Teckna elavtal

1. Elområde, årsförbrukning & avtalstyp

18 siffror, t.ex 735999114000123456
3 bokstäver t. ex SYL
Välj önskat datum när vi ska börja leverera elen till dig. Dock minst 14 dagar från dagens datum.
1) Elskatt tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Angivet pris avser 2013 års nivå 29,3 öre/kWh
2) Vinterpris innebär spotpris som grundavatal, bundet pris enligt ovan för angiven period, därefter automatiskt spotpris utan uppsägningstid.
3) Vi meddelar dig när det är dags för omteckning strax före avtalsperiodens slut. Om du då inte gör något val, övergår ditt avtal till spotpris enligt ovan, utan bindningstid.
4) Prisexemplet bygger på föregående månad. Vårt rörliga elpris består av det timvisa spotpriset på den nordiska elmarknaden Nordpool sammanvägt med den timvisa förbrukningen i kundens elområde, avgifter till den nordiska elbörsen och Svenska kraftnät, mäklararvode samt aktuell avgift för elcertifikat. Till detta kommer vårt påslag och fast avgift enligt vad som anges ovan.

2. Person- och adressuppgifter

ÅÅMMDD-XXXX
Fyll i för- och efternamn på den som ska stå för elavtalet.
Avtal kan endast tecknas av den som står för abonnemanget (nätavtalet) till ovan angivna anläggningsadress.
Härmed tecknar jag mig för elleveranser enligt ovanstående Avtal samt bekräftar att jag tagit del av ovanstående produktvillkor. Avtalet gäller först då du som kund mottagit bekräftelse från oss.
Bekräftelse skickas ut senast den dag avtalet börjar gälla.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]