Nu finns vi i Sjöbo

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad

Sedan årsskiftet är vi anvisningsleverantör till Sjöbo Elnät. Det innebär att du som flyttar till en anläggning i Sjöbos Elnät får din el från oss, om du inte i förväg har valt annan elleverantör. Du kommer att få meddelande om det på posten. Välkommen att kontakta oss för att få ett elavtal som passar dig. Vi finns på Sjöbo Elnäts kontor fredagar kl.9-12,13-15. Ring annars Lars Hörbo, 0414-285 51 eller maila till lars@osterlenskraft.se

Simrishamns helt fantastiska mekaniska verkstad!

Written by lars rabe on . Posted in Månadens företag

Simrishamns mekaniska verkstad startades 1966 av Ingrid och György Popovics och har varit ett familjeföretag tills det 2013 köptes upp av Wallins Mekaniska i Eslöv. Företaget har idag 30 anställda tillsammans med Wallins. Fortfarande arbetar sonen Istvan med kundkontakten och sonsonen Michael som konstruktör i företaget. Ny VD är Stefan Persson som kommer från Wallins Mekaniska. Ansvarig för produktionen är Fredrik Åström.

Att hjälpa kunden med att lösa ett problem är företagets målsättning. Gärna så svårt att det tidigare inte gått att lösa. Tillsammans med kunden utvecklar man olika lösningar från skiss och idé till färdig produkt. Ofta klurar man ut helt nya och revolutionerande lösningar på problem som t ex att utveckla en maskin som tillverkar droppnålar som inte ger blodstänk. Det är ett exempel på den förfinade kunskap som företaget besitter.

Andra exempel är utvecklandet och framtagandet av förpackningsmaskiner, tryckpressar, maskiner till bilindustrin och mycket mycket annat. Företaget har också ett högteknologiskt mätlaboratorium som kan mäta så lite som en tusendels mm. Mätinstrumentet har ett 7 ton tungt granitblock för att säkerställa helt hundraprocentiga mätningar. I rummet är det alltid exakt 20 grader och luftfuktigheten är konstant.

Här är en av de nya innovationer som Michael tagit fram. Här från ritning till färdig produkt.

Här är en av de nya innovationer som Michael tagit fram. Här från ritning till färdig produkt.

Varje komponent är ett konstverk i sig och allt tillverkas på plats i verkstaden.

Varje komponent är ett konstverk i sig och allt tillverkas på plats i verkstaden.

Företagets Vd Stefan Persson (i mitten) tillsammans med Istvan (th) och Michael Popovics.(tv).

Företagets vd Stefan Persson (i mitten) tillsammans med Istvan (th) och Michael Popovics.(tv).

Fast eller rörligt pris? Det är frågan!

Written by lars rabe on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst

Den frågan har jag tidigare resonerat kring i detta forum, men eftersom jag ofta får just den frågan, väljer jag att ta upp den igen. Svaret är – jag vet inte! Hade jag vetat detta och kunnat förutsäga framtiden har de jag varit en rik man nu. Ett fast pris innebär att någon försöker förutsäga framtiden och ställer ut en säkerhet som garanterar elpriset på en viss nivå under en viss tid. Denna någon tror att det elpriset blir lägre än det garanterade och tänker sig tjäna pengar på det. Om det blir högre blir det förlust i den aktuella affären och därför ingår alltid en riskpremie i priset.

Sådant här fastpriskontrakt köper vi elhandlare åt våra kunder på den nordiska elbörsen, till aktuella dagspriser. Ett rörligt pris fastställs varje timme på samma elbörs och i de flesta fall får kunden betala ett månatligt genomsnitt av dessa priser plus elhandlarens vinstpålägg. Här är det elkunden som tar de största riskerna, alltså är riskpremien betydligt lägre. Sett över tiden kan man nog säga att det rörliga priset totalt sett blir lägre, men man kan råka ut för obehagliga toppar. Dessa förekommer oftast på vintern när förbrukningen är som högst.

Hur ska man då resonera? Ja jag brukar hävda att om man inte har eluppvärmt och därmed ganska jämn förbrukning över året är ett rörligt pris att föredraga. Och omvänt, har man sin största förbrukning över vintern kan det kännas tryggt att ha ett fast pris, i synnerhet om man lyckas teckna det när priserna är låga, som nu. Hur jag har det själv? Jo, jag har eluppvärmt och har tecknat ett treårigt avtal fr. o. m. årsskiftet. Man ska leva som man lär.

Lars Hörbo

Bildtext: Diagrammet visar våra spotpriser till hushållskunder under 2014 jämfört med ettårsavtal tecknat i december 2013 för hela 2014.

Bye bye luftledningarna! Nu är allt marklagt.

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst

Den nionde oktober avslutades en milstolpe i Österlens Kraft historia. Då fullföljdes ett mångårigt program med markförläggning av högspänningsnätet med att den sista luftledningen togs ur drift. Nu påverkas vi inte längre av väder och vind när vi ska säkerställa elleveranserna hem till er. Fortfarande finns det naturligtvis risker för strömavbrott, exempelvis när någon gräver av en ledning eller att det är avbrott på inmatningen till vårt område, något som vi inte kan råda över.

Inga avgiftshöjningar!
När detta skrivs är vi inne i de sista veckorna av 2014, ett år som har genomsyrats av vallöften men också av ovanligt varmt väder. Jag kan för egen del inte minnas något tidigare kalenderår där samtliga månader uppvisar temperaturer långt över den referensperiod som benämns normalåret.
Det brukar alltid vara något eller några bakslag med kyla och snö, men det verkar vi slippa 2014. Detta har medfört att såväl värmeleveranser som elleveranser för uppvärmning har blivit mindre än vad vi beräknat, vilket naturligtvis påverkar vårt resultat. Trots detta har vi beslutat att varken höja elnätsavgifterna eller fjärrvärmeavgifterna inför 2015.

Tack till Simrishamnsbostäders hyresgäster.
Den siste oktober kopplade Simrishamnsbostäder bort den sista kabel-TV-anslutningen från Österlens Krafts nät och vi levererar alltså inte längre denna tjänst till Simrishamnsbostäders hyresgäster. Vi vill därför passa på och tacka alla er gamla kunder för den tiden vi har fått serva er och vi hoppas att ni får det minst lika bra med er nya leverantör.

Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag och alla vi på Österlens Kraft.

Göran Andersson, vd

Brösarps Gästgifveri och SPA vid porten till Österlen!

Written by lars rabe on . Posted in Månadens företag

Förväntningen av ett äkta skånskt gemytligt gästgiveri är helt uppfylld. Den perfekta placeringen av den gamla gården utmed väg 9 fångar upp alla som kör genom porten till Österlen, den gamla längan med vackert handslaget tegel ger känslan av att tiden stått stilla.

Personalen viker servetter i lugn och ro inför dagens invasion. Gästgiveriet finns representerat i ”Bästa bord” sedan många år. En mängd utmärkelser och plaketter som pryder fasaden vittnar om stor kulinarisk kunskap.

Anders Cederberg driver gästgiveriet som har funnits sedan slutet av 1600-talet. Han var tidigare advokat men var trött på allt det stillasittande som hans yrke innebar och bytte livsstil.

På gästgiveriet kan man äta den bästa äggakakan, julbordet, gåsen, och andra lokala specialiteter som vildsvin, ål, sill och lax. Här har alla typer av högtider firats under århundraden, traditionellt och mycket österlenskt. Härifrån kan man njuta av allt Österlen har att erbjuda, Brösarps vackra omgivningar, Haväng med sin oslagbara natur, Brösarps backar och Skåneleden som snuddar precis bakom byn. I SPA:et, som ligger precis bredvid gästgiveriet, finns en relaxavdelning, torrbastu, tylarium och en bubbelpool. Här kan man också få massagebehandlingar.

brosarps_gastskiveri2

Vintersäkra elpriset?

Written by lars rabe on . Posted in Elkraftens röst, Information

Har du rörligt elpris och är orolig för att det blir höga elpriser i vinter? De tre senaste vintrarna har varit förhållandevis milda och vi har haft god tillgång på vattenkraft och kärnkraft. Detta har gett låga spotpriser även under vintern, något lägre än ett fast pris under samma tid.

Skulle något eller några av dessa förhållanden ändra sig kan spotpriset bli högt. För dig med stor vinterförbrukning, t.ex. eluppvärmd villa, kan det vara idé att låsa priset över vintern för att slippa överraskningar. Då får du ett fast pris under november 2014-mars 2015 för att sedan automatiskt återgå till rörligt pris.

Hör av dig till oss för aktuellt vinterpris.

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Fiberutbyggnaden i Simrishamn tar fart!

Written by lars rabe on . Posted in Bredband, Elkraftens röst

Det har blivit stort intresse för fiber från Österlens Kraft inne i Simrishamns tätort. Vi kommer därför att intensifiera utbyggnaden så mycket som det är praktiskt möjligt. För närvarande är det dessvärre brist på anläggningspersonal. Men mycket händer trots detta.

I vecka 39 fick bostadsrättsföreningen Simrishamnshus nr 2 med 52 lägenheter tillång till snabbt bredband via fiber med hjälp av oss och våra entreprenörer. I vecka 40 börjar vi bygga ett internt nät åt bostadsrättsföreningen Ekelunden. Detta gör att lägenhetsinnehavarna kan välja vilken operatör de önskar, under förutsättning att operatören vill leverera till föreningen.

Vi kommer naturligtvis att erbjuda våra egna tjänster där. Vi har också anslutit ett större antal kunder till fibernätet där vi redan hade förbindelse för kabel-TV. Vi har gjort enkätutskick till vissa delar av Simrislund, för att se hur intresset för fiber var där. På Korngatan och Havregatan var intresset så stort att vi kallade till informationsmöte på vårt kontor och ett drygt tjugotal intresserade kom. I samband med informationen fick vi ett antal kontrakt underskrivna.

De som ännu inte skrivit på får ett avtalsförslag hemskickat för att kunna ta del av vårt erbjudande. Eftersom det redan finns tillräckligt antal intresserade kan vi redan fastslå att utbyggnaden kommer att starta under hösten och händer det inget oförutsett kan de som ansluter sig få bredband till jul.

Fortsätt att anmäla ert intresse till oss, vi håller listan uppdaterad och kommer att göra fler riktade kampanjer i de områden där det finns störst intresse. Vår anslutningsavgift för närvarande är 10 000 kr inkl. moms och vi ser idag inget behov av att höja densamma, men det finns inga garantier för framtiden. För anslutningsavgiften gräver vi fram till tomtgränsen medan ni själva får ombesörja grävningen på er tomt.

När väl kanalisationen är på plats kommer vi och blåser in fibern och gör installationen färdig i huset. Ni förbinder er inte att köpa något därefter, utan det kan ni avgöra senare och då betalar ni naturligtvis enbart för de tjänster som ni önskar. Detta gör att ni i lugn och ro kan vänta ut er redan bundna avtal utan att kostnaden stiger.

Göran Andersson, VD

Tony Kellersson, bredband och kabel-tv

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens medarbetare

Tony har arbetat hos oss i 12 år. Han har tillsammans med vår medarbetare Per-Åke ansvar för bredband och Kabel-Tv-nätet. De utför installationer och ger service till våra kunder.

Vardagen för Tony består mest av kundbesök då han hjälper våra kunder om de har problem eller frågor angående bredbandsinstallationen eller Kabel-Tv-installation. Han har nära kontakt med våra kunder och kan snabbt vara på plats om något inte fungerar som det ska.

På fritiden är Tony sk trottoarbonde på familjens hästgård utanför Vik. Hans fru Maria och döttrarna Elin och Sara rider och tävlar dressyr vilket betyder en hel del jobb även för Tony.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]