Ett försök till att reda ut hur elmarknaden fungerar

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst, Elmarknad

Tidigare har jag i denna skrift skrivit om en del av de reformer som görs för att förändra energimarknaden. Den största förändringen skedde när elmarknaden avreglerades, eller egentligen omreglerades, 1996. Vid denna reglering framfördes från politiska håll att elpriserna skulle bli lägre. Det blev de också under en kortare tid för att därefter stiga igen. Anledningen till prisökningen är till stor del de reformer som kommer från våra politiker. Mycket som förs fram från politikerna är bra, men man missar i informationen att det kommer att kosta pengar för våra kunder. Men vad består elkostnaden av? I nedanstående diagram visar jag hur kostnaden fördelas för en kund på Österlens Krafts nät som förbrukar 20 000 kWh/år och som gjort ett aktivt val med bundet elpris i tre år.

ELSKATT
Elskatt och moms utgör alltså hela 38 % av elkostnaden! Dessutom innehåller själva elpriset ett antal parametrar som är helt beroende av politiska reformer. Några av dessa framgår nedan:

4elomraden

ELCERTIFIKAT
Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Detta görs på en marknad där certifikaten handlas. Priset är idag ca 20 öre/kWh som tillfaller producenten. För konsumenterna innebär detta ett prispåslag på för närvarande 4-5 öre/kWh.

UTSLÄPPSRÄTTER
Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt skall minskas. Utsläppsrätterna handlas idag för ca 5 €/ton CO2, men för ett drygt år sedan kostade de 25 €/ton. Eftersom elpriserna sätts efter den dyraste aktuella produktionen, påverkas alla elpriser. Idag är denna påverkan ca 1 öre/kWh men när priset var högt var påverkan ca 3-4 öre/kWh.

ELOMRÅDEN
I november 2011 indelades Sverige i fyra olika så kallade elområden, där vart och ett ska kunna utgöra prisområde. För närvarande är merkostnaden för en kund i södra Sverige ca 3 öre/kWh i förhållande till de som bor i Stockholm. Förutom dessa redan genomförda reformer kommer fler, och de kommer att kosta pengar. Det skulle vara trevligt om våra politiker kunde och vågade vara ärliga och tala om för oss medborgare redan i förväg vad vi kan förvänta oss om deras påverkan på elmarknaden.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]