Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Många anser att vi inom energiföretagen motsätter oss förändringar. Till en viss del kan jag inte annat än hålla med, men ofta är det i omtanke om våra kunder som vi protesterar. Vi är också kunder.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har vi fått uppleva stora förändringar. Som exempel kan nämnas införandet av en så kallad ”nätnyttomodell”, senare ersatt av ett system med förhandsreglering för att se till att vi inte tar ut för höga elnätspriser.

Vi har fått se införandet av elcertifikat till främjandet av utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Vi har fått utsläppshandelsystem inom hela EU för att fördyra, och därmed minska utsläppen av fossil koldioxid. Under åren har energiskatterna förändrats både till struktur och till nivå, mest uppåt. Kärnkraftverket i Barsebäck har stoppats och vindkraften har byggts ut kraftigt. Och nu senast delades Sverige i fyra olika elområden med tidvis olika pris.

Jag vågar påstå att samtliga åtgärder ovan har bidragit till att både elenergipriserna och kostnaderna för eldistribution har blivit högre. När nu så mycket har hänt redan, är det färdigt nu? Här skulle jag vilja utbrista ett nej! Det har precis börjat.

Ett av de senaste utspelen från politikerna är att fjärrvärmen skall avregleras likt elmarknaden. En utredning är framtagen men beslut har ännu inte fattats om detta. Däremot är beslutet fattat att vårt elcertifikatsystem nu blir gemensamt med Norge. El, marknadsförd och såld som garanterat producerad av ett visst energislag skall från och med 2012 ha ursprungsmärkning för att man ska kunna kontrollera detta.

I Bryssel finns förslag om ett nytt energibesparingsdirektiv. I detta direktiv heter det att energileverantören skall hjälpa sina kunder att årligen spara 1,5 % energi i förhållande till föregående år. Hur detta skall gå till eller hur man ska hantera skillnader i väderlek och temperaturer mellan åren framgår inte. Enligt en lagrådsremiss är det sannolikt att timvis avräkning av elförbrukningen kommer att genomföras redan i höst, åtminstone för lite större kunder.

Slutligen vill jag också nämna att planerna är långt framskridna om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Man ska kunna handla el från vilket av de nordiska länderna man önskar. Tanken är att elhandlaren även skall fakturera elnätsavgiften. Allt detta kommer att medföra förändringar för oss i elbranschen. Administrationskostnaderna ökar och det gör säkerligen kostnaden för konsumenterna också. Men visst är det många och spännande utmaningar.

Göran Andersson, VD

Etiketter:

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]