Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Vår branschförening Svensk Energi har haft regionmöte, den här gången i Eriksbergs Viltpark. Förutom möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen fick vi oss till livs vad som är på gång i framtiden för el och energi. Det är mycket, vilket vår VD skrev om i förra numret. Jag ska bara ta upp en sak vilken är nära förestående.

Den 1 oktober ska det vara möjligt för aktiva kunder att få timmätning. Detta innebär inte att var och en av oss kommer att få vår mätning på timnivå automatiskt. Men om man är en medveten kund kan man begära timmätning hos sin elnätsägare, och den tjänsten tillhandahålls utan extra kostnad för den enskilde. I första skedet kommer resultaten att sammanställas och redovisas månadsvis.

Lagen pratar emellertid bara om mätning. Ska detta få effekt för kundens spariver måste det ju även innebära att man debiterar per timme och naturligtvis då till aktuellt timpris. Än så länge är det dock inte lagkrav. Följden blir att den medvetna kunden kan hålla reda på hur förbrukningen är varje enskild timme i efterskott, men det är inte säkert att han kan komma åt de lägre priserna som vanligtvis gäller på nätter och helger. Alltihop debiteras till det genomsnittliga spotpriset för månaden. Och har man fastprisavtal är det ju alltid samma pris.

Idén kan synas vara bra ut ett samhällsperspektiv men är lite för tidigt sjösatt. Om vi bara hade gett oss till tåls lite till, något år kanske, skulle vi kunna få bättre nytta av våra elmätare. Förutom att leverera värden till nätägaren för debitering skulle den kunna användas till att styra olika elförbrukare så att de används optimalt.

Men en lag är en lag, det är bara att gilla läget. För tre-fyra år sedan byttes alla elmätare i Sverige ut till en kostnad på 10-15 miljarder kronor. För att nu få till ett fungerande system med timmätning räknar man med ytterligare kostnader på 3-5 miljarder! Dessa pengar tas ut av konsumenterna, några andra finansiärer finns inte.

Lars Hörbo, försäljningschef

Etiketter:

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]