AWIMEX, ledaren i strömförsörjning!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Företaget Awimex grundades 1986 av ett engelskt par. Deras affärsidé var miljövänliga och energisnåla produkter, t.ex. små vindkraftverk och hopfällbara cyklar.

Bröderna Stefan Eldh och Henrik Ingemansson, uppväxta i Simrishamn, såg de fina affärsmöjligheterna och fick chansen att förvärva företaget 2001. Sedan dess har företaget utvecklats och renodlats till att i stort sett bara tillhandahålla elektriska komponenter. Sortimentet idag kretsar kring det mesta som har med strömförsörjning till fordon, båtar, telecom och industri att göra. Detta innefattar exempelvis produkter för laddning, distribution och omvandling samt varningsljus, batterier, belysning och kamerasystem.

En stor marknad är solpaneler som används till att ladda batterier i husbilar och husvagnar. Batterispänningen kan sedan omformas till normal nätspänning. Awimex säljer även solpaneler som i kombination med batteribanker används i stugor som saknar el. En annan stor marknad är varningsljus till servicebilar, ambulanser, brandbilar mm.

Nyligen förvärvades ett företag beläget i Kristinehamn som man tidigare har haft som leverantör av just varningsljus. Målsättningen är att själva ha agenturen på hela produktsortimentet, som sedan säljs via återförsäljare runt omkring i Sverige.

2011 flyttade företaget till nybyggda lokaler på Fabriksgatan 27 i det nya, västra industriområdet. Tidigt väcktes frågan om fjärrvärme. Denna var inte utbyggd på den sidan av Christian IV:s väg, men Awimex företrädare var så goda ambassadörer att vi fick fler kunder och kunde tillgodose önskemålet.

Idag har företaget tio anställda vilka består av ett glatt gäng killar och tjejer. Optimismen är stor inför framtiden och eftersom man är ensam om många produkter på marknaden har man stora fördelar. Awimex International AB, som företaget numera heter, blev Årets företagare i Simrishamn 2009. ”Vi är glada att kunna bo och verka i Simrishamn och planen är att stanna kvar här”, säger Henrik.

Vi förstärker elnätet mellan Södra Mellby och Kivik

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Längs Prästavägen mellan Södra Mellby och Vitaby håller vi på att förstärka elnätet. När vi är helt klara kommer vi att ta bort luftledningen mellan Vitaby och Kivik.

LOKAL ELPRODUKTION

Nu börjar det ta fart med så kallad mikroproduktion, alltså gårdsverk och liknande. Ett vindkraftverk på 11 kW är redan anslutet och vi har förfrågan om ett till, som är dubbelt så stort. Två solcellsanläggningar på 1,2 respektive 3 kW finns också och här har förfrågningar om tre till. Vi är positiva till att ansluta sådana här anläggningar och hjälper gärna till. Tyvärr saknas det regler för de ekonomiska mellanhavandena, men vi löser det efter hand.

ELNÄT

Den 23 mars rapporteras ett strömavbrott som drabbade ett antal kunder runt Centralsjukhuset. Det var ett reläskydd som, trots att det inte var gammalt, gav upp.

HAVÄNGS SOMMARBY

Luftledningen till sommarbyn har vållat problem nästan varje år då den är mycket åskkänslig. Nu kommer vi att ersätta den med markförlagd kabel till en kostnad på tre miljoner kronor. Själva grävarbetet, som påbörjas 16 april, ska vara klart innan sommargästerna kommer, så att vi stör så lite som möjligt. Tyvärr hinner vi inte slutföra arbetet förrän i höst, så vi får hoppas på en åskfri sommar.

Stefan Persson, elnät

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Stefan Persson började hos oss redan 1979 som linjemontör. Han har alltså varit oss trogen i över trettio år!

Numera består hans arbete mest av skrivbordsjobb som planering och beredning Stefan, som bor i Kivik, är mycket motorintresserad, främst av Formel 1.

På fritiden kör han gärna motorcykel, till och med på långa semesterresor i Europa.

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Vår branschförening Svensk Energi har haft regionmöte, den här gången i Eriksbergs Viltpark. Förutom möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen fick vi oss till livs vad som är på gång i framtiden för el och energi. Det är mycket, vilket vår VD skrev om i förra numret. Jag ska bara ta upp en sak vilken är nära förestående.

Den 1 oktober ska det vara möjligt för aktiva kunder att få timmätning. Detta innebär inte att var och en av oss kommer att få vår mätning på timnivå automatiskt. Men om man är en medveten kund kan man begära timmätning hos sin elnätsägare, och den tjänsten tillhandahålls utan extra kostnad för den enskilde. I första skedet kommer resultaten att sammanställas och redovisas månadsvis.

Lagen pratar emellertid bara om mätning. Ska detta få effekt för kundens spariver måste det ju även innebära att man debiterar per timme och naturligtvis då till aktuellt timpris. Än så länge är det dock inte lagkrav. Följden blir att den medvetna kunden kan hålla reda på hur förbrukningen är varje enskild timme i efterskott, men det är inte säkert att han kan komma åt de lägre priserna som vanligtvis gäller på nätter och helger. Alltihop debiteras till det genomsnittliga spotpriset för månaden. Och har man fastprisavtal är det ju alltid samma pris.

Idén kan synas vara bra ut ett samhällsperspektiv men är lite för tidigt sjösatt. Om vi bara hade gett oss till tåls lite till, något år kanske, skulle vi kunna få bättre nytta av våra elmätare. Förutom att leverera värden till nätägaren för debitering skulle den kunna användas till att styra olika elförbrukare så att de används optimalt.

Men en lag är en lag, det är bara att gilla läget. För tre-fyra år sedan byttes alla elmätare i Sverige ut till en kostnad på 10-15 miljarder kronor. För att nu få till ett fungerande system med timmätning räknar man med ytterligare kostnader på 3-5 miljarder! Dessa pengar tas ut av konsumenterna, några andra finansiärer finns inte.

Lars Hörbo, försäljningschef

Ny och säker väderprognos!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Konsten att spå väder har alltid varit mytomspunnen. Vi har ju vår gamla bondepraktika att gå efter eller modernare metoder som att spå i abborrfenor. Nu har vi lyckats knyta kontakt med en man som osvikligt kan spå vintervädret, nämligen Håkan. Han har konstaterat att om han bundit sitt elpris får vi en mild vinter och om han har spotpris får vi en vargavinter. Så ni som funderar på hur ni ska göra nästa vinter – ta reda på hur Håkan gör och gör precis tvärtom. Skämt åsido. Varmt eller kallt? – Vem vet? Rörligt eller fast? – Vem vet?

Utpriserna med skatt och moms var under februari 106,1 öre för kunder med spotprisavtal. Det var vinterns högsta notering. Under mars ligger priserna betydligt lägre, jag skulle tro att de slutar på strax under 80 öre/kWh. Inte heller i mars har det varit någon större skillnad mellan elområde Stockholm och elområde Malmö, under 1 öre/kWh. De kunder som haft så kallat vinterpris går nu i de flesta fall över till spotpris per den första april, några den första maj. Priserna i de fasta avtalen ligger när detta skrivs runt en krona per kilowattimme.

Mars i år har varit den varmaste uppmätta någonsin, t o m vitsipporna blommade redan i slutet av månaden.

GREVLUNDA BIL & DÄCKSERVICE

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Jörgen Hansson startade Grevlunda Bil & Däckservice utanför Vitaby redan 1997. Dessförinnan körde Jörgen långtradare men hans intresse för bilar och motorer gjorde att han till slut bestämde sig för att stanna hemma i byn där han är uppväxt för att där starta sin bilverkstad.

Jörgens brinnande bilintresse och intresse för att meka fick han mycket utlopp för under åren han körde skogsrally. Hela familjen var engagerad och gjorde inget annat än att köra runt på tävlingar och däremellan ligga hemma och meka under motorhuven.

Många av Jörgens kunder bor i Stockholm och i Malmö-Lundregionen och passar på att serva eller reparera bilen när dom är på semester, men övervägande delen av kunderna kommer naturligtvis från Österlen.

Verkstaden servar och reparerar alla typer av bilar och fordon. En stor kundkrets är företag som servar sina bilar och gör diverse besiktningsreparationer. Även Österlen Krafts bandvagn får ibland en rundsmörjning jämte en del av Österlens Krafts servicebilar. Däckservice och lagerhållning av däck är också en viktig bit. Grevlunda Bil & Däckservice köper och säljer också begagnade bilar. En rolig historia var när en präst och hans son sträckkörde hela vägen från Kiruna för att köpa en begagnad Saab. Totalt 380 mil!

Jörgen har stor hjälp av sin far Börje som hela tiden finns i närheten. Dessutom har Jörgen en anställd, Tomas Johansson, som har jobbat 2 år i verkstan.

Jörgen har som policy att alltid försöka ställa upp för sina kunder och att i största möjliga mån hjälpa till. Om du vill hitta till Grevlunda Bil & Däckservice kör du från Vitaby söderut mot St Olof, efter ca 2 km ligger verkstan på vänster sida.

Nu är luftledningarna i Mellby ett minne blott!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Nu har vi bytt ut alla luftledningarna runt Mellby, vilket ger en stor förändring av landskapsbilden. Till det positiva tycker vi själva. Vi har haft ett par kortare strömavbrott i Simrishamn. Den 24 januari försvann strömmen runt Korsavadsskolan när ett så kallat högspänningsfack löste ut. Några dagar senare hände samma sak i vår station på Biltorget. Det rör sig om tillverkningsfel i en brytare. Efter diskussion med tillverkaren har vi börjat bygga om samtliga stationer som har denna brytare för att eliminera risken att detta händer igen. Den plötsliga kylan i början på februari vållade oss en del problem. Transformatorn på Mossgatan i Simrishamn gick varm på grund av överlast den 2 februari. Det åtgärdades med forcerad kylning. I Brösarp bad regionnätets ägare Eon oss att koppla in reservmatningen för att inte överbelasta den vanliga inmatningen. Den 6 februari toppade belastningen på Simrishamnsnätet med 19,6 MW, lika hög last som vi hade förra vintern!

URSÄKTA ATT VI STÖR!

När vi är ute och byter luftledningar till markkabel eller när vi gör andra underhållsarbeten är det ofrånkomligt att vi stör på olika sätt. Det är klart att vi för söker vara så smidiga vi kan men ta gärna kontakt med oss för att ge oss dina synpunkter så ska vi försöka störa så lite som möjligt. Jag tänker i synnerhet på när vi måste arbeta på trottoarer eller kanske till och med på din tomt. Vår personal har genom gått en utbildning i ”Arbete på väg”. Här sätts säkerheten både för oss och för trafikanterna i fokus. Ta hänsyn och visa respekt när du passerar oss så tryggar du vår arbetsmiljö.

FJÄRRVÄRME

I februari månad har det hittills varit så pass kallt att vi inte klarat produktionen med enbart biobränsle. Att bygga flispannor för att klara dessa köldtoppar är allt för kostsamt. Dessutom är de tröga. En oljepanna till exempel är betydligt billigare att bygga och kan dessutom startas och stoppas snabbt. Olja är betydligt dyrare än biobränsle så ni kan var förvissade om att vi inte kör i onödan!

Andy Karlsson

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Andy Karlsson är vår elnätschef. Tillsammans med sina fem medarbetare ser han till att våra två elnätsområden underhålls och utvecklas. Andy bor i Brösarp med fru och en liten dotter. Självklart kommer familjen först, men Andy brinner för att arbeta med händerna och fundera ut kluriga tekniska lösningar.

Han håller på att renovera sitt femtiotalshus och försöker göra det mesta själv.

”Det är kul, men jag gör nog aldrig om det med tanke på allt arbete” säger Andy.

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Många anser att vi inom energiföretagen motsätter oss förändringar. Till en viss del kan jag inte annat än hålla med, men ofta är det i omtanke om våra kunder som vi protesterar. Vi är också kunder.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har vi fått uppleva stora förändringar. Som exempel kan nämnas införandet av en så kallad ”nätnyttomodell”, senare ersatt av ett system med förhandsreglering för att se till att vi inte tar ut för höga elnätspriser.

Vi har fått se införandet av elcertifikat till främjandet av utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Vi har fått utsläppshandelsystem inom hela EU för att fördyra, och därmed minska utsläppen av fossil koldioxid. Under åren har energiskatterna förändrats både till struktur och till nivå, mest uppåt. Kärnkraftverket i Barsebäck har stoppats och vindkraften har byggts ut kraftigt. Och nu senast delades Sverige i fyra olika elområden med tidvis olika pris.

Jag vågar påstå att samtliga åtgärder ovan har bidragit till att både elenergipriserna och kostnaderna för eldistribution har blivit högre. När nu så mycket har hänt redan, är det färdigt nu? Här skulle jag vilja utbrista ett nej! Det har precis börjat.

Ett av de senaste utspelen från politikerna är att fjärrvärmen skall avregleras likt elmarknaden. En utredning är framtagen men beslut har ännu inte fattats om detta. Däremot är beslutet fattat att vårt elcertifikatsystem nu blir gemensamt med Norge. El, marknadsförd och såld som garanterat producerad av ett visst energislag skall från och med 2012 ha ursprungsmärkning för att man ska kunna kontrollera detta.

I Bryssel finns förslag om ett nytt energibesparingsdirektiv. I detta direktiv heter det att energileverantören skall hjälpa sina kunder att årligen spara 1,5 % energi i förhållande till föregående år. Hur detta skall gå till eller hur man ska hantera skillnader i väderlek och temperaturer mellan åren framgår inte. Enligt en lagrådsremiss är det sannolikt att timvis avräkning av elförbrukningen kommer att genomföras redan i höst, åtminstone för lite större kunder.

Slutligen vill jag också nämna att planerna är långt framskridna om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Man ska kunna handla el från vilket av de nordiska länderna man önskar. Tanken är att elhandlaren även skall fakturera elnätsavgiften. Allt detta kommer att medföra förändringar för oss i elbranschen. Administrationskostnaderna ökar och det gör säkerligen kostnaden för konsumenterna också. Men visst är det många och spännande utmaningar.

Göran Andersson, VD

Vintern gav dyrare spotpriser under februari

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Så fick vi vinter även i Skåne till barnens förtjusning och elförbrukarens förtvivlan. Genast tog spotpriserna ett kraftigt skutt och fördubblades i början av februari. Sedan lugnade det ned sig lite, men i skrivande stund den sextonde februari ligger månadsgenomsnittet på 120 öre/kWh inkl skatt och moms mot 87,9 öre/kWh för januari. Det kan hända mycket än så se detta bara som en indikation.

Nu svettas den som valt rörligt pris och myser den som tecknat fast avtal. Kom då ihåg att man aldrig ska jämföra bara en enda månad. När vi säger att rörliga avtal är billigast på sikt, talar vi om perioder på minst fem år. De fruktade prisskillnaderna mellan elområde 3 och 4 har dock inte varit så farliga. Det var i stort sett noll under januari och hittills denna månad är det 2,67 öre/kWh. Fungerar bara kärnkraften i Sverige och blåser det bara hyfsat mycket på Danmarks vindkraftverk så blir vi inte missgynnade i Skåne. Just nu kan vi slå hål på myten att det är billigast att teckna fasta avtal under sommaren.

I skrivande stund ligger avtalspriserna under förra sommarens prisnivå, trots att vi har fått elområdesindelningen. Men som ni förstått är elpriser en färskvara som ändrar sig från dag till dag. Ta i alla fall en titt på vår hemsida om du går i tankarna att teckna bundet avtal, det kan vara dags!

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]