Avgifter

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn, se närmare under ”Fakta om vårt elnät”. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Priser gäller från 2017-01-01.

Avtalsvillkor

Övrig information

  • Räkningen utsändes varje månad för abonnenter med beräknad årsförbrukning överstigande 5.000 kWh. Övriga får normalt räkningen var tredje månad men du kan få månadsdebitering om du vill. Kontakta vår kundtjänst.
  • Eftersträva att betala elräkningarna i tid och undvik därmed extra kostnader i form av påminnelse- och inkassoavgifter samt ränta.
  • Betalningspåminnelseavgift en är 50 kronor. Inkassoavgiften är 150 kronor. Ränta utgår efter sista betalningsdag med gällande referensränta + 8 %.
  • Autogiro är ett bra sätt att se till att räkningen blir betald i rätt tid, även om du är på semester. Kontakta vår kundtjänst för blankett eller fyll i autogiroblanketten direkt här.
  • I övrigt regleras leveransen enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]