Leveranssäkerheten i elnätet

Enligt ellagen ska ett elnätsbolag informera elanvändarna om leveranssäkerheten i nätet.Klicka här Information om leveranssäkerheten i elnätet 2015 HÄR SKA IN FIL

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns statistik för Sveriges alla elnätbolag www.ei.se/sv/el/Elavbrott/

Vill du veta mer?

Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se