Historik

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Vitabyortens Energiförening startade 1922

Även om företaget Österlens Kraft AB bara funnits i sin nuvarande form sedan 1999 år så har det en anrik historia. Faktum är att den började redan 1922. Då bildades nämligen Vitabyortens Energiförening. Det blev en ekonomisk förening, startad av några storbönder som gick samman för att kunna tillgodose sitt elbehov på bästa sätt. Föreningen byggde upp ett elnät till sina medlemmar och i takt med att antalet medlemmar växte utvidgades nätet till att omfatta stora delar av nuvarande norra Simrishamns kommun samt Brösarp och S:a Björstorp i Tomelilla kommun. Verksamheten växte snabbt och blev en angelägenhet för tusentals hushåll och man bytte namn till Österlens Kraft Ek. För.

Samgående med Simrishamns Energi 1998

1998 skedde en överenskommelse med Simrishamns Energi om samgående, vilket skedde den 31/12 1998. Verksamheten flyttade strax därefter till nuvarande lokaler på Testgatan 3 i Simrishamn.
Simrishamns Energi AB med dotterbolaget Simrishamns Eldistribution AB har sitt ursprung i Simrishamns Elverk. Även detta elverk startade på 1920-talet som en kommunal förvaltning men bolagiserades 1994 i samband med avregleringen av energimarknaden. 1995 köptes Simrishamns Kabel-TV AB.

Fortsatt kundägande

Föreningen ägs allstå av de av sina kunder som har valt att  bli medlemmar. Österlens Kraft Ekonomisk Förening har i dag c:a 660 medlemmar som ägare till aktiekapitalet i dotterbolaget Österlens Kraft AB. Under senare år har alla vinstmedel stannat i föreningen för att användas till investeringar, inte minst i elnätet.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]