Österlens Kraft är Österlens enda lokala elhandlare!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Information

En liten förening som tar upp kampen med de stora bolagen.

 

Österlens Kraft är en ekonomisk förening med ca 500 medlemmar som har sitt säte i Simrishamn. Föreningen bildades 1921, gick samman med Simrishamns Elverk 1998 och har bedrivit elhandel sedan avregleringen i mitten på 1990-talet. Vi är det enda bolag som är helt lokalt och bedriver elhandel i egen regi.

– Vi vill vara ett smidigt alternativ till de stora aktörerna säger försäljningschefen Lars Hörbo.

– Vårt största försäljningsargument är att vi verkar lokalt, ger arbetstillfällen på orten och inte delar ut några vinstmedel, varken utländska bolag eller ens till medlemmarna. Alla pengar stannar i föreningen och används i verksamheten och till lokal sponsring.

– Eftersom vi inte köper elkontrakt för framtiden och lägger på lager, är vi direkt beroende på priserna på marknaden dag för dag. Om priserna går upp kan de som har billiga kontrakt sälja dem till fortsatt lågt pris och på så sätt värva marknadsandelar. Men förfaringssättet är för riskfyllt för oss – priserna kan ju lika gärna rasa och då står vi där med de dyra kontrakten.

– Vi kan inte alltid vara billigast, men har för det mesta bra priser. Det är ju svårt för den lokala lanthandlaren att nå samma prisnivå som stormarknaderna, och så är det för oss också. Men prisskillnaderna är oftast små och kan handla om ett par tior i månaden. Det tycker många att det är värt att handla lokalt. Inte minst uppskattas att vi tar oss tid att prata med kunderna och ger personliga råd. Dessutom har vi korta beslutsvägar vilket gör att vi kan serva kunderna snabbt och smidigt.

Österlens Kraft – Ett smidigt alternativ för medvetna kunder!

Se upp med oseriösa elbolag

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt

Utdrag från vår nyhetsförmedlare ENERGIMARKNADEN
Svenska Elbolaget ansöker om konkurs
Svenska Elbolaget har begärt sig själva i konkurs. Konkursansökan lämnades in i går efter ett halvår av anmälningar och skriverier som bland annat handlar om anklagelser om att ha lurat äldre och ofta dementa personer att teckna abonnemang.

– Jag är inte direkt förvånad. De har relativt nyligen fört över all verksamhet till ett annat bolag säger Carolina Andersson, som är processråd på Konsumentverket.

Konsumentverket har tidigare sett ett mönster där vissa av personerna som företrätt Svenska Elbolaget har startat bolag, och när de sedan har fått många anmälningar på sig, har de lagt ned bolaget och startat upp ett annat.

Tidigare i år har Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO, fryst tillgångar i Svenska Elbolaget genom att begära ett beslut om kvarstad i tingsrätten. Detta efter myndigheten noterat att bolaget fått cirka 20 anmälningar och drygt 60 klagomål på sig. Därefter har Kronofogden säkrat ett okänt belopp som kan gå till en marknadsstörningsavgift, alltså ett skadestånd till staten.

– Det vi brukar göra är att vi driver ärenden vidare även fast verksamheten gått i konkurs, för att det är viktigt att tingsrätten prövar målen. Jag har dock inte bestämt mig ännu.

KO driver också ett ärende i tingsrätten mot bolagets före detta företrädare Johan Saxerud där han och bolaget förbjuds att vid vite, av 1 miljon kronor per vecka då beslutet inte följs, bedriva telefonförsäljning mot konsumenter vars telefonnummer är spärrade i NIX-registret.  

Den 13 oktober gick Stockholms tingsrätt på KO:s linje och tog ett interimistiskt beslut om ett sådant förbud, fram till dess att domen kommer.

Svenska Elbolaget har personkopplingar till två bolag inom telekom, som även dessa har fått ett stort antal anmälningar och klagomål mot sig, och flera riksmedier har uppmärksammat konflikterna.

Den 24 och 25 november sker muntlig förberedelse i tingsrätten, och huvudförhandling väntas ske nästa år.

KUNDUNDERSÖKNINGEN

Written by Lars Hörbo on . Posted in Okategoriserade, Om oss

”Vi på Österlens Kraft har i September 2016 erhållit Mycket Väl godkänt i Kundnöjdhet!  

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 40-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/-eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

ÖSTERLENS KRAFT MED ETT ORD – BRA!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Annonser, Okategoriserade

Sjöbos nya elleverantör får gott omdöme i kundundersökning.

Vart annat år låter Österlens Kraft AB Supportföretaget göra en undersökning med fokus på kundnöjdheten. Ett slumpmässigt urval på drygt 300 av Österlens Krafts ca 7 500 kunder kontaktas per telefon och får svara på frågor. Dessutom sparas alla kommentarer från kunderna, givetvis anonymt.

Topp 10

Supportföretaget genomför den här typen av undersökningar på drygt fyrtio företag i energibranschen. Tio frågor bildar underlag för Nöjd Kund Index (NKI). Här placerar sig Österlens Kraft bland de tio bästa företagen. Genomsnitt för branschen är 77,9% medan Österlens Kraft hamnar på 82,9%. Detta gäller bolagets alla verksamhetsgrenar, elnät, elhandel, fjärrvärme, kabel-TV och bredband.

  • Vi har tappat lite grann i förhållande till de två senaste undersökningarna då vi låg på hela 85 %, men det beror i stort på att vår hemsida i dagens läge upplevs som föråldrad. Vi har samma goda omdöme som tidigare när det gäller tillgänglighet, bemötande och kompetens, säger Österlens Krafts VD Göran Andersson. Det är klart att vi ska ta detta till oss och förbättra hemsidan, samt bevara våra goda siffror i övriga frågor.

 

Österlens Kraft med ett ord – BRA!

Nytt för i år är att de intervjuade ombads att beskriva Österlens Kraft med ett enda ord. Det ord som fick högst frekvens var – BRA!.

  • Det är vi ödmjukt tacksamma för säger Göran Andersson. Det var också många som sa JÄTTEBRA. Ingen uttryckte sig med ett för oss negativt ord.

Ett annat ord som hade hög frekvens var LOKALT. Det är självklart att ett bolag som sköter elnät och fjärrvärme är lokalt, men för elhandeln är det annorlunda. Som konsument kan man köpa sin el från vilket elhandelsbolag man vill i hela landet.

  • Det är en av våra största konkurrensfördelar, säger Lars Hörbo, försäljningschef på Österlens Kraft. Alla kan inte vara billigast i landet, men vi förenar rimliga priser med god kundservice och det uppskattar kunderna. Att vi sedan bor och verkar på Österlen är ett stort plus för många kunder. Vi ägs av en ekonomisk förening som inte ställer krav på avkastning och därför stannar alla pengarna kvar inom bolaget.

Även kunderna i Sjöbo är nöjda.

Sedan 2015 är Österlens Kraft så kallat anvisningsleverantörer till Sjöbo Elnät. Det betyder att om man flyttar till en bostad inom Sjöbo Elnäts område anvisas man till Österlens Krafts Försäljningsbolag, om man inte gjort ett aktivt val av annan leverantör. På så sätt har drygt fem hundra nya kunder tillkommit i Sjöbo.

  • Många väljer att teckna avtal med oss även om det är fritt att välja elleverantör även efter inflyttningen. Vi gjorde en särskild undersökning bland Sjöbokunderna och det visade att vi fick goda betyg av dessa. Här handlar det ju bara om elhandelskunder, men det är mycket viktigt att dessa är nöjda, eftersom konkurrensen är stenhård, säger Lars Hörbo.

Österlens Kraft har i samband med undersökningen fått ett stort antal kommentarer, som bildar ett bra underlag för fortsatt arbete med att ha nöjda kunder.

Vill du veta mer om undersökningen, klicka på länken nedan.

KUNDUNDERSÖKNINGEN

 

NYA SPORTKANALER ÄR NU I DRIFT

Written by Lars Hörbo on . Posted in Information, Kabel-TV, Okategoriserade

Förhandlingarna är klara och Viasat Sport Premium HD samt TV3 Sport HD finns nu i vårt nät!
I samband med detta släcks även Viasat 16 HD.

Viasat Sport Premium HD kommer att ingå i följande paket ( kanalplats 140 ):
Viasat Sport
Viasat Film och Sport ( tidigare Premiumpaketet )

TV3 Sport HD kommer att ingå i följande paket ( kanalplats 141 ):
Viasat Sport
Viasat Film och Sport ( tidigare Premiumpaketet )
Viasat Silver

För de som vill se dessa kanaler måste det göras en ny kanalsökning samt abonnera på valt paket.
Inga prisändringar är aviserade

BEGRÄNSAD SERVICE PÅ KONTORET14/7

Written by Lars Hörbo on . Posted in Okategoriserade

På grund av installation av reservelverk på vårt kontor kan det vid vissa tider på eftermiddagen 14/7 bli svårt att nå oss, och vi kan ha svårt att utföra ärenden. ”Allt går ju med elektricitet…”

På fredag ska allt fungera igen.

Avbrott Ons 30 mars 0900-1500 för underhåll

Written by andy on . Posted in Driftinformation, Information

Onsdagen den 30 Mars skall vi ha ett avbrott på följande vägar i Simrishamn.
Timotejgatan
Klövergatan
Delar av Havregatan

Avbrottet startar kl 0900 och beräknas vara klart senast 1500. Om allt går som vi planerar så skall alla kunder vara inkopplade tidigare än så.

Brev har gått ut till berörda kunder, dock med ett fel i texten.
Avbrottet är Onsdagen den 30 Mars.

Elnät

Elcertifikat och ny kvotplikt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad, Information

För att bidraga till att uppnå Sveriges klimatmål har Riksdagen den 21/10 2015 beslutat att höja kvotplikten för elcertifikat enligt nedan:
År  Gammal kvotplikt Nykvotplikt Diff – extra köp Pris öre/kWh
2016 14,40%                 23,10%           8,70%               1,65
2017 15,20%                  24,70%          9,50%               1,85
2018 16,80%                 27,00%         10,20%              2,00
2019 18,10%                  29,10%         11,00%              2,18
2020 19,50%                28,80%          9,30%               1,85

Prisökningarna gäller för enskilt år jämfört med gamla kvotplikten. De ska alltså inte ackumuleras.
Den höjda kvotplikten är inte medräknad i de avtal som slöts före 21/10 2015, varför dessa måste tilläggsdebiteras med avgifter motsvarande kolumnen ”Pris” ovan. Då kvotplikten för elcertifikat går efter fakturadatum, inte förbrukningsdatum, drabbar det redan förbrukningen i december, vilken faktureras i januari. Ni som har rörliga avtal har prisökningen inkluderat i priset fr o m 1/12 2015. Ni om har fasta avtal kommer sålunda att tilläggsdebiteras från och med december månads förbrukning. Tilläggen har inte kommit med på januarifakturan, vilket rättas till på nästa faktura.

BAKGRUND
Den 21 oktober 2015 tog regeringen det väntade beslutet på höjd ambitionsnivå gällande elcertifikatssystemet.

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion och bidrar till
regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på hundra
procent förnybar energi.

VAD ÄR ELCERTIFIKAT?
Elcertifikatssystemet har funnits sedan 2003 och innebär att alla (såväl företag som
privatpersoner med undantaget elintensiv industri) som förbrukar el i Sverige bidrar till att
stötta utbyggnaden av förnyelsebar energi.

VAD ÄR KVOTPLIKT?
Elcertifikat skall enligt regeringsbeslut debiteras på en viss given del av elförbrukningen, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten i sig följer en fastställd plan utfärdad av regeringen och den 21 oktober 2015 beslutades om en justering av denna enligt tabellen ovan.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]