Rörligt spotpris är vinnaren!

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst, Energinytt

Nu när året snart har gått kan det vara intressant med lite statistik över årets priser, även om december inte är klart i skrivande stund. Nedan visas de priser som förevarit ut mot kund under året, exklusive skatt och moms.
Vi kan konstatera att de som vågat sig på det rörliga spotpriset har varit vinnare detta år. De genomsnittliga spotpriserna har varit i genomsnitt 36 öre. Högst var de i februari med 56,6 öre. Priserna för ingångna avtal för 1 år och för 3 år gled ner under 50 öre i början av sommaren och har hållit sig där under resten av året. Kom nu ihåg att spotpriserna visar vad priserna har varit under året, avtalspriserna hur de förväntas bli framåt under avtalsperioden.

Frågan är då om man överhuvudtaget ska välja ett fast pris då det är så mycket högre. Ja, det beror lite på hur riskbenägen man är. Årets låga spotpriser beror på ett större antal för elpriset gynnsamma faktorer som hög vattenfyllnadsgrad, fungerande kärnkraft och låg efterfrågan från industrierna. År 2010 såg annorlunda ut med en topp på över 90 öre/kWh.På sikt må de rörliga priserna vara något lägre, men de kan orsaka en del tråkiga överraskningar när det går åt som mest el. Mitt råd är att välja fast pris åtminstone över vintern om du har eluppvärmt, och varför inte långsiktigt nu när priserna är låga. Det är knappast troligt att dessa låga priser kommer att bestå med tanke på allt mer sammankoppling med övriga Europa.

Har du däremot ganska jämn förbrukning över året som i en lägenhet med bara hushållsel, kan det vara värt risken att ha spotpris, eftersom de billiga månaderna är fler än de dyra och din förbrukning inte är högre under dyrtiden. I november 2011 indelades landet i fyra elområden. Stora prisskillnader förutspåddes, något som visade sig i att avtalspriserna i elområde Malmö var 6-7 öre dyrare än i elområde Stockholm. Genomsnittet blev 1,78 öre/kWh. Ni som valde ett pris utan elområdesgaranti har gjort en bra affär hittills. I de fastprisavtal som skrivs nu är prisskillnaden mot Stockholm ca 2-3 öre/kWh. Vi får se vad det verkliga utfallet blir

Kylprodukter i Kivik

Written by barbro on . Posted in Månadens företag, Okategoriserade

Kylprodukter i Kivik kan uppfattas som lite av ett doldisföretag.Tills för några veckor sedan fanns det till exempel inte ens en skylt vid vägen till hjälp att hitta dit. De som har anlitat deras tjänster har förstås en annan uppfattning. De vet att de är ledande på det mesta inom just kyloch frysprodukter. Kiviks Kylprodukter har egen tillverkning och utför installationer och service av kylanläggningar, värmepumpar, luftridåer, luftavfuktare, klimatanläggningar m.m.
Sven Bladh startade företaget 1980 och det har sedan dess vuxit sakta men säkert. Idag är det sönerna Jens och Jörgen som driver företaget med sammanlagt 19 anställda. Jens son Joakim är numera en i teamet och Sven jobbar kvar så nu är det tre generationer Bladh bland de anställda. Jens är VD och Jörgen är ansvarig för plåtverkstan som är specialiserat på arbeten i rostfri plåt. Kylprodukters främsta kunder genom åren har av naturliga skäl varit Kiviks Musteri, Ingelsta Kalkon och Buhres fisk. Kylprodukters främsta egenskaper Jörgen Bladh Jens Bladh kan sammanfattas med orden flexibilitet och kvalitet.
De levererar specialanpassade kylanläggningar till exempelvis Tetra Pak, Ikea, och Willys samt luftridåer till stora varuhus runt om i Sverige. De har bland annat levererat klimatanläggningen till M/S Karlskrona så att hon ska klara uppdrag i Afghanistan under extrema klimatförhållanden samt klimatanläggning till vinkällaren på nya Hotel Post i Göteborg. Just för dagen håller man på att tillverka speciella behållare för att kunna hålla exakt temperatur för framställning av Gunnarshögs nya äppelcidervinäger. Eftersom tillverkningen anpassas efter kundens speciella behov kan de tillgodose behovet av i stort sett alla typer av produkter i branschen Kylprodukter hjälper inte bara stora företag utan också villaägare som behöver service eller installation av värmepumpar, service av klimatanläggningen i bilen, luftavfuktare till garaget eller något annat.
Om vintern håller i sig kanske du också behöver se över ditt värmesystem.

Är vi det bästa energiföretaget i landet?

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

I vår senaste marknadsundersökning fick vi fantastiska 85 % nöjdkundindex! (Se separat artikel). Vi är oerhört tacksamma över era goda recensioner men samtidigt ödmjuka över de krav som ställs på oss för att framöver förvalta detsamma.

När jag skriver detta har vi precis firat Lucia. Vintern har på allvar tagit sitt grepp om vårt kära Österlen. Varje år blir vi lika förvånade när kommunikationerna slutar fungera när det kommer snö. Nåväl, det är ju vårt vackra öppna landskap och ständiga vindar som ställer till det. Vi är därför mycket nöjda med att vi för många år sedan började markförlägga våra högspänningskablar som ersättning för de känsliga luftledningarna. Det mesta är redan klart och om två till tre år räknar vi med att alla våra högspänningskablar är i marken. Detta kommer att märkas för alla kunder genom ännu större tillgänglighet och bättre elkvalitet. Skulle någonting ändå hända kan det vara tryggt för er att veta att vi dygnet runt har manskap och utrustning i beredskap för att kunna åtgärda eventuella fel. Vi har även en bandvagn om vintervädret blir riktigt kaotiskt.

Vintern är den intensivaste perioden för energileveranserna och för beredskapspersonalen. Framför allt går värmeverket på högfart vilket ni märker genom att det kommer vit rök från tre av de fyra skorstenarna på värmeverket. Förhoppningsvis ska det inte ryka ur den fjärde skorstenen, den bruna, för då har vi behövt ta i drift vår största reservpanna på grund av att något är fel på biobränslepannorna. Detta märker sällan våra fjärrvärmekunder, värmen kommer som vanligt ändå, men för oss och för miljön är det mindre bra. Allt underhåll är dock gjort under sommaren så att vi förhoppningsvis ska kunna undvika att använda reservkapaciteten.

Bredbandsutbyggnaden i vår del av landet går för närvarande trögt, tycker vi. I tätorterna och för större fastigheter finns det intresse hos många leverantörer men för landsbygden är det sämre. Vi har länge funderat på att försöka göra något åt detta eftersom bredband är viktigt för en levande landsbygd. Hittills har vi endast erbjudit bredband inom Simrishamns tätort, men nu har vår styrelse beslutat att vi inom sunda ekonomiska ramar ska kunna bygga vidare till glesare bebyggelse. För att en utbyggnad skall vara möjlig måste vi ha så många som möjligt med oss från början. Jag hoppas därför att ni skall vara positiva när vi börjar gå ut och frågar om intresse.

Till alla våra kunder:

Tack för det gångna året och ett gott nytt år!

Göran Andersson

VD

Avbrott Kivik, Brösarp, Vitaby och Ravlunda

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt

Tisdagen den 6/11 -12 klockan 18:40 hade möss letat sig in i en nätstation. Där var två möss som kröp på högspänningsdelen och startade en ljusbåge. Ljusbågen blev så kraftig att nätstationen förstördes och E.ON:s brytare i S:t Olof löste för felet.

3 400 kunder blev utan ström i 25 minuter och efter 3 timmar hade alla kunder åter ström. Nätstationen skall temporärt repareras under onsdagen och kan medföra nya avbrott för närboende av den. Därefter skall nätstationen bytas ut till en ny.

Jakten på det sänkta elpriset!

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

Handen på hjärtat – har det inte gått lite väl mycket hysteri i jakten på det bästa elpriset?

Javisst, jag är part i målet och kan tänkas vilja ha mina kunder ifred. Men det är inte sant. Jag tycker att det är bra att vi har konkurrens, det får oss att skärpa oss och göra som vi alla påstår – sätta kunden i fokus. Men saken är den att så gott som alla elhandlare gör sina inköp på den enda marknadsplats som finns, nämligen NordPool i Oslo. Utbudet är det samma för alla och därför skiljer sig inte priserna sig så mycket mellan olika elhandlare. Låt oss säga att du får ner ditt elpris med tre öre. Då sparar du sex kronor i månaden om du har lägenhet med hushållsel och fyrtio kr i månaden om du har eluppvärmd villa. Jovisst, det är pengar det med, det ska inte förnekas, men är vi lika spar-ivriga när vi köper andra varor?

Tankar vi alltid på den billigaste macken och handlar vi alltid i den billigaste mataffären? Sannolikt gör de flesta inte så. Man hittar den mack eller affär som man tycker om och sätter värde på andra saker än bara priset.

Vi är en liten, lokal elhandlare. På samma sätt som din lokala livsmedelshandlare inte alltid kan hålla lägsta priser, kan vi ibland vara något öre dyrare än den som för tillfälligt är billigast på jämförelsesajter som Elskling eller Compricer. Skillnaden kan bero på olika inköpspolicies, till exempel köper en del större bolag på sig elkontrakt ”på lager” för att sedan hoppas sälja dem när priset har gått upp och konkurrenterna tvingas höja. Eller lägger man sig på första plats genom att erbjuda ett kampanjpris för en viss tid, där man levererar elen till inköpspris.

Ny app för val av lampa

Written by barbro on . Posted in Energinytt

(ERA 2012-09-12) Snart försvinner glödlamporna helt ut handeln. Med Energimyndighetens nya mobilapplikation, Lampguiden, får konsumenter vägledning till mer energieffektiv hembelysning.

– Många tycker att det är svårt att välja en ersättare till glödlampan. Därför har vi utvecklat fram Lampguiden. Appen ska ge konsumenten stöd att hitta rätt lampa för sina behov och samtidigt spara pengar och miljö, säger Anita Aspegren, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Med Lampguiden får konsumenten hjälp att hitta ny lampa utifrån vilken glödlampa som ska ersättas. Tillsammans med resultatet presenteras en ungefärlig besparing i kronor. Appen innehåller också en vägledning för att hitta rätt belysning utifrån rum och funktion och en praktisk konverteringstabell från watt till lumen (ljusstyrka).

– Du kan ladda ner och ha med dig Lampguiden när du står i butiken. Det är praktiskt, särskilt då appen också innehåller information om vad som står på förpackningen, säger Jenny Weimerbo, projektledare för Lampguiden.

Appen innehåller vad som gäller om man vill reklamera en lampa och hur man lämnar sina gamla lampor till återvinning, i synnerhet viktigt när det gäller lågenergilampor som innehåller kvicksilver.

Lampguiden är gratis, finns för både Iphone och Android och fungerar utan uppkoppling mot mobilnätet.

Läs mer om appen på


Nya regler om timmätning

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

Energimarknadsinspektionen har givit ut nya regler om timmätning med anledning av de nya regler som ger elkonsumenterna rätt till timvis mätning av elanvändningen från den 1 oktober.

Den nya lagen gör att konsumenter kan teckna elavtal där elförbrukningen mäts per timme. Timmätning syftar bland annat till att få marknaden att växa för tjänster och produkter som är riktade mot konsumenternas elförbrukning.

Timmätning syftar också till att öka möjligheten för elanvändare att ändra sitt förbrukningsmönster. Till exempel är priset ofta högre på dagen än på natten. Kunderna kommer då i större grad att kunna påverka när på dygnet de vill förbruka sin el och därmed påverka sin elkostnad. (ERA 2012-09-24)

Vintersäkra ditt elavtal!

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

Vintern 2010-2011 kunde jag le medlidsamt till de stackare som hade spotprisavtal för sin el. Då sprang detta pris upp i 150 öre 1) per kilowattimme och jag hade ett långsiktigt avtal på strax över en krona. Förra vintern kunde de le åt mig i stället. Då betalade de tio öre mindre än jag. Återigen denna eviga fråga: Ska jag ha bundet eller rörligt elavtal? Jag skulle vilja säja att det beror på hur man är som person, vilka risker man vill ta. Jämför med resonemanget om banklån, rörlig eller bunden ränta? Många i branschen anser att spotpris är billigast på lång sikt. Visserligen kan man någon gång lyckas att skriva avtal precis i rätt tid och få genomgående lägre pris än spotpriserna under samma period. Nästa gång går det kanske inte lika bra. Så sett på en tidsperiod på fem år eller mer är det troligast att man har betalat några öre mer för sina fasta elavtal under samma tid. Man kan se detta som en form av försäkringspremie för att vara trygg i att veta sitt pris.

Spotpriset har under samma tid varierat och kanske gett negativa överraskningar, men kan i snitt ha gett en något lägre kostnad. De fasta avtalspriserna är desamma hela året medan spotpriset bestäms månadsvis. Tabellen här vid sidan visar årsgenomsnittet. Samma sak gäller för framtiden. Fastprisavtalen ligger på en låg nivå just nu och om man tror på att elpriserna kommer att gå upp, ska man passa på att skriva avtal nu. Tror man på fortsatt låga priser, kanske sjunkande, finns det bara chans att ta del av detta och det är genom spotprisavtal. Men, säger du, ska man då behöva ligga sömnlös under vintern, maniskt läsa temperaturprognosen och förbereda familjen på att nu blir det dyr el så nu får vi dra ner på värmen och varmvattnet? Lösningen heter Vintersäkrat elpris.

Du som inte har fastprisavtal idag kan få det över vintern, för tiden 1 november till och med siste mars, för att sedan återgå till ditt spotprisavtal automatiskt. Priset för vintersäkring ändras dagligen, men kika in på vår hemsida för aktuella priser. På så sätt drar du fördel av sommarhalvårets vanligtvis låga elpriser men tar bort risken för pristoppar under vintern. Är det någon som har en kristallkula?

Lars Hörbo, Försäljningschef

Skillinge Fisk-Impex, sex företag i ett!

Written by barbro on . Posted in Månadens företag

Skillinge Fisk-Impex AB är Simrishamns näst största företag jämte Nordic Sea Winery. Det är Tom och Kristian Ekström, far och son, som driver företaget men de har ytterligare ca 70 anställda i verksamheten. Tom startade Skillinge Fisk-Impex redan 1989 och har sedan dess utökat med ytterligare fem verksamheter som idag verkar som dotterföretag till huvudbolaget. Dessa är Skillinge Rökeri, Simrishamns Fryshus, HW-Nilssons,Trelleborgs Fisk och fiskaffären med restaurangen under namnet Nya Rökeriet i Simrishamn.

Idag är Skillinge Fisk-Impex Sveriges största förstahandsmottagare av färsk torsk och sill. Man tar hand om fisken direkt från de ca 70 båtar som lägger till i Simrishamns hamn och andra hamnar i Skåne och Blekinge. Från båtarna går fisken direkt vidare till sortering, rensning och paketering. Därefter levereras fisken till grossister eller direkt till konsumenterna.

Man har en infrysningskapacitet på 250 ton per dygn och företaget säljer sina frysta produkter till grossister runt om i Sverige och till många europeiska länder. Man har även tillverkning och förädling av fisken, t ex inläggningar och rökning. I restaurangen serverar man dagligen ca 200 luncher och kan dessutom erbjuda allt från smörgåstårtor till festfat. För ett par månader sedan brann hela byggnaden för förpackningsverksamheten ner men en helt ny modern anläggning kommer att stå klar inom kort. Här har man en modern förpackningsmetod där man vacuumförpackar fisken för konsumenterna. På så vis kan man erbjuda helt färsk fisk direkt till butikerna.

Man kan verkligen säga att Skillinge Fisk-Impex är ett modernt företag i tiden. Att ta tillvara på havets läckerheter direkt från båtarna, förädla den och både sälja den direkt via restaurangen eller till butikerna, det är både miljövänlig och ekonomiskt det allra bästa.

Lars Hörbo och kontorshunden Dennis

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Lars ansvarar för elhandel och ekonomi på Österlens Kraft och är den som tillsammans med kundtjänst svarar på frågor om elavtal och övriga saker kring elhandel.

Under veckorna bor Lars i Brösarp i ett litet hus tillsammans med katten Moses och hunden Dennis. På helgerna flyttar han till särbon Agnes som bor i Södra Sandby. De ägnar stor del av sin fritid åt sina hundar, Agnes har en en cockerspaniel samt en saluki som tävlar i ”lurecoursing”. Det innebär att hundarna springer efter ett wiredraget byte på ett öppet fält. Man bedömer hundarnas förmåga att snabbt och effektivt fånga bytet. Lars och Agnes har dessutom utflugna barn som de ofta umgås med.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]