Fjärrvärme priser

Priserna nedan är oförändrade sedan 2012 och gäller till annat beslutas. Då inkopplingsavgiften varierar begär offert.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk

PRISER FJÄRRVÄRME 2018

Rörligt pris Moms
65,2öre/kWh exkl. moms
81,5öre/kWh inkl. moms
Fast avgift tas ej ut

I nedanstående tabeller framgår hur kostnaden blir för olika förbrukningar. Redovisat enligt energimarknad inspektionens anvisningar. Kostnaderna avser inkl. moms.

Tabell1 Kundkategori småhus:

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 12 225 0 12 225
20 000 kWh 16 300 0 16 300
30 000 kWh 24 450 0 24 450
40 000 kWh 32 600 0 32 600

Tabell2 Kundkategori övriga kunder:

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 65 200 0 65 200
193 MWh 157 295 0 157 295
500 MWh 407 500 0 407 500
1000 MWh 815 000 0 815 000

Vill du veta mer?

Filip Kyhlsgård
Fjärrvärmechef
filip@osterlenskraft.se
Christer Mårtensson
Fjärrvärmemaskinist
christer.m@osterlenskraft.se