Hurra! Vad vi är bra!!!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det skulle vi gärna vilja skrika ut efter att ha sammanställt vår senaste kundenkät. Denna gjordes tillsammans med två andra elbolag och vi sticker verkligen ut som det bolag som har nöjdast kunder! Inte mindre än 86% var nöjda eller mycket nöjda med oss som bolag över huvud taget.

Framför allt är det vår kundtjänst som får bra omdöme. Men vi är ödmjuka inför sådana här undersökningar. Även om tidigare enkäter gett samma svar, finns det felkällor. Några procent av de svarande var missnöjda, vilket naturligtvis är mycket tråkigt och därför hoppas jag dessa tar kontakt med oss för att se om det är något som kan redas ut.

Vi lottade ut tio stycken presentkort till de som svarade och de lyckliga vinnarna har fått sina vinster.

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder. Detta har vi förståelse för. Det går väl knappast en dag utan att det sägs något negativt om elen. Myndighetspålagor, EU-beslut och inte minst oseriösa elhandlare har bidragit till detta och det tar lång tid innan vi får tillbaka förtroendet. Österlens Kraft har klarat sig betydligt bättre än genomsnittet för Sverige, det visar vår senaste kundundersökning. Vi tror att missnöjet ofta beror på rena missuppfattningar och det visar på att vi behöver bli bättre på att informera våra kunder. Elkraftens röst är ett bra och uppskattat forum för detta och därför har vi nu satsat på att göra detta lilla blad mera lättläst. Vi kommer också att förändra vår hemsida. Jag hoppas att våra ansträngningar faller er i smaken men är tacksamma för synpunkter som t.ex. kan lämnas på mail info@osterlenskraft.se.

Lars Hörbo, försäljningschef

Lotta Bengtsson

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Lotta servar dig med alla möjliga kundärenden som fakturafrågor, flyttanmälningar och även elavtal. Det är hon som är huvudansvarig för debiteringen. Lotta har jobbat hos oss i fjorton år.

Hon är stolt mamma till Filip Bengtsson, svensk mästare i motocross, MX2, som nu även kommer att starta i VM. Det mesta av hennes fritid går naturligtvis åt till motocrossteamet, men hon är också en fena på heminredning. Det är hennes förtjänst att vi har så trevliga lokaler!

Du når henne på kundtjänstens nummer:
0414-44 66 66 mellan kl 10-12 och 13-15

Österlens Kraft har många strängar på sin lyra

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

ELNÄT OCH ELHANDEL

Vi hälsar 120 nya kunder från Simrishamnsbostäder välkomna som kunder. Dessa har haft elen i hyran tidigare, men blir efter omläggning kunder direkt till oss. Vi gör det bästa vi kan för att underlätta övergången.

KABELTV

För att göra det bättre för våra kunder med större utbud och kvalitet på överföringen har vi precis bytt utrustning för digital TVsändning. Dessvärre fick vi och vår leverantör problem vilket har ställt till det för våra kunder. Vi hoppas att alla problem är undanröjda när detta läses.

GATLJUSENTREPRENADEN

Kommunen har handlat upp underhållet av gatljusen med offentlig upphandling. Tyvärr var inte vårt erbjudande det bästa utan en annan leverantör tilldelades uppdraget. Detta blev dock överklagat av en tredje leverantör och därför får vi fortsätta med uppdraget tills överprövningen är klar.

FJÄRRVÄRME

Vi kan nu glädja oss åt att Autoseums fina fordonssamling och dess besökare värms upp med fjärrvärme från oss. Den nya biobränslepannan gör det möjligt att producera all fjärrvärme utan tillskott av fossila bränslen och detta vid betydligt lägre temperaturer än tidigare.

DARUMA SUSHI

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

DARUMA SUSHI är här för att stanna!

Den som trodde att sushirestaurangerna i Sverige var en fluga som snabbt skulle försvinna har haft fel, sushi blir mer och mer etablerat och fler och fler äter sushi minst en gång i veckan. Sushi är fräscht, det är gott, det är nyttigt.

Sushi är egentligen ett samlingsnamn på en japansk rätt anrättad av kokt rundkornigt ris smaksatt med en vinägerblandning, serverad tillsammans med rå eller tillagad fisk, omelett eller grönsaker. I Simrishamn har sushin också kommit för att stanna.

Johan Bengtsson har drivit Daruma Sushi i hamnen i Simrishamn sedan ett år tillbaka. Nu har Daruma kommit upp ur källaren och etablerat sig på bästa affärsläget på Storgatan 26. Här kan man hämta nylagad sushi onsdag t o m lördag eller äta en Moriawase på stående fot.

 

Sushi på traditionellt vis

Johan tillverkar sushi enligt japansk tradition, utan några genvägar. Att tillaga sushi är ett hantverk som kan förfinas in i minsta detalj. Att göra ett perfekt sushiris tar minst 6 timmar enligt Johan. Sushikocken måste börja arbeta tidigt varje morgon. Varje dag skall alla råvaror skall beredas från grunden, vilket betyder att räkorna kokas, laxen rimmas med havssalt och sake, omeletterna tillagas i lager i den japanska fyrkantiga kopparpannan…

Det japanska ordet för kock är ”Itamae”, det betyder ”framför skärbrädan”. Fisken hanteras med den största respekt och skärs i exakta bitar för att alla sushibitar ska se exakt likadana ut. Varje dag avslutas med att kocken slipar sina knivar.

Rörliga avtal ökar men de flesta väljer fast elpris

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Rörliga spotpiser priser må vara billigast på lång sikt men det är en verklig berg- och dalbana med priserna. I december 2010 låg utpriset på 150 öre/kWh med skatt och moms, samma månad 2011 låg den på runt 83 öre/kWh. Det är förståeligt att många som upplevde höga spotpriser förra vintern har valt att vintersäkra i år. Visserligen har de betalt lite mer än spotpriset, men de har haft en trygghet i att veta vad elpriset är. Ett bundet elavtal får alltid ses som en försäkring, och en försäkring får man vara beredd att betala lite extra för.

Enligt webbsidan ”elskling.se” var det 32% av kunderna som tecknade rörligt elavtal i november vilket är en kraftig ökning sedan föregående månad, men det var fortfarande 68% som valde fast pris. Med den höga vattenfyllningsgrad vi har kan vi nog räkna med fortsatt låga spotpriser i vinter, såvida det inte smäller till och blir riktigt kallt.

Var uppmärksam vid telefonförsäljning av el

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer mycket nu som medför konsekvenser för elbranschen och er kunder framdeles. Mycket beror på beslut i EU, vilket vi har lärt oss leder till nationella lagar och regler. Indelningen av Sverige i fyra elområden, som du kan läsa mer om på omstående sida är ett exempel. Men det händer mycket mer.

Många är missnöjda med vilseledande säljsamtal.

Flera elhandelsföretag hör av sig till vår branschorganisation Svensk Energi för att få råd om vad de ska säga till sina före detta kunder som känner sig pålurade ett byte av elleverantör. Vi får också många samtal från kunder som mer eller mindre ofrivilligt bytt leverantör. Det är många elbolag som slåss på marknaden och säljsamtalen är inte alltid utförda enligt reglerna. Marknadsföringslagen ställer krav på att det ska framgå tydligt att det är fråga om marknadsföring och vem det är som ringer. Vidare får man inte använda vilseledande påståenden eller jämförande, inte heller utelämna eller ge tvetydlig information.

Exempel på avvikelser.

Vi kan, med ledning av vad våra kunder har sagt, ge följande exempel på avvikelser mot Marknadsföringslagen.

  • Jämförelse sker inte mellan likvärdiga produkter, exempelvis jämförs säljarbolagets avtalspris med konkurrentens tillsvidarepris. Ett annat sätt är att jämföra dagens spotpris, om det är lägre, med konkurrentens pris förra månaden.
  • Säljaren ger information om offertens totala årskostnad men är inte tydlig med att det inte kan jämföras med det preliminära årskostnad som framgår av kundens elräkning. Den beräknade årskostnad som där finns baseras på historiska data om pris och förbrukning, samt innefattar även nätkostnaden om samma bolag fakturerar både el och nät.
  • Man erbjuder ett kampanjpris som i stort sett är utan påslag från elbolaget men upplyser inte om att avtalet och därmed priset övergår till något helt annat efter kampanjtiden.

Vad gör man då om man upptäcker att man ingått ett elavtal man inte vill ha? Ja, i första hand ska man se till att utnyttja sin ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Den är på 14 dagar. Får man inte tag i elbolaget på telefon ska det räcka med att mejla. Om man uppfattar sig ordentligt vilseledd är det till Konsumentverket man ska vända sig, även om de kan ha svårt att agera i ett enskilt fall, men det kan ju vara många som anmäler samma sak.

Vårt råd till dig som elkund.

Tacka aldrig ja direkt på ett erbjudande per telefon. Be att få avtalet skriftligt, eller om detta inte erbjuds, skaffa så mycket information som möjligt. Ta sedan kontakt med din nuvarande elleverantör och berätta om erbjudandet för att göra en rättvisande jämförelse. Prisjämförelser på nätet är vägledande men kan även de vara vilseledande och till och med felaktiga. En personlig kontakt med dels det tilltänkta, dels det nuvarande elbolaget är alltid säkrast. Elpriser är färskvara och jämförelser bör helst göras samma dag.

Har du fått ett omteckningserbjudande?

Omteckningserbjudande måste skickas senast 40 dagar före avtalets slut. Nytt avtal kan ingås i vårt fall ända fram till startdatum. Det kan därför vara idé att kontrollera hur priserna ligger till strax före sista dagen för offertens giltighet, de kan var lägre!

Kontakta oss.

Vi på Österlens Kraft sätter en ära i att ge så korrekta upplysningar och stöd till kunden som vi förmår. Ring gärna mig på telefon 0414-28551. Är jag upptagen så lovar jag att ringa upp dig om du uppger ditt telefonnummer på min svarare.

Till dig som har tremånadersfaktura

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Informationen är i stort sett identisk med den som följde novemberfakturan, men upprepas för de som har tremånaders faktureringsintervall.

Prisskillnader mellan elområden I början av 2010 blev det känt att Svenska Kraftnät ämnade indela Sverige i fyra olika prisområden den förste november 2011. Det förutspåddes att det skulle bli billigare el i norra Sverige där det fanns mycket produktion men liten förbrukning och dyrast i södra Sverige där det rådde omvända förhållanden. Då detta blev känt fanns det ingen möjlighet att finansiellt säkra prisskillnaden mellan dåvarande prisområde Sverige och det område som kunden skulle ta ut el i.
Först i oktober 2010 var vår branschorganisation överens med Konsumentverket om vilken text som skulle stå på elavtalen för att prisreglering skulle kunna ske efter hand.

Elavtal som slöts före oktober 2010 innehåller således ingen prisregleringsklausul och elhandlaren, d.v.s. vi, får ta den förlusten.
I elavtal slutna efter den 1 november 2011 är priset satt i respektive elområden och kommer alltså inte heller att justeras.

Ni som i er faktura fått rader med texten ”Justering för elområde” ska i ert elavtal ha texten ”Fast pris med områdesprisjustering” under produktnamnet med en hänvisning till en fotnot i vilken det stå: ”OBS! När Svenska Kraftnät 2011-11-01 inför olika prisområde i Sverige förbehåller vi oss rätten att justera priset såväl uppåt som nedåt efter uppkomna prisskillnader.” Har ni inte denna text i avtalet ska inte prisjustering ske.

Den prisjustering som är avses är mellan elområde 3, Stockholm; och det elområde som kunden har sin anläggning i. De flesta av våra kunder har sin anläggning i elområde 4, Malmö och får en justering som motsvarar det genomsnittliga spotpriset under aktuell månad i prisområde 3 och 4. Justeringen kommer alltså att vara olika varje månad.

Gatljuset i Simrishamn får ny entreprenör

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft har i många år skött gatljuset i Simrishamn på uppdrag av Simrishamn kommun. Från och med den 1 februari lämnar vi över detta uppdrag till ny entreprenör. Detta innebär givetvis att felanmälningar och påpekande om skador och dylikt inte ska ske till oss, eftersom vi inte kan åtgärda dem. Vi ansvarar nu inte för offentlig belysning i något fall. För vidare information hänvisar vi till Simrishamns kommun.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]