Elskatten debiteras nu av nätföretaget

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad, Elnät

Enligt beslut i Riksdagen kommer elskatten att debiteras av elnätsföretaget i stället för, som hittills, av elhandelsföretaget. Förändringen innebär i sig ingen förändring av kostnaden för elkonsumenten, annat än att skatten höjs med 0,6 öre/kWh, från 32,5 öre/kWh till 33,1 öre/kWh. Detta innebär att våra kunder som debiteras både för elnät och för elhandel av oss ser skatten under rubriken ”Elnät” i stället för under ”Energi”. Våra kunder som enbart köper energi av oss kommer att erfara att elhandelsfakturan blir lägre medan kostnaden för elskatt uppstår på respektive nätföretags faktura i stället.

VAD KOSTAR DET ATT LADDA EN ELTANDBORSTE?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad, Information

Har du råd att fortsätta med denna lyx?

Du kan lugnt borsta vidare med elens hjälp, du kan ladda borsten bortåt femhundra timmar för en krona. Men betänk ändå så mycket som går på el som vi är beroende av idag. Den kära mobiltelefonen och plattan inte minst. Saker som vi inte ens fanns för tjugo år sedan skulle vi väldigt ogärna vilja vara utan idag, och dessa små strömförbrukare ska vi unna oss. Ska man spara in el så är det värme och kyla som förbrukar mest. Uppvärmning, varmvatten, spisar, kyl/frys med mera. Här ska man använda elen med förstånd. Att släcka efter sig när man lämnar ett rum ger försumbar minskning av förbrukningen med dagens energisnåla lampor. Men att duscha kort i stället för att bada, och sätta ner temperaturen i rum som man inte är i på ett tag ger effekt. Det finns många energispartips att hämta på nätet för den som vill veta mera. Men en stor besparing ligger i att ha ett bra elavtal! Ring oss på 0141- 28560 så hjälper vi dig med det.

”för: Allt går ju mä’ elektricitet.
Elektriskt dä’ ä’ nå’t konstigt med det.
Elektriskt dä’ strömmar ju, som ni vet,
härs å’ tvärs igenom tråden.”

(Tage Danielsson)

Vart går elpengarna?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad

Många tror att elhandlarna skär guld med täljknivar, särskilt om man själv sitter med ett fastprisavtal när priserna går ner. Då kan det vara på sin plats att berätta att elhandlarens vinst inklusive årsavgift på ett elkontrakt ligger på ca 3 % av den kostnad du betalar. Hela 38% går i skatt! Att elnätet får 36% är väl lättare att smälta, för  den pengen får man leveranssäkerhet mm. När man pratar om låga elpriser så är det ofta bara själva elpriset som nämns ”Nu är elpriset endast 25 öre!!” Jo, men till detta kommer elcertifikat, skatt och moms och då är själva energipriset istället 75 öre!

En annan myt är att elhandlaren tjänar mycket på fastpriskunderna när elpriserna går ner. ”Jag betalar 45 öre och nu är priset 32 öre, nu tjänar ni mycket på mig!” Verkligheten är den att vi köper in elen vid samma tidpunkt som du tecknar kontraktet och på samma prisnivå minus vinstpåslaget – som alltså är ca 3%!

Men de tre procenten klarar i oss bra på. Och eftersom vi är ett lokalt företag så stannar alla pengarna i regionen! Ring och prata elavtal med oss!

Varför handla el av en lokal elhandlare?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad, Om oss

Ja, varför handla lokalt över huvud taget?
 Det mesta finns ju på nätet, oftast till lägre priser. Till och med matvaror går ju att beställa direkt från ett lager. Bekvämt och billigt!

 Jo därför!
Du får god personlig service, du bidrar till arbetstillfällen som ger skatteintäkter genom att gynna lokala företag. Dessa företag bidrar genom sina annonser till att vi kan behålla våra lokala tidningar. Inte sällan sponsrar de idrott och lokala evenemang. Landsbygden kan överleva.

Men el då?
El kan man ju köpa varifrån som helst, den ser ju likadan ut varifrån den kommer tänker du. Varför handla el av en lokal elhandlare då? Resonemanget är detsamma som ovan. Ett lokalt elföretag annonserar i lokaltidningen, sponsrar lokalt och de anställda skattar i kommunen. Dessutom handlar de i de lokala företagen.

Vilka är vi?
Österlens Kraft AB är ett företag med anor från 1922. Vi äger och driver elnät i Simrishamn och runt Kivik, vi har fjärrvärme, bredband och kabel-TV i Simrishamns tätort. Vi driver dessutom Österlens enda lokala elhandel. Vi är idag 17 anställda, alla med Simrishamn som bas.

 Kundägt.
Österlens Kraft alltid ägts av kunderna eftersom vi är en ekonomisk förening. Detta innebär att inga vinster försvinner ur den lokala sfären. Hittills har inte delägarna begärt avkastning på sin insats. Så alla överskott stannar inom företaget och medför att vi kan investera och förbättra våra produkter och vår service till nytta för den lokala befolkningen.

God service
 El kan vi leverera el till hela landet, men vi har inte den ambitionen. Vi vill vara ett smidigt alternativ till våra lokala kunder i första hand. Service är viktigt, den tummar vi inte på och det är ingen slump att vi år efter år ligger väldigt högt i ”Nöjd-Kund-Index”, NKI. Vi har principen att hellre fria än fälla och tillgodoser kunden krav så långt det är möjligt och rimligt. Vår platta organisation och korta beslutsvägar gör det möjligt att få snabb handläggning.

Pröva oss
Om du tycker att det verkar vettigt att handla din el lokalt, kontakta oss så kan vi diskutera priser. Vi är sällan billigast i landet men den totala prisskillnaden brukar inte vara stor. Vi hjälper också gärna till att rättvist jämföra erbjudande som ni fått av andra leverantörer. Många gånger är inte erbjudandena så fantastiska som det verkar. Ingen skänker ju bort el i längden.

Vänd dig med förtroende till Österlens enda lokala elhandlare. Österlens Kraft – ett smidigt alternativ till medvetna kunder!

Simrishamn 2017-01-02

Lars Hörbo
Försäljningschef

0414-28551

Har du anvisningsavtal? Då betalar du för mycket!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad

När man flyttar in i en ny bostad så får man anvisningsavtal om man inte avtalar något annat.

Många missar detta och betalar för mycket.

För att säkerställa att det finns el när man flyttar in till en ny bostad, har elnätsföretaget en så kallad anvisningsleverantör. För Sjöbo Elnäts och Österlens Krafts kunder är det Österlens Krafts Försäljnings AB som är anvisningsleverantör. Trots att vi skickar ut två olika dokument i samband med inflyttningen missar många att teckna ett annat avtal. Anvisningspriset är oftast lite dyrare än övriga avtalspriser, dels för att det innebär större risker för elhandelsföretaget, dels för att det ska incitament till att göra ett aktivt val av elavtal. Så titta på din elräkning på baksidan – står där ”Anvisningsavtal” under ”Energi” tjänar du på att kontakta oss för att få ett avtal som passar dig bäst.

DYR EL I VINTER?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Har du rörligt elpris? Då bör du läsa det här!

Att förutse elpriser är svårare än att förutse aktiebörsen. Svängningarna är snabba och då man ser att priserna stiger på spotmarknaden har redan det redan speglats sig i de fasta avtalen. Priserna har stigit kraftigt under de senaste veckorna som ett resultat av lägre vattennivå vid vattenkraftverken, väderprognoser som visar fortsatt torrt väder, samt osäkerhet med kärnkraftstillgången i Frankrike och Tyskland. Till detta kommer stigande priser på andra energislag och på utsläppsrätter. För dig som har ett rörligt elpris kan det bli negativa överraskningar i vinter om förhållandena inte ändras och vi får en kall vinter. Vi erbjuder fast pris över vintern, november – mars. För prisinformation se vår aktuella prislista eller ring 0414-28551.

Elcertifikat och ny kvotplikt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad, Information

För att bidraga till att uppnå Sveriges klimatmål har Riksdagen den 21/10 2015 beslutat att höja kvotplikten för elcertifikat enligt nedan:
År  Gammal kvotplikt Nykvotplikt Diff – extra köp Pris öre/kWh
2016 14,40%                 23,10%           8,70%               1,65
2017 15,20%                  24,70%          9,50%               1,85
2018 16,80%                 27,00%         10,20%              2,00
2019 18,10%                  29,10%         11,00%              2,18
2020 19,50%                28,80%          9,30%               1,85

Prisökningarna gäller för enskilt år jämfört med gamla kvotplikten. De ska alltså inte ackumuleras.
Den höjda kvotplikten är inte medräknad i de avtal som slöts före 21/10 2015, varför dessa måste tilläggsdebiteras med avgifter motsvarande kolumnen ”Pris” ovan. Då kvotplikten för elcertifikat går efter fakturadatum, inte förbrukningsdatum, drabbar det redan förbrukningen i december, vilken faktureras i januari. Ni som har rörliga avtal har prisökningen inkluderat i priset fr o m 1/12 2015. Ni om har fasta avtal kommer sålunda att tilläggsdebiteras från och med december månads förbrukning. Tilläggen har inte kommit med på januarifakturan, vilket rättas till på nästa faktura.

BAKGRUND
Den 21 oktober 2015 tog regeringen det väntade beslutet på höjd ambitionsnivå gällande elcertifikatssystemet.

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion och bidrar till
regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på hundra
procent förnybar energi.

VAD ÄR ELCERTIFIKAT?
Elcertifikatssystemet har funnits sedan 2003 och innebär att alla (såväl företag som
privatpersoner med undantaget elintensiv industri) som förbrukar el i Sverige bidrar till att
stötta utbyggnaden av förnyelsebar energi.

VAD ÄR KVOTPLIKT?
Elcertifikat skall enligt regeringsbeslut debiteras på en viss given del av elförbrukningen, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten i sig följer en fastställd plan utfärdad av regeringen och den 21 oktober 2015 beslutades om en justering av denna enligt tabellen ovan.

Nu finns vi i Sjöbo

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad

Sedan årsskiftet är vi anvisningsleverantör till Sjöbo Elnät. Det innebär att du som flyttar till en anläggning i Sjöbos Elnät får din el från oss, om du inte i förväg har valt annan elleverantör. Du kommer att få meddelande om det på posten. Välkommen att kontakta oss för att få ett elavtal som passar dig. Vi finns på Sjöbo Elnäts kontor fredagar kl.9-12,13-15. Ring annars Lars Hörbo, 0414-285 51 eller maila till lars@osterlenskraft.se

Ett försök till att reda ut hur elmarknaden fungerar

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst, Elmarknad

Tidigare har jag i denna skrift skrivit om en del av de reformer som görs för att förändra energimarknaden. Den största förändringen skedde när elmarknaden avreglerades, eller egentligen omreglerades, 1996. Vid denna reglering framfördes från politiska håll att elpriserna skulle bli lägre. Det blev de också under en kortare tid för att därefter stiga igen. Anledningen till prisökningen är till stor del de reformer som kommer från våra politiker. Mycket som förs fram från politikerna är bra, men man missar i informationen att det kommer att kosta pengar för våra kunder. Men vad består elkostnaden av? I nedanstående diagram visar jag hur kostnaden fördelas för en kund på Österlens Krafts nät som förbrukar 20 000 kWh/år och som gjort ett aktivt val med bundet elpris i tre år.

ELSKATT
Elskatt och moms utgör alltså hela 38 % av elkostnaden! Dessutom innehåller själva elpriset ett antal parametrar som är helt beroende av politiska reformer. Några av dessa framgår nedan:

4elomraden

ELCERTIFIKAT
Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Detta görs på en marknad där certifikaten handlas. Priset är idag ca 20 öre/kWh som tillfaller producenten. För konsumenterna innebär detta ett prispåslag på för närvarande 4-5 öre/kWh.

UTSLÄPPSRÄTTER
Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt skall minskas. Utsläppsrätterna handlas idag för ca 5 €/ton CO2, men för ett drygt år sedan kostade de 25 €/ton. Eftersom elpriserna sätts efter den dyraste aktuella produktionen, påverkas alla elpriser. Idag är denna påverkan ca 1 öre/kWh men när priset var högt var påverkan ca 3-4 öre/kWh.

ELOMRÅDEN
I november 2011 indelades Sverige i fyra olika så kallade elområden, där vart och ett ska kunna utgöra prisområde. För närvarande är merkostnaden för en kund i södra Sverige ca 3 öre/kWh i förhållande till de som bor i Stockholm. Förutom dessa redan genomförda reformer kommer fler, och de kommer att kosta pengar. Det skulle vara trevligt om våra politiker kunde och vågade vara ärliga och tala om för oss medborgare redan i förväg vad vi kan förvänta oss om deras påverkan på elmarknaden.

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]