Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Leveransen regleras enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Allmänna avtalsvillkor konsument 2012

Nätavgifter 2018

NYA ELNÄTSAVGIFTER FRÅN 1 JANUARI 2018

Ännu en gång har vi fått ökade avgifter på regionnätet, d.v.s. vår kostnad för att få in el till vårt nät. Därför måste vi justera våra elnätsavgifter från och med 1 januari 2018. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Exempel på prisförändringen inkl. moms
Lägenhet 16 A + 8 kr per månad
Villa 16 A + 27 kr per månad
Villa 20 A + 34 kr per månad
Villa 25 A + 42 kr per månad

Den rörliga så kallade elöverföringsavgiften är oförändrat 10 öre/kWh inkl moms

Enligt beslut i Riksdagen kommer elskatten, som hittills debiterats av elhandelsbolaget, fr.o.m. 1 januari 2018 att debiteras av elnätsbolaget. Förändringen i sig innebär ingen förändring i totalbeloppet för konsumenten.

Nätavgifter SÄKRING 2018

Nätavgifter EFFEKT 2018

 

 

Vill du veta mer?

Lars Hörbo
Ekonomichef
lars@osterlenskraft.se
Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se