Det våras för förenklingar i elvärlden, bara en kontakt.

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer en del i elvärlden som ska göra det lättare för elkunderna.
Följande är på förslag:

Anvisningspris.
När man flyttar till en ny bostad är nätbolaget skyldig att se till att det finns el vid inflyttandet. De har utsett en anvisningsleverantör, som ofta ingår i samma koncern som nätbolaget. Kunden får ett -Anvisningsavtal- med -Anvisningspris-. Tidigare har detta kallats Tillsvidarepris, Normalpris, Tillfälligt elpris m.m. Dessa begrepp kommer alltså inte att användas framöver om förslaget blir verklighet.

Fasta avgifter.
Idag består ett elavtal ofta av ett del-rörligt pris, d.v.s. pris per kilowatt-timme, och en fast avgift som kan heta grundavgift, årsavgift, månadsavgift, fakturaavgift mm. Förslaget innebär att inga andra avgifter än de som är direkt kopplade till förbrukningen ska få förekomma. Obs att detta inte gäller elnätsavgifterna utan endast själva energidelen.

En kontakt för kunden.
Om man idag väljer en annan elhandlare än den som ingår i samma koncern som nätbolaget, får man två fakturor, en för nätavgifterna och en för elenergi. Nu är det meningen att kunden endast ska ha en kontakt, nämligen elhandlaren som i sin tur ska sköta vidare kontakter med elnätsbolaget, samt samfakturera elnätsavgifterna med energiavgifterna. Med andra ord ska man bara få en faktura oavsett elhandelsbolag. Det kommer också att innebära att man endast behöver ha kontakt med elhandlaren när man flyttar.

Observera att allt ovanstående i nuläget är förslag. Vi kommer givetvis att genomföra förändringarna i den takt de blir beslutade.

Lars Hörbo, Försäljningschef

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]