GREVLUNDA BIL & DÄCKSERVICE

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Jörgen Hansson startade Grevlunda Bil & Däckservice utanför Vitaby redan 1997. Dessförinnan körde Jörgen långtradare men hans intresse för bilar och motorer gjorde att han till slut bestämde sig för att stanna hemma i byn där han är uppväxt för att där starta sin bilverkstad.

Jörgens brinnande bilintresse och intresse för att meka fick han mycket utlopp för under åren han körde skogsrally. Hela familjen var engagerad och gjorde inget annat än att köra runt på tävlingar och däremellan ligga hemma och meka under motorhuven.

Många av Jörgens kunder bor i Stockholm och i Malmö-Lundregionen och passar på att serva eller reparera bilen när dom är på semester, men övervägande delen av kunderna kommer naturligtvis från Österlen.

Verkstaden servar och reparerar alla typer av bilar och fordon. En stor kundkrets är företag som servar sina bilar och gör diverse besiktningsreparationer. Även Österlen Krafts bandvagn får ibland en rundsmörjning jämte en del av Österlens Krafts servicebilar. Däckservice och lagerhållning av däck är också en viktig bit. Grevlunda Bil & Däckservice köper och säljer också begagnade bilar. En rolig historia var när en präst och hans son sträckkörde hela vägen från Kiruna för att köpa en begagnad Saab. Totalt 380 mil!

Jörgen har stor hjälp av sin far Börje som hela tiden finns i närheten. Dessutom har Jörgen en anställd, Tomas Johansson, som har jobbat 2 år i verkstan.

Jörgen har som policy att alltid försöka ställa upp för sina kunder och att i största möjliga mån hjälpa till. Om du vill hitta till Grevlunda Bil & Däckservice kör du från Vitaby söderut mot St Olof, efter ca 2 km ligger verkstan på vänster sida.

Nu är luftledningarna i Mellby ett minne blott!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Nu har vi bytt ut alla luftledningarna runt Mellby, vilket ger en stor förändring av landskapsbilden. Till det positiva tycker vi själva. Vi har haft ett par kortare strömavbrott i Simrishamn. Den 24 januari försvann strömmen runt Korsavadsskolan när ett så kallat högspänningsfack löste ut. Några dagar senare hände samma sak i vår station på Biltorget. Det rör sig om tillverkningsfel i en brytare. Efter diskussion med tillverkaren har vi börjat bygga om samtliga stationer som har denna brytare för att eliminera risken att detta händer igen. Den plötsliga kylan i början på februari vållade oss en del problem. Transformatorn på Mossgatan i Simrishamn gick varm på grund av överlast den 2 februari. Det åtgärdades med forcerad kylning. I Brösarp bad regionnätets ägare Eon oss att koppla in reservmatningen för att inte överbelasta den vanliga inmatningen. Den 6 februari toppade belastningen på Simrishamnsnätet med 19,6 MW, lika hög last som vi hade förra vintern!

URSÄKTA ATT VI STÖR!

När vi är ute och byter luftledningar till markkabel eller när vi gör andra underhållsarbeten är det ofrånkomligt att vi stör på olika sätt. Det är klart att vi för söker vara så smidiga vi kan men ta gärna kontakt med oss för att ge oss dina synpunkter så ska vi försöka störa så lite som möjligt. Jag tänker i synnerhet på när vi måste arbeta på trottoarer eller kanske till och med på din tomt. Vår personal har genom gått en utbildning i ”Arbete på väg”. Här sätts säkerheten både för oss och för trafikanterna i fokus. Ta hänsyn och visa respekt när du passerar oss så tryggar du vår arbetsmiljö.

FJÄRRVÄRME

I februari månad har det hittills varit så pass kallt att vi inte klarat produktionen med enbart biobränsle. Att bygga flispannor för att klara dessa köldtoppar är allt för kostsamt. Dessutom är de tröga. En oljepanna till exempel är betydligt billigare att bygga och kan dessutom startas och stoppas snabbt. Olja är betydligt dyrare än biobränsle så ni kan var förvissade om att vi inte kör i onödan!

Andy Karlsson

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Andy Karlsson är vår elnätschef. Tillsammans med sina fem medarbetare ser han till att våra två elnätsområden underhålls och utvecklas. Andy bor i Brösarp med fru och en liten dotter. Självklart kommer familjen först, men Andy brinner för att arbeta med händerna och fundera ut kluriga tekniska lösningar.

Han håller på att renovera sitt femtiotalshus och försöker göra det mesta själv.

”Det är kul, men jag gör nog aldrig om det med tanke på allt arbete” säger Andy.

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Många anser att vi inom energiföretagen motsätter oss förändringar. Till en viss del kan jag inte annat än hålla med, men ofta är det i omtanke om våra kunder som vi protesterar. Vi är också kunder.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har vi fått uppleva stora förändringar. Som exempel kan nämnas införandet av en så kallad ”nätnyttomodell”, senare ersatt av ett system med förhandsreglering för att se till att vi inte tar ut för höga elnätspriser.

Vi har fått se införandet av elcertifikat till främjandet av utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Vi har fått utsläppshandelsystem inom hela EU för att fördyra, och därmed minska utsläppen av fossil koldioxid. Under åren har energiskatterna förändrats både till struktur och till nivå, mest uppåt. Kärnkraftverket i Barsebäck har stoppats och vindkraften har byggts ut kraftigt. Och nu senast delades Sverige i fyra olika elområden med tidvis olika pris.

Jag vågar påstå att samtliga åtgärder ovan har bidragit till att både elenergipriserna och kostnaderna för eldistribution har blivit högre. När nu så mycket har hänt redan, är det färdigt nu? Här skulle jag vilja utbrista ett nej! Det har precis börjat.

Ett av de senaste utspelen från politikerna är att fjärrvärmen skall avregleras likt elmarknaden. En utredning är framtagen men beslut har ännu inte fattats om detta. Däremot är beslutet fattat att vårt elcertifikatsystem nu blir gemensamt med Norge. El, marknadsförd och såld som garanterat producerad av ett visst energislag skall från och med 2012 ha ursprungsmärkning för att man ska kunna kontrollera detta.

I Bryssel finns förslag om ett nytt energibesparingsdirektiv. I detta direktiv heter det att energileverantören skall hjälpa sina kunder att årligen spara 1,5 % energi i förhållande till föregående år. Hur detta skall gå till eller hur man ska hantera skillnader i väderlek och temperaturer mellan åren framgår inte. Enligt en lagrådsremiss är det sannolikt att timvis avräkning av elförbrukningen kommer att genomföras redan i höst, åtminstone för lite större kunder.

Slutligen vill jag också nämna att planerna är långt framskridna om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Man ska kunna handla el från vilket av de nordiska länderna man önskar. Tanken är att elhandlaren även skall fakturera elnätsavgiften. Allt detta kommer att medföra förändringar för oss i elbranschen. Administrationskostnaderna ökar och det gör säkerligen kostnaden för konsumenterna också. Men visst är det många och spännande utmaningar.

Göran Andersson, VD

Vintern gav dyrare spotpriser under februari

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Så fick vi vinter även i Skåne till barnens förtjusning och elförbrukarens förtvivlan. Genast tog spotpriserna ett kraftigt skutt och fördubblades i början av februari. Sedan lugnade det ned sig lite, men i skrivande stund den sextonde februari ligger månadsgenomsnittet på 120 öre/kWh inkl skatt och moms mot 87,9 öre/kWh för januari. Det kan hända mycket än så se detta bara som en indikation.

Nu svettas den som valt rörligt pris och myser den som tecknat fast avtal. Kom då ihåg att man aldrig ska jämföra bara en enda månad. När vi säger att rörliga avtal är billigast på sikt, talar vi om perioder på minst fem år. De fruktade prisskillnaderna mellan elområde 3 och 4 har dock inte varit så farliga. Det var i stort sett noll under januari och hittills denna månad är det 2,67 öre/kWh. Fungerar bara kärnkraften i Sverige och blåser det bara hyfsat mycket på Danmarks vindkraftverk så blir vi inte missgynnade i Skåne. Just nu kan vi slå hål på myten att det är billigast att teckna fasta avtal under sommaren.

I skrivande stund ligger avtalspriserna under förra sommarens prisnivå, trots att vi har fått elområdesindelningen. Men som ni förstått är elpriser en färskvara som ändrar sig från dag till dag. Ta i alla fall en titt på vår hemsida om du går i tankarna att teckna bundet avtal, det kan vara dags!

Hurra! Vad vi är bra!!!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det skulle vi gärna vilja skrika ut efter att ha sammanställt vår senaste kundenkät. Denna gjordes tillsammans med två andra elbolag och vi sticker verkligen ut som det bolag som har nöjdast kunder! Inte mindre än 86% var nöjda eller mycket nöjda med oss som bolag över huvud taget.

Framför allt är det vår kundtjänst som får bra omdöme. Men vi är ödmjuka inför sådana här undersökningar. Även om tidigare enkäter gett samma svar, finns det felkällor. Några procent av de svarande var missnöjda, vilket naturligtvis är mycket tråkigt och därför hoppas jag dessa tar kontakt med oss för att se om det är något som kan redas ut.

Vi lottade ut tio stycken presentkort till de som svarade och de lyckliga vinnarna har fått sina vinster.

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder. Detta har vi förståelse för. Det går väl knappast en dag utan att det sägs något negativt om elen. Myndighetspålagor, EU-beslut och inte minst oseriösa elhandlare har bidragit till detta och det tar lång tid innan vi får tillbaka förtroendet. Österlens Kraft har klarat sig betydligt bättre än genomsnittet för Sverige, det visar vår senaste kundundersökning. Vi tror att missnöjet ofta beror på rena missuppfattningar och det visar på att vi behöver bli bättre på att informera våra kunder. Elkraftens röst är ett bra och uppskattat forum för detta och därför har vi nu satsat på att göra detta lilla blad mera lättläst. Vi kommer också att förändra vår hemsida. Jag hoppas att våra ansträngningar faller er i smaken men är tacksamma för synpunkter som t.ex. kan lämnas på mail info@osterlenskraft.se.

Lars Hörbo, försäljningschef

Lotta Bengtsson

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Lotta servar dig med alla möjliga kundärenden som fakturafrågor, flyttanmälningar och även elavtal. Det är hon som är huvudansvarig för debiteringen. Lotta har jobbat hos oss i fjorton år.

Hon är stolt mamma till Filip Bengtsson, svensk mästare i motocross, MX2, som nu även kommer att starta i VM. Det mesta av hennes fritid går naturligtvis åt till motocrossteamet, men hon är också en fena på heminredning. Det är hennes förtjänst att vi har så trevliga lokaler!

Du når henne på kundtjänstens nummer:
0414-44 66 66 mellan kl 10-12 och 13-15

Österlens Kraft har många strängar på sin lyra

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

ELNÄT OCH ELHANDEL

Vi hälsar 120 nya kunder från Simrishamnsbostäder välkomna som kunder. Dessa har haft elen i hyran tidigare, men blir efter omläggning kunder direkt till oss. Vi gör det bästa vi kan för att underlätta övergången.

KABELTV

För att göra det bättre för våra kunder med större utbud och kvalitet på överföringen har vi precis bytt utrustning för digital TVsändning. Dessvärre fick vi och vår leverantör problem vilket har ställt till det för våra kunder. Vi hoppas att alla problem är undanröjda när detta läses.

GATLJUSENTREPRENADEN

Kommunen har handlat upp underhållet av gatljusen med offentlig upphandling. Tyvärr var inte vårt erbjudande det bästa utan en annan leverantör tilldelades uppdraget. Detta blev dock överklagat av en tredje leverantör och därför får vi fortsätta med uppdraget tills överprövningen är klar.

FJÄRRVÄRME

Vi kan nu glädja oss åt att Autoseums fina fordonssamling och dess besökare värms upp med fjärrvärme från oss. Den nya biobränslepannan gör det möjligt att producera all fjärrvärme utan tillskott av fossila bränslen och detta vid betydligt lägre temperaturer än tidigare.

DARUMA SUSHI

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

DARUMA SUSHI är här för att stanna!

Den som trodde att sushirestaurangerna i Sverige var en fluga som snabbt skulle försvinna har haft fel, sushi blir mer och mer etablerat och fler och fler äter sushi minst en gång i veckan. Sushi är fräscht, det är gott, det är nyttigt.

Sushi är egentligen ett samlingsnamn på en japansk rätt anrättad av kokt rundkornigt ris smaksatt med en vinägerblandning, serverad tillsammans med rå eller tillagad fisk, omelett eller grönsaker. I Simrishamn har sushin också kommit för att stanna.

Johan Bengtsson har drivit Daruma Sushi i hamnen i Simrishamn sedan ett år tillbaka. Nu har Daruma kommit upp ur källaren och etablerat sig på bästa affärsläget på Storgatan 26. Här kan man hämta nylagad sushi onsdag t o m lördag eller äta en Moriawase på stående fot.

 

Sushi på traditionellt vis

Johan tillverkar sushi enligt japansk tradition, utan några genvägar. Att tillaga sushi är ett hantverk som kan förfinas in i minsta detalj. Att göra ett perfekt sushiris tar minst 6 timmar enligt Johan. Sushikocken måste börja arbeta tidigt varje morgon. Varje dag skall alla råvaror skall beredas från grunden, vilket betyder att räkorna kokas, laxen rimmas med havssalt och sake, omeletterna tillagas i lager i den japanska fyrkantiga kopparpannan…

Det japanska ordet för kock är ”Itamae”, det betyder ”framför skärbrädan”. Fisken hanteras med den största respekt och skärs i exakta bitar för att alla sushibitar ska se exakt likadana ut. Varje dag avslutas med att kocken slipar sina knivar.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]