Etiketter ‘Ledare’

Är vi det bästa energiföretaget i landet?

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

I vår senaste marknadsundersökning fick vi fantastiska 85 % nöjdkundindex! (Se separat artikel). Vi är oerhört tacksamma över era goda recensioner men samtidigt ödmjuka över de krav som ställs på oss för att framöver förvalta detsamma.

När jag skriver detta har vi precis firat Lucia. Vintern har på allvar tagit sitt grepp om vårt kära Österlen. Varje år blir vi lika förvånade när kommunikationerna slutar fungera när det kommer snö. Nåväl, det är ju vårt vackra öppna landskap och ständiga vindar som ställer till det. Vi är därför mycket nöjda med att vi för många år sedan började markförlägga våra högspänningskablar som ersättning för de känsliga luftledningarna. Det mesta är redan klart och om två till tre år räknar vi med att alla våra högspänningskablar är i marken. Detta kommer att märkas för alla kunder genom ännu större tillgänglighet och bättre elkvalitet. Skulle någonting ändå hända kan det vara tryggt för er att veta att vi dygnet runt har manskap och utrustning i beredskap för att kunna åtgärda eventuella fel. Vi har även en bandvagn om vintervädret blir riktigt kaotiskt.

Vintern är den intensivaste perioden för energileveranserna och för beredskapspersonalen. Framför allt går värmeverket på högfart vilket ni märker genom att det kommer vit rök från tre av de fyra skorstenarna på värmeverket. Förhoppningsvis ska det inte ryka ur den fjärde skorstenen, den bruna, för då har vi behövt ta i drift vår största reservpanna på grund av att något är fel på biobränslepannorna. Detta märker sällan våra fjärrvärmekunder, värmen kommer som vanligt ändå, men för oss och för miljön är det mindre bra. Allt underhåll är dock gjort under sommaren så att vi förhoppningsvis ska kunna undvika att använda reservkapaciteten.

Bredbandsutbyggnaden i vår del av landet går för närvarande trögt, tycker vi. I tätorterna och för större fastigheter finns det intresse hos många leverantörer men för landsbygden är det sämre. Vi har länge funderat på att försöka göra något åt detta eftersom bredband är viktigt för en levande landsbygd. Hittills har vi endast erbjudit bredband inom Simrishamns tätort, men nu har vår styrelse beslutat att vi inom sunda ekonomiska ramar ska kunna bygga vidare till glesare bebyggelse. För att en utbyggnad skall vara möjlig måste vi ha så många som möjligt med oss från början. Jag hoppas därför att ni skall vara positiva när vi börjar gå ut och frågar om intresse.

Till alla våra kunder:

Tack för det gångna året och ett gott nytt år!

Göran Andersson

VD

Vintersäkra ditt elavtal!

Written by barbro on . Posted in Elkraftens röst

Vintern 2010-2011 kunde jag le medlidsamt till de stackare som hade spotprisavtal för sin el. Då sprang detta pris upp i 150 öre 1) per kilowattimme och jag hade ett långsiktigt avtal på strax över en krona. Förra vintern kunde de le åt mig i stället. Då betalade de tio öre mindre än jag. Återigen denna eviga fråga: Ska jag ha bundet eller rörligt elavtal? Jag skulle vilja säja att det beror på hur man är som person, vilka risker man vill ta. Jämför med resonemanget om banklån, rörlig eller bunden ränta? Många i branschen anser att spotpris är billigast på lång sikt. Visserligen kan man någon gång lyckas att skriva avtal precis i rätt tid och få genomgående lägre pris än spotpriserna under samma period. Nästa gång går det kanske inte lika bra. Så sett på en tidsperiod på fem år eller mer är det troligast att man har betalat några öre mer för sina fasta elavtal under samma tid. Man kan se detta som en form av försäkringspremie för att vara trygg i att veta sitt pris.

Spotpriset har under samma tid varierat och kanske gett negativa överraskningar, men kan i snitt ha gett en något lägre kostnad. De fasta avtalspriserna är desamma hela året medan spotpriset bestäms månadsvis. Tabellen här vid sidan visar årsgenomsnittet. Samma sak gäller för framtiden. Fastprisavtalen ligger på en låg nivå just nu och om man tror på att elpriserna kommer att gå upp, ska man passa på att skriva avtal nu. Tror man på fortsatt låga priser, kanske sjunkande, finns det bara chans att ta del av detta och det är genom spotprisavtal. Men, säger du, ska man då behöva ligga sömnlös under vintern, maniskt läsa temperaturprognosen och förbereda familjen på att nu blir det dyr el så nu får vi dra ner på värmen och varmvattnet? Lösningen heter Vintersäkrat elpris.

Du som inte har fastprisavtal idag kan få det över vintern, för tiden 1 november till och med siste mars, för att sedan återgå till ditt spotprisavtal automatiskt. Priset för vintersäkring ändras dagligen, men kika in på vår hemsida för aktuella priser. På så sätt drar du fördel av sommarhalvårets vanligtvis låga elpriser men tar bort risken för pristoppar under vintern. Är det någon som har en kristallkula?

Lars Hörbo, Försäljningschef

Vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

När ni läser detta, en knapp månad efter att jag skriver detsamma, har vi kommit en bra bit in i sommaren och många av er har förhoppningsvis en härlig semester, eller annan ledighet. För egen del tänker jag tillbringa den mesta av semestern tillsammans med min fru, i och i närheten av vår nya hemstad, Simrishamn.

Förhoppningsvis får vi bra väder så att vi kan uppskatta alla de aktiviteter som kommer att genomföras. Det stundas marknader, hamnfester, seglingstävlingar och mycket mer. Ofta vid dessa tillfällen ser jag min duktiga personal hjälpa till för att elförsörjningen skall fungera. Förutom alla dessa trevliga aktiviteter hoppas jag att även kunna tillbringa några dagar på stranden och läsa någon god bok. Så här en vecka innan midsommar skiner solen från en i det närmaste klarblå himmel.

I och med det mildare vädret har våra operativa verksamheter minskat i omfattning och istället ägnar vi oss åt ombyggnader och underhåll av utrustningen för att minimera antalet störningar kommande säsong så mycket som möjligt. Under den senaste månaden har vi dessvärre haft ett par elavbrott, både i Simrishamn och i delar av vårt norra område. Trots detta har vi i en nationell jämförelse förhållandevis få avbrott på elleveranserna. Ni som åkt förbi värmeverket under vintern har kanske lagt märke till att en vit rökplym från den nya skorstenen. Röken kommer från vår nya fliseldade panna som fortsättningsvis skall producera ca hälften av behovet av fjärrvärme i Simrishamn. Rökplymen består av vattenånga som kondenserar. Pannan fungerar i stort bra men fortfarande har vi ett antal tvister att lösa med leverantören innan vi kan göra en slutuppgörelse. Före investeringen använde vi ca 15-20 % fossilt bränsle för värmeproduktionen medan vi i fjol använde 4 % och hittills i år 2 % och jag vill därför påstå att vi lyckats med vår målsättning om minskade utsläpp av växthusgaser från bränsle som inte är förnyelsebart. Österlens Kraft verkar för användandet av långsiktigt hållbara energi- och servicetjänster med hög leveranssäkerhet som ger trygghet för kunden. Grundförutsättningar är ”kundnärhet, lokal kännedom och smidighet”.

Med denna devis som utgångspunkt har vi beslutat oss för att främja användningen av biogas som fordonsbränsle. Satsningen har skett genom att vi tillsammans med kommunerna Simrishamn och Tomelilla samt ett antal andra intressenter har bildat en ekonomisk förening för att uppföra tankstationer för fordonsgas i Simrishamn och Tomelilla. Vår förhoppning är att dessa skall kunna invigas till vintern. Slutligen vill jag önska er alla en riktigt skön fortsättning på sommaren.

Göran Andersson, VD

Vad vore livet utan el?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Tänk dig några dagar i ditt liv utan el. Du vaknar upp i ett utkylt, mörkt rum. Du kan inte koka kaffe vare sig på bryggaren eller på elspisen. TV:n står där med svart skärm, datorn fungerar inte och laddningen i din mobiltelefon tar snart slut. En varm dusch är inte att tänka på och varken tvättmaskinen eller diskmaskinen kan göra sitt jobb. Maten i kylen blir snart förstörd och frysen droppar. Är det ens lönt att köra till jobbet?
Idag kan få arbeten utföras utan elanvändning i någon form. För hundra år sedan var det inte många som hade tillgång till el. Vi värmde våra hus med ved eller koks, vi lagade mat på vedspisar och tvättade i vedeldade kar. Att förvara färskvaror var svårt. På den tiden ägnade varje hushåll, främst kvinnorna, femtioåtta timmar i veckan på hushållsarbete. Idag ägnar vi femton timmar för samma arbete som vi dessutom genom elbelysning kan göra när som helst på dygnet.

Men elen har ju blivit så dyr, säger många. Ja, visst känns elräkningen i plånboken, men ser vi tillbaka så fick vi arbeta tio minuter 1940 för en kilowattimme el. Idag behöver vi bara arbeta en halv minut. Hushållselen kostar femton till tjugofem kronor per dag beroende på boendeform. Hur mycket bekvämlighet får du inte för det? För samma peng som en glass kostar kan du köra fem maskiner tvätt, surfa på datorn i tjugofem timmar eller titta på TV i trettio timmar. Tittar du på en fotbollsmatch kostar elen till en modern TV under en krona. Vad kostar chipspåsen och ölet?

Att spara på hushållselen ger alltså inte så mycket effekt i din plånbok. Det ger heller inte några direkta miljövinster, åtminstone påverkar det inte utsläppet av växthusgaser nämnvärt. I Sverige produceras nämligen 95 % av all el utan utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Så använd med gott samvete den el du behöver, den är värd sitt pris. Men använd den inte i onödan. Lämna till exempel inte lampor tända där du inte är. Inte behöver väl ytterbelysningen vara tänd hela natten? För inte låter du väl bilmotorn var igång när du sover?

Lars Hörbo, Försäljningschef

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Vår branschförening Svensk Energi har haft regionmöte, den här gången i Eriksbergs Viltpark. Förutom möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen fick vi oss till livs vad som är på gång i framtiden för el och energi. Det är mycket, vilket vår VD skrev om i förra numret. Jag ska bara ta upp en sak vilken är nära förestående.

Den 1 oktober ska det vara möjligt för aktiva kunder att få timmätning. Detta innebär inte att var och en av oss kommer att få vår mätning på timnivå automatiskt. Men om man är en medveten kund kan man begära timmätning hos sin elnätsägare, och den tjänsten tillhandahålls utan extra kostnad för den enskilde. I första skedet kommer resultaten att sammanställas och redovisas månadsvis.

Lagen pratar emellertid bara om mätning. Ska detta få effekt för kundens spariver måste det ju även innebära att man debiterar per timme och naturligtvis då till aktuellt timpris. Än så länge är det dock inte lagkrav. Följden blir att den medvetna kunden kan hålla reda på hur förbrukningen är varje enskild timme i efterskott, men det är inte säkert att han kan komma åt de lägre priserna som vanligtvis gäller på nätter och helger. Alltihop debiteras till det genomsnittliga spotpriset för månaden. Och har man fastprisavtal är det ju alltid samma pris.

Idén kan synas vara bra ut ett samhällsperspektiv men är lite för tidigt sjösatt. Om vi bara hade gett oss till tåls lite till, något år kanske, skulle vi kunna få bättre nytta av våra elmätare. Förutom att leverera värden till nätägaren för debitering skulle den kunna användas till att styra olika elförbrukare så att de används optimalt.

Men en lag är en lag, det är bara att gilla läget. För tre-fyra år sedan byttes alla elmätare i Sverige ut till en kostnad på 10-15 miljarder kronor. För att nu få till ett fungerande system med timmätning räknar man med ytterligare kostnader på 3-5 miljarder! Dessa pengar tas ut av konsumenterna, några andra finansiärer finns inte.

Lars Hörbo, försäljningschef

Österlens Krafts Ledare – vi leder strömmen

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Många anser att vi inom energiföretagen motsätter oss förändringar. Till en viss del kan jag inte annat än hålla med, men ofta är det i omtanke om våra kunder som vi protesterar. Vi är också kunder.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har vi fått uppleva stora förändringar. Som exempel kan nämnas införandet av en så kallad ”nätnyttomodell”, senare ersatt av ett system med förhandsreglering för att se till att vi inte tar ut för höga elnätspriser.

Vi har fått se införandet av elcertifikat till främjandet av utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Vi har fått utsläppshandelsystem inom hela EU för att fördyra, och därmed minska utsläppen av fossil koldioxid. Under åren har energiskatterna förändrats både till struktur och till nivå, mest uppåt. Kärnkraftverket i Barsebäck har stoppats och vindkraften har byggts ut kraftigt. Och nu senast delades Sverige i fyra olika elområden med tidvis olika pris.

Jag vågar påstå att samtliga åtgärder ovan har bidragit till att både elenergipriserna och kostnaderna för eldistribution har blivit högre. När nu så mycket har hänt redan, är det färdigt nu? Här skulle jag vilja utbrista ett nej! Det har precis börjat.

Ett av de senaste utspelen från politikerna är att fjärrvärmen skall avregleras likt elmarknaden. En utredning är framtagen men beslut har ännu inte fattats om detta. Däremot är beslutet fattat att vårt elcertifikatsystem nu blir gemensamt med Norge. El, marknadsförd och såld som garanterat producerad av ett visst energislag skall från och med 2012 ha ursprungsmärkning för att man ska kunna kontrollera detta.

I Bryssel finns förslag om ett nytt energibesparingsdirektiv. I detta direktiv heter det att energileverantören skall hjälpa sina kunder att årligen spara 1,5 % energi i förhållande till föregående år. Hur detta skall gå till eller hur man ska hantera skillnader i väderlek och temperaturer mellan åren framgår inte. Enligt en lagrådsremiss är det sannolikt att timvis avräkning av elförbrukningen kommer att genomföras redan i höst, åtminstone för lite större kunder.

Slutligen vill jag också nämna att planerna är långt framskridna om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Man ska kunna handla el från vilket av de nordiska länderna man önskar. Tanken är att elhandlaren även skall fakturera elnätsavgiften. Allt detta kommer att medföra förändringar för oss i elbranschen. Administrationskostnaderna ökar och det gör säkerligen kostnaden för konsumenterna också. Men visst är det många och spännande utmaningar.

Göran Andersson, VD

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

EL branschen har fortsatt lågt förtroende hos sina kunder. Detta har vi förståelse för. Det går väl knappast en dag utan att det sägs något negativt om elen. Myndighetspålagor, EU-beslut och inte minst oseriösa elhandlare har bidragit till detta och det tar lång tid innan vi får tillbaka förtroendet. Österlens Kraft har klarat sig betydligt bättre än genomsnittet för Sverige, det visar vår senaste kundundersökning. Vi tror att missnöjet ofta beror på rena missuppfattningar och det visar på att vi behöver bli bättre på att informera våra kunder. Elkraftens röst är ett bra och uppskattat forum för detta och därför har vi nu satsat på att göra detta lilla blad mera lättläst. Vi kommer också att förändra vår hemsida. Jag hoppas att våra ansträngningar faller er i smaken men är tacksamma för synpunkter som t.ex. kan lämnas på mail info@osterlenskraft.se.

Lars Hörbo, försäljningschef

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]