Var uppmärksam vid telefonförsäljning av el

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst

Det händer mycket nu som medför konsekvenser för elbranschen och er kunder framdeles. Mycket beror på beslut i EU, vilket vi har lärt oss leder till nationella lagar och regler. Indelningen av Sverige i fyra elområden, som du kan läsa mer om på omstående sida är ett exempel. Men det händer mycket mer.

Många är missnöjda med vilseledande säljsamtal.

Flera elhandelsföretag hör av sig till vår branschorganisation Svensk Energi för att få råd om vad de ska säga till sina före detta kunder som känner sig pålurade ett byte av elleverantör. Vi får också många samtal från kunder som mer eller mindre ofrivilligt bytt leverantör. Det är många elbolag som slåss på marknaden och säljsamtalen är inte alltid utförda enligt reglerna. Marknadsföringslagen ställer krav på att det ska framgå tydligt att det är fråga om marknadsföring och vem det är som ringer. Vidare får man inte använda vilseledande påståenden eller jämförande, inte heller utelämna eller ge tvetydlig information.

Exempel på avvikelser.

Vi kan, med ledning av vad våra kunder har sagt, ge följande exempel på avvikelser mot Marknadsföringslagen.

  • Jämförelse sker inte mellan likvärdiga produkter, exempelvis jämförs säljarbolagets avtalspris med konkurrentens tillsvidarepris. Ett annat sätt är att jämföra dagens spotpris, om det är lägre, med konkurrentens pris förra månaden.
  • Säljaren ger information om offertens totala årskostnad men är inte tydlig med att det inte kan jämföras med det preliminära årskostnad som framgår av kundens elräkning. Den beräknade årskostnad som där finns baseras på historiska data om pris och förbrukning, samt innefattar även nätkostnaden om samma bolag fakturerar både el och nät.
  • Man erbjuder ett kampanjpris som i stort sett är utan påslag från elbolaget men upplyser inte om att avtalet och därmed priset övergår till något helt annat efter kampanjtiden.

Vad gör man då om man upptäcker att man ingått ett elavtal man inte vill ha? Ja, i första hand ska man se till att utnyttja sin ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Den är på 14 dagar. Får man inte tag i elbolaget på telefon ska det räcka med att mejla. Om man uppfattar sig ordentligt vilseledd är det till Konsumentverket man ska vända sig, även om de kan ha svårt att agera i ett enskilt fall, men det kan ju vara många som anmäler samma sak.

Vårt råd till dig som elkund.

Tacka aldrig ja direkt på ett erbjudande per telefon. Be att få avtalet skriftligt, eller om detta inte erbjuds, skaffa så mycket information som möjligt. Ta sedan kontakt med din nuvarande elleverantör och berätta om erbjudandet för att göra en rättvisande jämförelse. Prisjämförelser på nätet är vägledande men kan även de vara vilseledande och till och med felaktiga. En personlig kontakt med dels det tilltänkta, dels det nuvarande elbolaget är alltid säkrast. Elpriser är färskvara och jämförelser bör helst göras samma dag.

Har du fått ett omteckningserbjudande?

Omteckningserbjudande måste skickas senast 40 dagar före avtalets slut. Nytt avtal kan ingås i vårt fall ända fram till startdatum. Det kan därför vara idé att kontrollera hur priserna ligger till strax före sista dagen för offertens giltighet, de kan var lägre!

Kontakta oss.

Vi på Österlens Kraft sätter en ära i att ge så korrekta upplysningar och stöd till kunden som vi förmår. Ring gärna mig på telefon 0414-28551. Är jag upptagen så lovar jag att ringa upp dig om du uppger ditt telefonnummer på min svarare.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]