Grävskada på kabel i Kivik

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information, Okategoriserade

Avbrottet som var kl 08:10 till 09:20 140717 orsakades av en grävskada. Någon hade under morgon grävt där högspänningskabel ligger och oturligt nog skadat höljet.
Tyvärr fick vi inte någon anmälan att kabeln blivit skadad vid grävningen utan fick leta fram felsträckan.
Bilderna nedan visar hur det såg ut.

Vi önskar att alla som skadar en kabel hör av sig till oss direkt. Först för att vi skall minimera avbrottstiden och sen för att reparationsarbetet skall gå snabbare.

Det är även viktigt att rapportera fel på alla kablar som skadas. Det räcker med att sätta en skyffel i en kabel för att 3 år senare orsaka ett avbrott.

IMG_8885

IMG_8887

IMG_8894

IMG_8893

Energieffektivisering

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elspartips, Energieffektivisering, Information

Energieffektivisering – vad kan du göra som konsument?

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Använder jag mycket eller lite el i förhållande till andra konsumenter?

Man brukar säga att följande årsanvändning av el är normalvärden för olika typer av hushåll:

  • Lägenhet: 2000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)
  • Villa utan elvärme: 5000 kWh/år
  • Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Var kan jag få oberoende rådgivning om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder?

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi–och-klimatradgivning/

Där kan du också hitta telefonnumret till din kommuns energi- och klimatrådgivare:

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Kommunal-energi–och-klimatradgivning/Energiradgivare/

För vanliga hushåll finns många tips på http://www.energimyndigheten.se/Hushall/

På Energimyndighetens hemsida kan elkunden göra Energikalkylen. Ett enkelt sätt att identifiera vilka apparater och annat som drar energi.

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Energikalkylen/

 

 

 

 


SRHB – Simrishamns Reklamservice

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

För 12 år sedan tog Lisbeth och Thorbjörn Schönmeyr över företaget från tidigare ägare. Även deras dotter Jessica och sedan 4 år är även sonen André är med. De hade själva tidigare jobbat på Bilspedition och de kände att det var dags att göra något nytt. Företagets främsta uppgift var då som nu att att hjälpa tidningsförlag med att packa och distribuera de premier som prenumeranter får som gåvor vid olika erbjudanden. Det kan vara allt mellan himmel och jord.

Normalt sett så finns 2 700 olika artiklar lagrade i de 5 000 kvm stora lokalerna. Det gör 65 000 sändningar i månaden så det krävs stora lagerutrymmen och mycket logistik .
De allra flesta av uppdragsgivarna finns i Stockholm men det gör absolut ingen praktisk skillnad. Gåvorna packas för hand, det är svårt att lösa paketeringen med maskiner eftersom alla paket har olika format och storlekar.

De 24 anställda är ett team i blandad ålder och Thorbjörn berättar att det är väldigt god stämning bland personalen.

Det är viktigt att man har roligt tillsammans speciellt då jobbet inte alltid är så kvalificerat. Simrishamns Reklamservice är ytterligare ett bra exempel på att läget i Simrishamn inte är ett hinder för att utveckla en bra affärsidé.

Vi jobbar vidare för att hålla samma höga servicenivå!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft är ett lokalt företag som ägs av sina kunder genom en ekonomisk förening. Vi har koncession för elnät men vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller elhandel och bredband. Till och med fjärrvärmen är idag konkurrensutsatt av värmepumpar under nu rådande låga elpriser.

Vårt motto och överlevnadsstrategi är att tillsammans med låga priser hålla en mycket god och kundnära service. Vi har i stort sett på egen bekostnad sett till att det finns ett fibernät i hela Simrishamns tätort. Med detta som grund har vi möjliggjort stabila bredbandsuppkopplingar och Kabel-TV-leveranser med god service och lovordad god support inte minst till Simrishamnsbostäders hyresgäster.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att Simrishamns kommun och dess helägda bolag Simrishamnsbostäder har handlat upp och ingått avtal inom de områden vi är verksamma utan att ge oss möjlighet att delta. I stället har uppdragen gått till leverantörer utanför kommunen. Detta innebär bland annat att vi nu inte längre kommer att serva Simrishamnsbostäders hyresgäster med Kabel-TV och bredband. Dessa tjänster kommer successivt att tas över av Telia.

För er som är kvar som kunder på TV och bredband kommer vi att fortsatt att eftersträva en hög servicenivå och, i samverkan med er, bygga ut vårt fibernät.

Göran Andersson, vd

Det våras för förenklingar i elvärlden, bara en kontakt.

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer en del i elvärlden som ska göra det lättare för elkunderna.
Följande är på förslag:

Anvisningspris.
När man flyttar till en ny bostad är nätbolaget skyldig att se till att det finns el vid inflyttandet. De har utsett en anvisningsleverantör, som ofta ingår i samma koncern som nätbolaget. Kunden får ett -Anvisningsavtal- med -Anvisningspris-. Tidigare har detta kallats Tillsvidarepris, Normalpris, Tillfälligt elpris m.m. Dessa begrepp kommer alltså inte att användas framöver om förslaget blir verklighet.

Fasta avgifter.
Idag består ett elavtal ofta av ett del-rörligt pris, d.v.s. pris per kilowatt-timme, och en fast avgift som kan heta grundavgift, årsavgift, månadsavgift, fakturaavgift mm. Förslaget innebär att inga andra avgifter än de som är direkt kopplade till förbrukningen ska få förekomma. Obs att detta inte gäller elnätsavgifterna utan endast själva energidelen.

En kontakt för kunden.
Om man idag väljer en annan elhandlare än den som ingår i samma koncern som nätbolaget, får man två fakturor, en för nätavgifterna och en för elenergi. Nu är det meningen att kunden endast ska ha en kontakt, nämligen elhandlaren som i sin tur ska sköta vidare kontakter med elnätsbolaget, samt samfakturera elnätsavgifterna med energiavgifterna. Med andra ord ska man bara få en faktura oavsett elhandelsbolag. Det kommer också att innebära att man endast behöver ha kontakt med elhandlaren när man flyttar.

Observera att allt ovanstående i nuläget är förslag. Vi kommer givetvis att genomföra förändringarna i den takt de blir beslutade.

Lars Hörbo, Försäljningschef

4/2 Raseringsarbete Vitaby till S.Mellby

Written by andy on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Måndagen den 3/2-14 påbörjades raseringsarbetet mellan Vitaby och S.Mellby. Arbetet kommer att pågår sporadiskt under två månader.

Vi försöker undvika markskador så gott vi kan, men har Ni synpunkter så hör gärna av Er.

DSC_0395

DSC_0464

Joakim i stolpe.

Joakim i stolpe.

Övningskörning med bandvagn

Övningskörning med bandvagn

DSC_0445

DSC_0392

Stolpar skickas till Ludvika för destruktion.

Stolpar skickas till Ludvika för destruktion.

 

4/2 Strömavbrott kl 07:15

Written by andy on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Vid underhåll av en brytare/transformator fick vi ett fel som orsakade strömavbrott. Totalt drabbade det 8 kunder.

Temperaturvakten på transformatorn gick sönder och larmade för hög temperatur.
Vid tillfället höll transformatorn cirka 40 grader och först 90 grader skall larmet gå.
Vi kopplade bort temperaturvakten och kunde åtgärda felet.

Allt fungerade normalt igen vid 07:22.

Transformator

Transformator

Tempraturvakt

Tempraturvakt

21/1 ”Ack, nu är det vinter och skidan hon slinter”

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

så skrev Zacharias Topelius.
Ja, vintern är efterlängtad av många, avskydd av andra, t.ex de som blir utan ström. Vi har nu mycket snö i trakterna kring Brösarp, vårt norra nätområde. Tack var att vi ersatt luftledningar med markförlagd kabel, slipper vi störningar som till exempel beror på att snötyngda grenar lägger sig på ledningarna. Inga avbrott har kommit till vår kännedom, men naturligvis hör du av dig till oss om du har problem med strömförsörjningen på vårt nät.

10/1 Blåsigt igen!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Under natten har det blåst kraftigt på Österlen, upp till 25  m/s i byarna. Trots att våra kollegor som äger andra elnät har haft problem med strömförsörjningen, kan vi glädja oss med att vi än en gång klarat oss utan avbrott. Detta beror naturligtvis på att vi investerad mycket i vårt elnät i stället för att ta ut vinst.

Simrishamns Köpmannaförening vill göra Simrishamn till Österlens huvudstad

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Simrishamns Köpmannaförening är förvisso inget företag men det är många företag som är medlemmar i föreningen som köper el av oss. Allt från små och större butiker, till caféer och restauranger. Simrishamn är en unik liten stad med en pittoresk stadskärna, Storgatan som ringlar sig ner till havet är kantad med små personliga butiker och på det vackra torget med rådhuset i bakgrunden råder aktiv torghandel året runt. Läget vid havet och den fortfarande produktiva fiskehamnen skapar en äkta kuststadsatmosfär.

Många stadskärnor i Sverige har tappat sin attraktionskraft på grund av att man byggt köpcentra utanför staden och man har på det viset tömt city på butiker. Ofta är också stadskärnan sönderbyggd med t ex parkeringshus mitt i staden. Det är något Simrishamn hittills varit förskonad från. De flesta av Svergies stadskärnor skulle vara gröna av avund om de hade hälften av det som Simrishamn har, den naturliga förutsättningen för en attraktiv handel. Detta är några av de frågor Simrishamns Köpmannaförening jobbar med.

Det är viktigt att se till att Simrishamn behåller sin unika stadskärna och att de butiker som finns här har möjlighet att överleva. Under sommarhalvåret är det fullt på gatorna av turister men under vintern kämpar många butiker att hålla näsan över vattenytan.
Föreningen arbetar med att stärka varumärket Simrishamn och dess identitet. Nytt för året är en ny logotype, en ny hemsida och en facebookgrupp. Föreningen arbetar också för att se till att Simrishamn är och förblir Österlens huvudstad.

Österlenborna väljer ofta att åka till våra större grannstäder för att göra sina inköp och på det sättet blir det svårare för Simrishamnsbutikerna att kunna hålla bra service och ett bra utbud. Skulle fler tänka på att handla lokalt skulle det betyda mycket för varje enskild handlare.

Simrishamns Köpmannaförening har under året tagit initiativet till att skapa mer julstämning i staden, ett arbete som tar tid. Föreningen hoppas i framtiden skapa en riktig julstad med besökare från hela Sverige med riktigt äkta skånsk julmarknadskänsla och en mysig atmosfär med allt man önskar sig av en riktigt god jul.

Dessutom sponsrar föreningen många andra av årets evenemang, t ex Rosfestivalen, Krämarmarknaden, Sillens dag, Österlen Lyser Det är mycket som händer i Simrishamn.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]