Vi jobbar vidare för att hålla samma höga servicenivå!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Österlens Kraft är ett lokalt företag som ägs av sina kunder genom en ekonomisk förening. Vi har koncession för elnät men vi verkar också på en konkurrensutsatt marknad vad gäller elhandel och bredband. Till och med fjärrvärmen är idag konkurrensutsatt av värmepumpar under nu rådande låga elpriser.

Vårt motto och överlevnadsstrategi är att tillsammans med låga priser hålla en mycket god och kundnära service. Vi har i stort sett på egen bekostnad sett till att det finns ett fibernät i hela Simrishamns tätort. Med detta som grund har vi möjliggjort stabila bredbandsuppkopplingar och Kabel-TV-leveranser med god service och lovordad god support inte minst till Simrishamnsbostäders hyresgäster.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att Simrishamns kommun och dess helägda bolag Simrishamnsbostäder har handlat upp och ingått avtal inom de områden vi är verksamma utan att ge oss möjlighet att delta. I stället har uppdragen gått till leverantörer utanför kommunen. Detta innebär bland annat att vi nu inte längre kommer att serva Simrishamnsbostäders hyresgäster med Kabel-TV och bredband. Dessa tjänster kommer successivt att tas över av Telia.

För er som är kvar som kunder på TV och bredband kommer vi att fortsatt att eftersträva en hög servicenivå och, i samverkan med er, bygga ut vårt fibernät.

Göran Andersson, vd

Det våras för förenklingar i elvärlden, bara en kontakt.

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer en del i elvärlden som ska göra det lättare för elkunderna.
Följande är på förslag:

Anvisningspris.
När man flyttar till en ny bostad är nätbolaget skyldig att se till att det finns el vid inflyttandet. De har utsett en anvisningsleverantör, som ofta ingår i samma koncern som nätbolaget. Kunden får ett -Anvisningsavtal- med -Anvisningspris-. Tidigare har detta kallats Tillsvidarepris, Normalpris, Tillfälligt elpris m.m. Dessa begrepp kommer alltså inte att användas framöver om förslaget blir verklighet.

Fasta avgifter.
Idag består ett elavtal ofta av ett del-rörligt pris, d.v.s. pris per kilowatt-timme, och en fast avgift som kan heta grundavgift, årsavgift, månadsavgift, fakturaavgift mm. Förslaget innebär att inga andra avgifter än de som är direkt kopplade till förbrukningen ska få förekomma. Obs att detta inte gäller elnätsavgifterna utan endast själva energidelen.

En kontakt för kunden.
Om man idag väljer en annan elhandlare än den som ingår i samma koncern som nätbolaget, får man två fakturor, en för nätavgifterna och en för elenergi. Nu är det meningen att kunden endast ska ha en kontakt, nämligen elhandlaren som i sin tur ska sköta vidare kontakter med elnätsbolaget, samt samfakturera elnätsavgifterna med energiavgifterna. Med andra ord ska man bara få en faktura oavsett elhandelsbolag. Det kommer också att innebära att man endast behöver ha kontakt med elhandlaren när man flyttar.

Observera att allt ovanstående i nuläget är förslag. Vi kommer givetvis att genomföra förändringarna i den takt de blir beslutade.

Lars Hörbo, Försäljningschef

4/2 Raseringsarbete Vitaby till S.Mellby

Written by andy on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Måndagen den 3/2-14 påbörjades raseringsarbetet mellan Vitaby och S.Mellby. Arbetet kommer att pågår sporadiskt under två månader.

Vi försöker undvika markskador så gott vi kan, men har Ni synpunkter så hör gärna av Er.

DSC_0395

DSC_0464

Joakim i stolpe.

Joakim i stolpe.

Övningskörning med bandvagn

Övningskörning med bandvagn

DSC_0445

DSC_0392

Stolpar skickas till Ludvika för destruktion.

Stolpar skickas till Ludvika för destruktion.

 

4/2 Strömavbrott kl 07:15

Written by andy on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Vid underhåll av en brytare/transformator fick vi ett fel som orsakade strömavbrott. Totalt drabbade det 8 kunder.

Temperaturvakten på transformatorn gick sönder och larmade för hög temperatur.
Vid tillfället höll transformatorn cirka 40 grader och först 90 grader skall larmet gå.
Vi kopplade bort temperaturvakten och kunde åtgärda felet.

Allt fungerade normalt igen vid 07:22.

Transformator

Transformator

Tempraturvakt

Tempraturvakt

21/1 ”Ack, nu är det vinter och skidan hon slinter”

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

så skrev Zacharias Topelius.
Ja, vintern är efterlängtad av många, avskydd av andra, t.ex de som blir utan ström. Vi har nu mycket snö i trakterna kring Brösarp, vårt norra nätområde. Tack var att vi ersatt luftledningar med markförlagd kabel, slipper vi störningar som till exempel beror på att snötyngda grenar lägger sig på ledningarna. Inga avbrott har kommit till vår kännedom, men naturligvis hör du av dig till oss om du har problem med strömförsörjningen på vårt nät.

10/1 Blåsigt igen!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Driftinformation, Information

Under natten har det blåst kraftigt på Österlen, upp till 25  m/s i byarna. Trots att våra kollegor som äger andra elnät har haft problem med strömförsörjningen, kan vi glädja oss med att vi än en gång klarat oss utan avbrott. Detta beror naturligtvis på att vi investerad mycket i vårt elnät i stället för att ta ut vinst.

Simrishamns Köpmannaförening vill göra Simrishamn till Österlens huvudstad

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Simrishamns Köpmannaförening är förvisso inget företag men det är många företag som är medlemmar i föreningen som köper el av oss. Allt från små och större butiker, till caféer och restauranger. Simrishamn är en unik liten stad med en pittoresk stadskärna, Storgatan som ringlar sig ner till havet är kantad med små personliga butiker och på det vackra torget med rådhuset i bakgrunden råder aktiv torghandel året runt. Läget vid havet och den fortfarande produktiva fiskehamnen skapar en äkta kuststadsatmosfär.

Många stadskärnor i Sverige har tappat sin attraktionskraft på grund av att man byggt köpcentra utanför staden och man har på det viset tömt city på butiker. Ofta är också stadskärnan sönderbyggd med t ex parkeringshus mitt i staden. Det är något Simrishamn hittills varit förskonad från. De flesta av Svergies stadskärnor skulle vara gröna av avund om de hade hälften av det som Simrishamn har, den naturliga förutsättningen för en attraktiv handel. Detta är några av de frågor Simrishamns Köpmannaförening jobbar med.

Det är viktigt att se till att Simrishamn behåller sin unika stadskärna och att de butiker som finns här har möjlighet att överleva. Under sommarhalvåret är det fullt på gatorna av turister men under vintern kämpar många butiker att hålla näsan över vattenytan.
Föreningen arbetar med att stärka varumärket Simrishamn och dess identitet. Nytt för året är en ny logotype, en ny hemsida och en facebookgrupp. Föreningen arbetar också för att se till att Simrishamn är och förblir Österlens huvudstad.

Österlenborna väljer ofta att åka till våra större grannstäder för att göra sina inköp och på det sättet blir det svårare för Simrishamnsbutikerna att kunna hålla bra service och ett bra utbud. Skulle fler tänka på att handla lokalt skulle det betyda mycket för varje enskild handlare.

Simrishamns Köpmannaförening har under året tagit initiativet till att skapa mer julstämning i staden, ett arbete som tar tid. Föreningen hoppas i framtiden skapa en riktig julstad med besökare från hela Sverige med riktigt äkta skånsk julmarknadskänsla och en mysig atmosfär med allt man önskar sig av en riktigt god jul.

Dessutom sponsrar föreningen många andra av årets evenemang, t ex Rosfestivalen, Krämarmarknaden, Sillens dag, Österlen Lyser Det är mycket som händer i Simrishamn.

Var lugn, vi höjer inte elnätsavgifterna 2014

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Trots den vinnande domen i förvaltningsrätten och energimarknadsinspektionens utspel i TV och press avser inte vi att höja avgifterna med mer än vad som är av behov för att uppfylla de krav som ni kunder och myndigheterna ställer av den omreglerade energibranschen. För 2014 räknar vi inte med någon höjning alls. Energimarknadsinspektionen, EI, är den myndighet som granskar energibranschen. Myndigheten begär in ett flertal olika data från oss så att de kan granska vår kvalitet och ekonomi. Elnätet, d.v.s. själva överföringen av elen från producenten till er kunder, granskas mest. Här har myndigheten sedan avregleringen 1996 tillämpad en rad metoder för att säkra att vi inte tar för mycket betalt, men ändå ger kunderna den kvalitet i överföringen som lagen säger.

Första granskningsmodellen, som innebar en granskning i efterhand av ett fiktivt beräknat nät förkastades efter ett par år. Allt det kostnadskrävande arbete som elnätsföretagen lagt ner på att ta fram data till modellen var alltså förgäves. Inför 2012 infördes i stället en metod där EI i förväg fastställer hur stora intäkter varje elnät maximalt ska kunna få ta ut med rimlig avkastning och så att näten skulle kunna bevaras och förbättras.

Stort arbete lades på nytt ner från elnätsbolagens sida, men tre månader innan verkställigheten upptäckte EI att metoden i många fall skulle kunna innebära en större avgiftshöjning för kunderna. Då införde EI i all hast en djupt orättvis övergångsbestämmelse, som innebär att den intäktsnivå som EI genom sin modell ansett rimlig redan nu för den kommande femårsperioden istället skulle få införas successivt under en period av hela arton år! Detta medförde att många elnätsföretag, däribland vi, överklagade EI:s beslut. Den elfte december fastställde förvaltningsrätten i Linköping att EI gjort fel och gjort avsteg från lagen när man införde övergångsmetoden.

Vad som är beklagligt är att före domen gick EI ut i pressen och påstod att om elnätsföretagen skulle vinna målet kommer elavgifterna att ökas med upp mot 50 %. Man avsåg elnätsavgifterna, men de som läste detta och räknade 50% på sina totala elavgifter månde ha bävat. Österlens Kraft har idag ett väl underhållet elnät med få elavbrott, tack vare ett långsiktigt arbete med att markförlägga elnätet så mycket det varit möjligt. Detta har naturligtvis kostat avsevärda belopp, men eftersom vi har varit målmedvetna har avgifterna kunnat hållas på en rimlig nivå.

Vi kommer även i framtiden att eftersträva ett bra nät och genom god framförhållning hålla avgifterna på så låg nivå som möjligt. Med rådande politiska situation inom energiområdet kan det dock med väldigt kort varsel komma reformer som kostar väldigt mycket pengar att genomföra. För att kunna hantera detta kommer vi att kämpa för att vår intäktsram skall vara så hög som möjligt – förhoppningsvis utan att vi skall behöva använda oss av denna.

Göran Andersson VD

Börja det nya året med att se över ditt elavtal

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Här är en tillbaka blick över elpriserna under 2013. År 2012 gav förhållandevis låga elpriser, framför allt var spotpriserna på sommaren väldigt låga. Faktum är att vi får gå ända tillbaka till 2007 för att se så låga priser.

Spotpriserna 2013 har varit något högre, men ändå låga sett ur ett femårsperspektiv. Avtalspriserna har varit ganska stabila under hela året. Till höger visas ett diagram om hur priserna på ett års fast avtal, tre års fast avtal och spotpriserna utvecklats under året:

Vilken avtalsform var nu bäst då? Ja, det är omöjligt att svara på generellt. Det beror dels på vid vilken tid och för hur lång tid det fasta avtalet valdes, dels på vilken förbrukning man har vid varje spotprisnivå.

Tillsvidarepris, eller som det också kallas anvisningspris, är det pris du får när du inte valt något elavtal. Priset ändras varje kvartal och meddelas på elräkningen första månaden kvartalet före. Avtalsformen är till för att garantera att det finns el vid inflyttningen i ett nytt boende. Därefter är det meningen att man ska välja något annat elavtal. Det är alltså du som kund som måste göra ett aktivt val.

Tillsvidarepris innebär högre volymrisker och kreditrisker än övriga avtal, därför är marginalen och därmed priset högre. Du gör sannolikt en besparing genom att välja något annat. Ring gärna för rådgivning i ditt speciella fall.

Lars Hörbo, försäljningschef

5/12-13 Stormen Sven

Written by andy on . Posted in Aktuellt, Driftinformation

Inga fel har indikerats och ingen kund har meddelat strömavbrott hittills. Vi kommer att inspektera vårt nät så fort vi kan och har redan sett att några träd ligger på våra ledningar vid Bästekille Backar och det ska vi åtgärda snarast. Vi är tacksamma om ni som ser något fel på vår utrustning meddelar oss det. Det kan vara trädpåfall, träd eller stolpar som håller på att ge sig, lösa föremål som finns på våra anläggningar eller oljud i transformatorer eller annat som har börjat efter stormen.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]