Information om ersättning vid strömavbrott

Written by lars rabe on . Posted in Elnät

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar.

Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har du i regel rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas de som separata avbrott.

Avbrottsperioden anses starta då vi  har fått kännedom om avbrottet.

Vid strömavbrott i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor
(2015  900 kr). För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Ersättningen betalas ut automatiskt genom avräkning på din elfaktura. Inom två månader från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör du kontakta oss

Utöver detta kan du som drabbats  av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen  ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit. Detta måste du dock ansöka om och dina skadekostnader måste kunna styrkas.

Vill du veta mer om detta kontakta elnätschef Andy Karlsson
e-post: andy@osterlenskraft.se 
telefon: 0414-285 66

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]