Elnät & elhandel

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal, med det elnätföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Det här betalar du för – elprisets delar

Elnätet – säkringen och var du bor påverkar kostnaden

För varje nätområde finns ett elnätsföretag som har ensamrätt (koncession)att transportera el. Du kan därför inte fritt välja elnätsbolag, du måste ha det företag som har koncession där du har din elanläggning. Elnätskostnaden varierar mellan olika område, det är oftast billigare i tätorter än på landsbygden, där det är få kunder per kilometer ledning. Elnätföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar samt avläsningar. Elnätskostnaden består av avgift för abonnemang och en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Att kundernas elnätskostnader är skäliga kontrolleras av Energimarknadsinspektionen inom Statens Energimyndighet.

 

Elhandel – här kan du välja leverantör

Elhandelsföretaget tar betalt för den el du förbrukar. De kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal, till exempel med ett fast eller ett rörligt elpris. Ofta tillkommer också en fast årsavgift. Skriver du ett avtal med ett fast elpris är detta bundet under en viss tid – ofta ett, två eller tre år. Ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Fast pris kan jämföras med ett bundet lån på banken, där du hela tiden betalar samma ränta. Fördelen är att du vet ditt elpris hela den avtalade perioden. Nackdelen är att man brukar kunna konstatera att fastprisavtal är lite dyrare än spotprisets utveckling under samma period.  Man kan se det som en lite försäkringspremie som skyddar för toppar i elpriset.

Om fast pris motsvarar ett bundet lån i bank så motsvarar rörligt spotpris givetvis en rörlig ränta som har en koppling till en marknadsränta med visst påslag. Elpriset har motsvarande koppling till marknadspriset på den nordiska elbörsen.

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor) samt moms. Energiskatten skiljer sig mellan norra och södra Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifter betalas av alla oavsett elavtal.

Energiskatten på el för år 2012 uppgår till 29 öre/kWh exkl. moms för privatpersoner.

Skillnaden elnät – elhandel.

Om du jämför med järnvägsnätet kan man se det som att elnätet är lika med järnvägsrälsen. Den har kostat att anlägga och den kostar att hålla i stånd. Därför får du betala en viss fast avgift för att du ska kunna använda den. När du sedan använder den, får du betala en transportkostnad, vilket motsvaras av den rörliga elnätsavgiften. Då har du räls och vagnar, men inget gods. Elenergin, som du köper av valfritt elhandelsföretag,  kan liknas vid godset på järnvägen, och det godset får du ju givetvis betala för.

ELOMRÅDEN

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Sedan den första november 2011 har landets dittills enda elområde uppdelats i fyra, från norr till söder Luleå, (1)Sundsvall (2), Stockholm(3) och  Malmö(4). Priserna skiljer sig mellan elområdena och kan generellt vara lägst i norr där det är mycket elproduktion men låg förbrukning och högst i söder där det omvända förhållandet råder.

 

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]