Elcertifikat och ny kvotplikt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad, Information

För att bidraga till att uppnå Sveriges klimatmål har Riksdagen den 21/10 2015 beslutat att höja kvotplikten för elcertifikat enligt nedan:
År  Gammal kvotplikt Nykvotplikt Diff – extra köp Pris öre/kWh
2016 14,40%                 23,10%           8,70%               1,65
2017 15,20%                  24,70%          9,50%               1,85
2018 16,80%                 27,00%         10,20%              2,00
2019 18,10%                  29,10%         11,00%              2,18
2020 19,50%                28,80%          9,30%               1,85

Prisökningarna gäller för enskilt år jämfört med gamla kvotplikten. De ska alltså inte ackumuleras.
Den höjda kvotplikten är inte medräknad i de avtal som slöts före 21/10 2015, varför dessa måste tilläggsdebiteras med avgifter motsvarande kolumnen ”Pris” ovan. Då kvotplikten för elcertifikat går efter fakturadatum, inte förbrukningsdatum, drabbar det redan förbrukningen i december, vilken faktureras i januari. Ni som har rörliga avtal har prisökningen inkluderat i priset fr o m 1/12 2015. Ni om har fasta avtal kommer sålunda att tilläggsdebiteras från och med december månads förbrukning. Tilläggen har inte kommit med på januarifakturan, vilket rättas till på nästa faktura.

BAKGRUND
Den 21 oktober 2015 tog regeringen det väntade beslutet på höjd ambitionsnivå gällande elcertifikatssystemet.

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion och bidrar till
regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på hundra
procent förnybar energi.

VAD ÄR ELCERTIFIKAT?
Elcertifikatssystemet har funnits sedan 2003 och innebär att alla (såväl företag som
privatpersoner med undantaget elintensiv industri) som förbrukar el i Sverige bidrar till att
stötta utbyggnaden av förnyelsebar energi.

VAD ÄR KVOTPLIKT?
Elcertifikat skall enligt regeringsbeslut debiteras på en viss given del av elförbrukningen, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten i sig följer en fastställd plan utfärdad av regeringen och den 21 oktober 2015 beslutades om en justering av denna enligt tabellen ovan.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]