Sommar och sol

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När detta skrivs i midsommarveckan skiner solen och termometern tangerar 20 grader. Då är det lätt att glömma den långa vintern då framför allt mars var riktigt kall. Jag uppfattade det som om våren nästan helt uteblev. Min kollega, Lars, nämnde att han för en gångs skull varit ledig hela den vackra tiden ”mellan hägg och syren”. Häggen blommade på fredagen och syrenen på söndagen.

EU främjar fri rörlighet av varor och tjänster inom sitt område. Det medför att energimarknaden blir allt mer globaliserad. Detta förstärks av att allt fler ledningar etableras mellan Norden och kontinenten. För närvarande har vi, förutom förbindelse med de nordiska länderna, ledningar till Tyskland och Polen. En ledning till Litauen bedöms bli färdig inom något år. Europas elproduktion skiljer sig mellan länderna. Polen har mycket kolkraft medan Frankrike förlitar sig nästan helt till kärnkraft . Vi i Norden har relativt mycket vattenkraft. Tyskland, som fasar ut kärnkraften, har kraftigt subventionerad intermittent produktion i form av solceller och vind. Allt detta ska samverka vilket gör att elsystemet tidvis är ansträngt. Här har vi orsaken till det nya modeordet inom elbranschen – smarta nät.

Dessa ska på sikt göra att kunderna kan öka styrningen av sin elförbrukning. När produktionen är större än användningen ska förbrukningen öka och vice versa. Detta är kanske inte helt lätt att förstå, men exempelvis kan kylskåpet slå ifrån vid vissa tider medan värmeproduktionen ökar vid andra. Allt ska kunna ske i stort sett automatiskt. För att hantera detta håller man i EU på med att införa tolv detaljerade föreskrifter om hur elapparater ska bete sig. Motsvarande gäller för elproduktionen. Samtliga föreskrifter kommer att gälla hela EU. De som äger lokalnäten ska rapportera om kundapparater till regionnätsägaren som i sin tur rapporterar till stamnätsägaren vilken är sammanhållande. Riktigt hur detta ska gå till vet vi för närvarande inte men jag lovar att ni kommer att bli uppdaterade.

Till alla våra kunder: HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Göran Andersson. VD

Forsemölla norr om Rörum är ett av Österlens få vattenfall.

Vad händer med elpriserna?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Den frågan kan uppfattas på två sätt. Den kan läsas med förvåning – vad i all världen händer? För inte så länge sedan trodde man på varaktig uppgång! Det kan också läsas med nyfikenhet – vad händer framåt? Tänk om jag visste det! Faktum är att elpriserna fortfarande är låga. Vad beror nu detta på?

Jo bland annat följande:

  • Den hydrologiska balansen är god, d.v.s. det är rätt så gott om vatten i magasinen.
  • Det är låga priser på kol, olja och naturgas, vilka används till elproduktion i många länder
  • Priset på utsläppsrätter är lågt.
  • Efterfrågan på energi till industrin är låg.
  • Produktionen av kärnkraft fungerar utan större störningar.
  • Utbyggnaden av vind och solkraft har ökat utbudet. Om någon eller några av dessa parametrar ändras, påverkas elpriset.

Om konjunkturerna vänder kommer industrin att öka sin efterfrågan vilket påverkar elpriset både direkt och indirekt genom att kol, olja och naturgas används mer. Detta tror man dock låter vänta på sig. Utsläppsrätter, som erfordras vid förbrukning av fossila bränslen, köps idag billigt eftersom efterfrågan är låg. Det finns politiska krafter som vill begränsa utsläppsrätterna vilket skulle pressa upp prisbilden. Inga sådana beslut är dock fattade ännu. En torr sommar påverkar den hydrologiska balansen och skulle minska tillgången på billig vattenkraft. Omvänt kommer en blöt sommar att öka tillgången och därmed sänka priserna. Jag tror att det blir låga priser ett bra tag till, men inte i flera år. Hade det varit dags att skriva avtal för mig idag, hade jag valt ett långsiktigt, fast pris. Men jag är en försiktig general. Källa: Modity Energi Trading www.modity.se

Bilden visar: Forsemölla norr om Rörum är ett av Österlens få vattenfall.

Lars Hörbo, försäljningschef

Setel, med hjärta för el!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Månadens företag

Reidar Kinderås flyttade från Stockholm till Österlen för 8 år sedan och upptäckte då behovet av att snabbt och effektivt få service till sin värmepump.

Han tog kontakt med Set-Åkes El och han fick den hjälp han behövde. Det resulterade i att han köpte Set-Åkes El år 2010.

Set-Åkes El är ett familjeföretag som gått i arv från far till son och haft kontor och butik i Smedstorp. De har varit specialiserade på elektriska installationer till framför allt jordbruk. I och med förvärvet flyttade Reidar företaget och bor nu granne med Österlens Kraft i Simrishamns industriområde.

EFFEKTIVISERA MERA!
Reidar kunde också realisera andra idéer i och med köpet. Han ville utveckla vissa produkter och erbjuda en rad andra tjänster såsom energimätningar, energieffektivisering, termografering m m. Han ser ett jättestort behov av just energieffektivisering, både i vanliga hushåll och i företag. Det finns så mycket pengar att spara hävdar han.

Man kan också via en speciell applikation, Elastic mobile, mäta allt som går att mäta, rörelser, ljus, ljud, kolidioxidhalt, värme… listan kan göras lång. Det kan innebära att man snabbt ser förändringar och veta om något går fel i exempelvis produktionen.

NYTT NAMN, SETEL AB
Nu har Reidar bytt namn på företaget som nu heter SETEL AB.
Företaget säljer också IVT värmepumpar men kan erbjuda service på alla andra värmepumpsfabrikat. Man gör traditionella elinstallationer men kan som sagt erbjuda en lång rad andra tjänster.

Välkommen till Setel!

Gatuljusen i Simrishamn

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt

Från och med mars 2013 är det inte längre vi som sköter gatljusen i Simrishamns kommun. Efter en upphandling gick uppdraget till One Nordic AB. Felanmälan ska som tidigare ske hos kommunen.

Lars Hörbo, Försäljningschef

Global uppvärmning eller kommer det en ny istid?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det var fem minusgrader och en decimeter snö på vårdagjämningen! I skrivande stund ligger påsken framför oss och den ser ut att bli kall även den. Jag lider med de som är beroende av turistströmmarna. Men att klaga på vädret är föga konstruktivt. Det är inget man kan göra något åt. Och det är nog tur det om man tänker efter.

Att klaga på elpriserna är inte bättre, de flesta av oss inte kan göra något åt det heller. Det kalla vädret i mars skulle kunna leda till höga elpriser på spotmarknaden, men hittills, jag skriver detta 25 mars, har det inte varit så farligt. Dock börjar nivån i vattenmagasinen att bli under det normala så lite högre priser är nog att vänta innan våren är här på allvar.

Från och med första april ska det vara möjligt även för normalkunden att få sitt elpris avräknat per timme. Via t.ex. en app i sin smartphone kan man se hur elpriserna kommer att bli nästa dygn och kan styra sin förbrukning därefter. Fråga är vad man ska styra. Den mesta elen går ju åt till uppvärmningen.

Kanske kan man sänka värmen lite på dagen om ingen är hemma och köra hushållsmaskinerna på natten? Fast när vi före avregleringen hade så kallad dubbeltariff, vilket innebar lägre priser mellan 22.00 och 6.00, var det nog få som gjorde på det viset.

Jag tror faktiskt inte att timavräkning ger någon väsentlig minskad elkostnad för de flesta av oss. Däremot kan det leda till ökade kostnader för administration och teknik, vilket kunderna får betala.

Lars Hörbo Försäljningschef

En ”kontakt” för kunden!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Om några år ska du som kund bara ha en kontakt! Ja, jag menar ju naturligtvis inte väggkontakt, det vore ett misslyckat försök att få dig att spara el. Nej, du ska bara behöva ha en kontakt för din elleverans, nämligen med din elhandlare. Denne ska sedan debitera även ditt elnät, var än i Norden du än bor!

Det betyder att Simrishamnaren kan köpa el av en elhandlare i Esbo och att Österlens Kraft kan sälja el till Wenche i Trondheim. Men med tanke på att all elhandel i Norden sker på samma ställe, Nord Pool i Oslo, tror jag inte att konkurrensen medför några väsentliga besparingar men det blir det lite bekvämare för kunderna. Det blir exempelvis lättare att få sitt elavtal med sig när man flyttar. För oss elhandlare kan det dock bli något besvärligt.

Nu ska vi ju kunna ta del av ett stort antal elnätsbolags debiteringsdata och hantera betalningsströmmarna. Nåja, det kommer säkert bra ADB-stöd för detta innan det träder i kraft. Värre kan det ju bli med språket om vi behöver diskutera med något avlägset elnätsbolag. Vi i Norden förstår ju varandra inte alltid fullt ut. Vi får kanske införa ett nytt branschspråk: El-spar-anto?

Lars Hörbo, Försäljningschef

85% nöjda kunder!

Written by barbro on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst, Om oss

Vi har låtit ett fristående företag intervjua 300 slumpmässigt utvalda kunder för att få veta vad ni tycker om oss. Man mäter tio olika punkter och får fram ett så kallat nöjd-kundindex (NKI). Genomsnittet för energiföretag enligt svensk kvalitetsindex (SKI) är ca 65%. Vi nådde hela 85%! Detta är enligt undersökningsföretaget helt unikt. Har vi verkligen lyckats så bra eller är våra kunder ovanligt snälla och tåliga, kan man ju fråga sig. I vilket fall som helst tänker vi inte slå oss till ro med detta och bli kaxiga. Nöjda kunder är ”färskvara” och det behövs inte mycket för att fördärva vårt rykte. Säkert är det några som läser detta och inte alls är särskilt nöjda kunder. Hör då gärna av er till oss så vi får en chans att rätta till det som inte är bra.

Resultat Kundenkät

Rörligt spotpris är vinnaren!

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst, Energinytt

Nu när året snart har gått kan det vara intressant med lite statistik över årets priser, även om december inte är klart i skrivande stund. Nedan visas de priser som förevarit ut mot kund under året, exklusive skatt och moms.
Vi kan konstatera att de som vågat sig på det rörliga spotpriset har varit vinnare detta år. De genomsnittliga spotpriserna har varit i genomsnitt 36 öre. Högst var de i februari med 56,6 öre. Priserna för ingångna avtal för 1 år och för 3 år gled ner under 50 öre i början av sommaren och har hållit sig där under resten av året. Kom nu ihåg att spotpriserna visar vad priserna har varit under året, avtalspriserna hur de förväntas bli framåt under avtalsperioden.

Frågan är då om man överhuvudtaget ska välja ett fast pris då det är så mycket högre. Ja, det beror lite på hur riskbenägen man är. Årets låga spotpriser beror på ett större antal för elpriset gynnsamma faktorer som hög vattenfyllnadsgrad, fungerande kärnkraft och låg efterfrågan från industrierna. År 2010 såg annorlunda ut med en topp på över 90 öre/kWh.På sikt må de rörliga priserna vara något lägre, men de kan orsaka en del tråkiga överraskningar när det går åt som mest el. Mitt råd är att välja fast pris åtminstone över vintern om du har eluppvärmt, och varför inte långsiktigt nu när priserna är låga. Det är knappast troligt att dessa låga priser kommer att bestå med tanke på allt mer sammankoppling med övriga Europa.

Har du däremot ganska jämn förbrukning över året som i en lägenhet med bara hushållsel, kan det vara värt risken att ha spotpris, eftersom de billiga månaderna är fler än de dyra och din förbrukning inte är högre under dyrtiden. I november 2011 indelades landet i fyra elområden. Stora prisskillnader förutspåddes, något som visade sig i att avtalspriserna i elområde Malmö var 6-7 öre dyrare än i elområde Stockholm. Genomsnittet blev 1,78 öre/kWh. Ni som valde ett pris utan elområdesgaranti har gjort en bra affär hittills. I de fastprisavtal som skrivs nu är prisskillnaden mot Stockholm ca 2-3 öre/kWh. Vi får se vad det verkliga utfallet blir

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]