Till dig som har tremånadersfaktura

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Informationen är i stort sett identisk med den som följde novemberfakturan, men upprepas för de som har tremånaders faktureringsintervall.

Prisskillnader mellan elområden I början av 2010 blev det känt att Svenska Kraftnät ämnade indela Sverige i fyra olika prisområden den förste november 2011. Det förutspåddes att det skulle bli billigare el i norra Sverige där det fanns mycket produktion men liten förbrukning och dyrast i södra Sverige där det rådde omvända förhållanden. Då detta blev känt fanns det ingen möjlighet att finansiellt säkra prisskillnaden mellan dåvarande prisområde Sverige och det område som kunden skulle ta ut el i.
Först i oktober 2010 var vår branschorganisation överens med Konsumentverket om vilken text som skulle stå på elavtalen för att prisreglering skulle kunna ske efter hand.

Elavtal som slöts före oktober 2010 innehåller således ingen prisregleringsklausul och elhandlaren, d.v.s. vi, får ta den förlusten.
I elavtal slutna efter den 1 november 2011 är priset satt i respektive elområden och kommer alltså inte heller att justeras.

Ni som i er faktura fått rader med texten ”Justering för elområde” ska i ert elavtal ha texten ”Fast pris med områdesprisjustering” under produktnamnet med en hänvisning till en fotnot i vilken det stå: ”OBS! När Svenska Kraftnät 2011-11-01 inför olika prisområde i Sverige förbehåller vi oss rätten att justera priset såväl uppåt som nedåt efter uppkomna prisskillnader.” Har ni inte denna text i avtalet ska inte prisjustering ske.

Den prisjustering som är avses är mellan elområde 3, Stockholm; och det elområde som kunden har sin anläggning i. De flesta av våra kunder har sin anläggning i elområde 4, Malmö och får en justering som motsvarar det genomsnittliga spotpriset under aktuell månad i prisområde 3 och 4. Justeringen kommer alltså att vara olika varje månad.

Gatljuset i Simrishamn får ny entreprenör

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft har i många år skött gatljuset i Simrishamn på uppdrag av Simrishamn kommun. Från och med den 1 februari lämnar vi över detta uppdrag till ny entreprenör. Detta innebär givetvis att felanmälningar och påpekande om skador och dylikt inte ska ske till oss, eftersom vi inte kan åtgärda dem. Vi ansvarar nu inte för offentlig belysning i något fall. För vidare information hänvisar vi till Simrishamns kommun.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]