Anslutning småskalig elproduktion

Förfrågningar om småskalig elproduktion har ökat. Från och med 1/1-2015 gäller nya regler för mikroproduktion när det gäller ersättning m.m. Vi håller på att undersöka de nya reglerna och kommer inom snar framtid att uppdatera dessa sidor. Vi behöver inte ändra vårt nuvarande arbetssätt.

Det innebär att vi installerar en elmätare hos kunden och rapporterar produktionen per timme till Svenska Kraftnät. Kunden får sedan sälja elen till valfri elhandlare, t.ex. Österlens Kraft Försäljnings AB.

 

Har ni fler frågor vänligen kontakta:

Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se