Var lugn, vi höjer inte elnätsavgifterna 2014

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Trots den vinnande domen i förvaltningsrätten och energimarknadsinspektionens utspel i TV och press avser inte vi att höja avgifterna med mer än vad som är av behov för att uppfylla de krav som ni kunder och myndigheterna ställer av den omreglerade energibranschen. För 2014 räknar vi inte med någon höjning alls. Energimarknadsinspektionen, EI, är den myndighet som granskar energibranschen. Myndigheten begär in ett flertal olika data från oss så att de kan granska vår kvalitet och ekonomi. Elnätet, d.v.s. själva överföringen av elen från producenten till er kunder, granskas mest. Här har myndigheten sedan avregleringen 1996 tillämpad en rad metoder för att säkra att vi inte tar för mycket betalt, men ändå ger kunderna den kvalitet i överföringen som lagen säger.

Första granskningsmodellen, som innebar en granskning i efterhand av ett fiktivt beräknat nät förkastades efter ett par år. Allt det kostnadskrävande arbete som elnätsföretagen lagt ner på att ta fram data till modellen var alltså förgäves. Inför 2012 infördes i stället en metod där EI i förväg fastställer hur stora intäkter varje elnät maximalt ska kunna få ta ut med rimlig avkastning och så att näten skulle kunna bevaras och förbättras.

Stort arbete lades på nytt ner från elnätsbolagens sida, men tre månader innan verkställigheten upptäckte EI att metoden i många fall skulle kunna innebära en större avgiftshöjning för kunderna. Då införde EI i all hast en djupt orättvis övergångsbestämmelse, som innebär att den intäktsnivå som EI genom sin modell ansett rimlig redan nu för den kommande femårsperioden istället skulle få införas successivt under en period av hela arton år! Detta medförde att många elnätsföretag, däribland vi, överklagade EI:s beslut. Den elfte december fastställde förvaltningsrätten i Linköping att EI gjort fel och gjort avsteg från lagen när man införde övergångsmetoden.

Vad som är beklagligt är att före domen gick EI ut i pressen och påstod att om elnätsföretagen skulle vinna målet kommer elavgifterna att ökas med upp mot 50 %. Man avsåg elnätsavgifterna, men de som läste detta och räknade 50% på sina totala elavgifter månde ha bävat. Österlens Kraft har idag ett väl underhållet elnät med få elavbrott, tack vare ett långsiktigt arbete med att markförlägga elnätet så mycket det varit möjligt. Detta har naturligtvis kostat avsevärda belopp, men eftersom vi har varit målmedvetna har avgifterna kunnat hållas på en rimlig nivå.

Vi kommer även i framtiden att eftersträva ett bra nät och genom god framförhållning hålla avgifterna på så låg nivå som möjligt. Med rådande politiska situation inom energiområdet kan det dock med väldigt kort varsel komma reformer som kostar väldigt mycket pengar att genomföra. För att kunna hantera detta kommer vi att kämpa för att vår intäktsram skall vara så hög som möjligt – förhoppningsvis utan att vi skall behöva använda oss av denna.

Göran Andersson VD

Etiketter:

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]