”El till inköpspris” ofta en riktigt dålig affär

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst, Information

Det som marknadsförs som ”El till inköpspris” är nästan alltid en dålig affär. Ofta tillkommer fasta avgifter som gör avtalet betydligt dyrare än det först verkar. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prisjämförelsesajt Elpriskollen gjorde i september 2016. Tyvärr har fler företag fortsatt att marknadsföra  sig med samma osannolika budskap.

Är det sannolikt att ett affärsdrivande företag förmedlar en vara eller tjänst utan förtjänst? Naturligtvis inte. Möjligen kan man få ett halvt eller ett år till förmånliga priser, men då bör man se upp med vad som händer därefter. Det är då, om inte förr, som elbolaget vill ta igen sina missade förtjänster. Fler kunder har visat mig exempel på att el till inköpspris innebär fasta månadskostnader på 59 kr, 79 kr och t.o.m. 99 kr! Då blir det ”billiga” elavtalet ganska dyrt! Som jämförelse kan jag nämna att vår fasta månadskostnad är 27 kr.

Har du fått ett erbjudande som låter för bra för att vara sant är det oftast det också. Slut aldrig ett avtal per telefon, begär alltid ett skriftligt avtal att ta ställning till, gör. Ett muntligt avtal gäller nämligen lika mycket som ett skriftligt om en inspelning har gjorts. Är du tveksam så ring gärna oss så lovar vi att sakligt och objektivt reda ut vad du vinner eller förlorar på ditt avtalsförslag.

Ring  0414-285 51 Lars Hörbo

 

 

/

Mossig hemsida!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst, Information

Vår hemsida har snart nått sista förbrukningsdag. Vi håller på med en ny som förhoppningsvis är igång till årsskiftet. Det kan bli lite dåligt med uppdateringar under tiden men vi håller igång ”Aktuellt” -spalten

Stormarna drabbade oss indirekt

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

De senaste tidens stormar orsakade inga skador på vårt eget nät, tack vare att vi inte har så mycket luftledningar kvar. Trots detta förekom det blinkningar på sina håll. Detta berodde på fel i inmatningen från överliggande nät och var utom vår kontroll.

Nytt TV-system höjer leveranssäkerheten.

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Den 15 december bytte vi ut hela vårt TVsystem. Tidigare tog vi ner signalerna själva här på vårt kontor på Testgatan, men nu får vi allt via länkar från Sydantenn i Malmö, vilket höjer leveranssäkerheten. Detta ger ett bättre TV-utbud med bland annat fler HD-kanaler. Trots stora förberedelser blev det mycket att göra för vår personal dagarna efter omläggningen och det var tidvis svårt att nå oss. Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder för ert tålamod! Vårt nya utbud ser ni på vår hemsida, eller ring oss så skickar vi information.

Fast eller rörligt pris? Det är frågan!

Written by lars rabe on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst

Den frågan har jag tidigare resonerat kring i detta forum, men eftersom jag ofta får just den frågan, väljer jag att ta upp den igen. Svaret är – jag vet inte! Hade jag vetat detta och kunnat förutsäga framtiden har de jag varit en rik man nu. Ett fast pris innebär att någon försöker förutsäga framtiden och ställer ut en säkerhet som garanterar elpriset på en viss nivå under en viss tid. Denna någon tror att det elpriset blir lägre än det garanterade och tänker sig tjäna pengar på det. Om det blir högre blir det förlust i den aktuella affären och därför ingår alltid en riskpremie i priset.

Sådant här fastpriskontrakt köper vi elhandlare åt våra kunder på den nordiska elbörsen, till aktuella dagspriser. Ett rörligt pris fastställs varje timme på samma elbörs och i de flesta fall får kunden betala ett månatligt genomsnitt av dessa priser plus elhandlarens vinstpålägg. Här är det elkunden som tar de största riskerna, alltså är riskpremien betydligt lägre. Sett över tiden kan man nog säga att det rörliga priset totalt sett blir lägre, men man kan råka ut för obehagliga toppar. Dessa förekommer oftast på vintern när förbrukningen är som högst.

Hur ska man då resonera? Ja jag brukar hävda att om man inte har eluppvärmt och därmed ganska jämn förbrukning över året är ett rörligt pris att föredraga. Och omvänt, har man sin största förbrukning över vintern kan det kännas tryggt att ha ett fast pris, i synnerhet om man lyckas teckna det när priserna är låga, som nu. Hur jag har det själv? Jo, jag har eluppvärmt och har tecknat ett treårigt avtal fr. o. m. årsskiftet. Man ska leva som man lär.

Lars Hörbo

Bildtext: Diagrammet visar våra spotpriser till hushållskunder under 2014 jämfört med ettårsavtal tecknat i december 2013 för hela 2014.

Bye bye luftledningarna! Nu är allt marklagt.

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Den nionde oktober avslutades en milstolpe i Österlens Kraft historia. Då fullföljdes ett mångårigt program med markförläggning av högspänningsnätet med att den sista luftledningen togs ur drift. Nu påverkas vi inte längre av väder och vind när vi ska säkerställa elleveranserna hem till er. Fortfarande finns det naturligtvis risker för strömavbrott, exempelvis när någon gräver av en ledning eller att det är avbrott på inmatningen till vårt område, något som vi inte kan råda över.

Inga avgiftshöjningar!
När detta skrivs är vi inne i de sista veckorna av 2014, ett år som har genomsyrats av vallöften men också av ovanligt varmt väder. Jag kan för egen del inte minnas något tidigare kalenderår där samtliga månader uppvisar temperaturer långt över den referensperiod som benämns normalåret.
Det brukar alltid vara något eller några bakslag med kyla och snö, men det verkar vi slippa 2014. Detta har medfört att såväl värmeleveranser som elleveranser för uppvärmning har blivit mindre än vad vi beräknat, vilket naturligtvis påverkar vårt resultat. Trots detta har vi beslutat att varken höja elnätsavgifterna eller fjärrvärmeavgifterna inför 2015.

Tack till Simrishamnsbostäders hyresgäster.
Den siste oktober kopplade Simrishamnsbostäder bort den sista kabel-TV-anslutningen från Österlens Krafts nät och vi levererar alltså inte längre denna tjänst till Simrishamnsbostäders hyresgäster. Vi vill därför passa på och tacka alla er gamla kunder för den tiden vi har fått serva er och vi hoppas att ni får det minst lika bra med er nya leverantör.

Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag och alla vi på Österlens Kraft.

Göran Andersson, vd

Vintersäkra elpriset?

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst, Information

Har du rörligt elpris och är orolig för att det blir höga elpriser i vinter? De tre senaste vintrarna har varit förhållandevis milda och vi har haft god tillgång på vattenkraft och kärnkraft. Detta har gett låga spotpriser även under vintern, något lägre än ett fast pris under samma tid.

Skulle något eller några av dessa förhållanden ändra sig kan spotpriset bli högt. För dig med stor vinterförbrukning, t.ex. eluppvärmd villa, kan det vara idé att låsa priset över vintern för att slippa överraskningar. Då får du ett fast pris under november 2014-mars 2015 för att sedan automatiskt återgå till rörligt pris.

Hör av dig till oss för aktuellt vinterpris.

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Fiberutbyggnaden i Simrishamn tar fart!

Written by lars rabe on . Posted in Bredband, Elkraftens röst

Det har blivit stort intresse för fiber från Österlens Kraft inne i Simrishamns tätort. Vi kommer därför att intensifiera utbyggnaden så mycket som det är praktiskt möjligt. För närvarande är det dessvärre brist på anläggningspersonal. Men mycket händer trots detta.

I vecka 39 fick bostadsrättsföreningen Simrishamnshus nr 2 med 52 lägenheter tillång till snabbt bredband via fiber med hjälp av oss och våra entreprenörer. I vecka 40 börjar vi bygga ett internt nät åt bostadsrättsföreningen Ekelunden. Detta gör att lägenhetsinnehavarna kan välja vilken operatör de önskar, under förutsättning att operatören vill leverera till föreningen.

Vi kommer naturligtvis att erbjuda våra egna tjänster där. Vi har också anslutit ett större antal kunder till fibernätet där vi redan hade förbindelse för kabel-TV. Vi har gjort enkätutskick till vissa delar av Simrislund, för att se hur intresset för fiber var där. På Korngatan och Havregatan var intresset så stort att vi kallade till informationsmöte på vårt kontor och ett drygt tjugotal intresserade kom. I samband med informationen fick vi ett antal kontrakt underskrivna.

De som ännu inte skrivit på får ett avtalsförslag hemskickat för att kunna ta del av vårt erbjudande. Eftersom det redan finns tillräckligt antal intresserade kan vi redan fastslå att utbyggnaden kommer att starta under hösten och händer det inget oförutsett kan de som ansluter sig få bredband till jul.

Fortsätt att anmäla ert intresse till oss, vi håller listan uppdaterad och kommer att göra fler riktade kampanjer i de områden där det finns störst intresse. Vår anslutningsavgift för närvarande är 10 000 kr inkl. moms och vi ser idag inget behov av att höja densamma, men det finns inga garantier för framtiden. För anslutningsavgiften gräver vi fram till tomtgränsen medan ni själva får ombesörja grävningen på er tomt.

När väl kanalisationen är på plats kommer vi och blåser in fibern och gör installationen färdig i huset. Ni förbinder er inte att köpa något därefter, utan det kan ni avgöra senare och då betalar ni naturligtvis enbart för de tjänster som ni önskar. Detta gör att ni i lugn och ro kan vänta ut er redan bundna avtal utan att kostnaden stiger.

Göran Andersson, VD

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Tillsvidareavtal blir ”Anvisningsavtal”

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Energimarknadsinspektionen är bekymrad för att det fortfarande är många elkunder som inte har gjort ett aktivt val av elavtal. De har då det pris som elnätsägarens anvisningsleverantör har satt. Ofta är detta pris relativt högt. Denna avtalsform har haft många olika namn.

Hos oss och många andra elhandelsföretag har det hetat Tillsvidareavtal. För att minska namnförvirringen och öka medvetandet om vilket avtal man har, har vår branschorganisation Svensk Energi rekommenderat sina medlemmar att använda begreppen Anvisningsavtal och Anvisningspris. Därför kommer vi att byta namn på denna produkt från och med julifakturan.

När får man Anvisningsavtal?
När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen.

Har du inte själv i förväg tagit kontakt med en elhandlare får du leverans från den elleverantör som nätägaren anvisar. Då har du ett Anvisningsavtal. Du får strax efter inflyttningen ett brev med uppgifter om din elanläggnings data och en uppmaning att kontakta en elhandlare för att få ett elavtal som passar dig.

Gör du inte detta, fortsätter du att ha Anvisningsavtal. Även om du inte har flyttat på länge kan du ha Anvisningsavtal, t.ex om du aldrig någonsin sedan elmarknadsreformen infördes gjort ett aktivt val av elavtal.

Tidigare kunde ett tidsbundet avtal som inte förnyades också övergå i ett liknande avtal, men numera tillämpar vi spotpris utan bindningstid. Titta på din faktura vad du har för typ av avtal. Det är inte svårt att göra ett aktivt val, det är bara att ringa 0414-285 51.

Fiber – vad är det?

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Senaste tidens intensiva marknadsföring för fibernät i Simrishamns kommun har medfört många frågor. Vad menas med fiber och är det något jag behöver? Fiber i detta sammanhang är modern teknik för kommunikation av datatrafik, inte minst till Internet. Det kommer fler och fler tjänster på Internet som fordrar högre kapacitet. De äldre installationerna med kopparkabel har begränsningar, det blir ”trångt” i vissa läge, och man kan inte nå den abonnerade överföringshastigheten.

Om det är många inom hushållet och inom området som är anslutna till samma kablar kan överföringshastigheten bli så låg att det inte går att exempelvis se på så kallad streamad TV eller film. Bilden stannar och den lilla krumeluren snurrar irriterande på skärmen. Dessa problem slipper man med en fiberanslutning, där överföringskapaciteten är enormt mycket större. En optisk fiberkabel består av ett antal tunna glastrådar. I stället för elektriska impulser sker datatrafiken med ljus. Ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Det ger mindre störningar och är bättre skyddat för avlyssning.

Behöver du fiberanslutning?
Det beror helt och hållet på ditt användande av Internettjänster. Har du endast behov av att söka information och att skicka mail räcker det med de mindre överföringshastigheter som till exempel kan medges i trådlösa modem. Vill du se filmer och TV behöver du högre hastigheter. Detta kan fungera bra i koppartrådsförbindelser som t.ex. ADSL som du får genom ditt telefonjack eller koaxialkabelanslutning via ditt TV-uttag, men den bästa kvaliteten och funktionen får du med en fiberanslutning. Denna kostar dock en hel del att få installerad så det gäller att fundera lite innan man beställer. Fungerar det du har idag för dina behov så är väl inte behovet av en fiberanslutning överhängande.

Eftersom det finns politiska mål att åtminstone 90% av hushållen ska ha tillgång till höghastighetsbredband senast år 2020 så lär säkert möjligheterna till fiberanslutning att återkomma. Vill du veta mer om Österlens Krafts fibernät och utbyggnadsplaner så kontakta oss. Lämna din intresseanmälan på mailadress fiber@osterlenskraft.se eller ring 0414-285 51.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]