NYA SPORTKANALER ÄR NU I DRIFT

Written by Lars Hörbo on . Posted in Information, Kabel-TV, Okategoriserade

Förhandlingarna är klara och Viasat Sport Premium HD samt TV3 Sport HD finns nu i vårt nät!
I samband med detta släcks även Viasat 16 HD.

Viasat Sport Premium HD kommer att ingå i följande paket ( kanalplats 140 ):
Viasat Sport
Viasat Film och Sport ( tidigare Premiumpaketet )

TV3 Sport HD kommer att ingå i följande paket ( kanalplats 141 ):
Viasat Sport
Viasat Film och Sport ( tidigare Premiumpaketet )
Viasat Silver

För de som vill se dessa kanaler måste det göras en ny kanalsökning samt abonnera på valt paket.
Inga prisändringar är aviserade

NÄSTA FIBER-ETAPP

Written by Lars Hörbo on . Posted in Bredband

Nu är vi snart klara med fiberutbyggnaden runt Store Mosse. Nästa etapp blir fr. o m.Rundelsgatan söderut t.o.m Femkanten. Husägarna där får kontraktserbjudande inom kort.

Elcertifikat och ny kvotplikt

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad, Information

För att bidraga till att uppnå Sveriges klimatmål har Riksdagen den 21/10 2015 beslutat att höja kvotplikten för elcertifikat enligt nedan:
År  Gammal kvotplikt Nykvotplikt Diff – extra köp Pris öre/kWh
2016 14,40%                 23,10%           8,70%               1,65
2017 15,20%                  24,70%          9,50%               1,85
2018 16,80%                 27,00%         10,20%              2,00
2019 18,10%                  29,10%         11,00%              2,18
2020 19,50%                28,80%          9,30%               1,85

Prisökningarna gäller för enskilt år jämfört med gamla kvotplikten. De ska alltså inte ackumuleras.
Den höjda kvotplikten är inte medräknad i de avtal som slöts före 21/10 2015, varför dessa måste tilläggsdebiteras med avgifter motsvarande kolumnen ”Pris” ovan. Då kvotplikten för elcertifikat går efter fakturadatum, inte förbrukningsdatum, drabbar det redan förbrukningen i december, vilken faktureras i januari. Ni som har rörliga avtal har prisökningen inkluderat i priset fr o m 1/12 2015. Ni om har fasta avtal kommer sålunda att tilläggsdebiteras från och med december månads förbrukning. Tilläggen har inte kommit med på januarifakturan, vilket rättas till på nästa faktura.

BAKGRUND
Den 21 oktober 2015 tog regeringen det väntade beslutet på höjd ambitionsnivå gällande elcertifikatssystemet.

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion och bidrar till
regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på hundra
procent förnybar energi.

VAD ÄR ELCERTIFIKAT?
Elcertifikatssystemet har funnits sedan 2003 och innebär att alla (såväl företag som
privatpersoner med undantaget elintensiv industri) som förbrukar el i Sverige bidrar till att
stötta utbyggnaden av förnyelsebar energi.

VAD ÄR KVOTPLIKT?
Elcertifikat skall enligt regeringsbeslut debiteras på en viss given del av elförbrukningen, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten i sig följer en fastställd plan utfärdad av regeringen och den 21 oktober 2015 beslutades om en justering av denna enligt tabellen ovan.

Fiber till ”nya” Simrislund.

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Bredband, Driftinformation, Information

Vi kommer att samförlägga fiber med Simrishamns stadsnät i ”nya” Simrislund, se vilka gator nedan. Detta ger er alltså möjligheter att ansluta er till vårt fibernät med internettjänst och, inom kort, ännu bättre TV-utbud. Anslutningsavgiften är
10 000 kr inkl. moms, exkl. grävning på den egna tomten.(5000 kr om du redan har annan anslutning via oss till enskild fastighet.) Anmäl intresse på 0414-285 53 eller 0414-285 51. Eftersom vi förbereder för installation på i princip alla fastigheter på gatorna nedan går det bra att beställa inkoppling senare. Vi har idag inga planer på att höja anslutningsavgiften.
De gator som avses är
Vetegatan
Timotejgatan
Klövergatan
Travaregatan
Ponnygatan
Galoppgatan
Ryttaregatan
Fuxgatan
Sommargatan
Vårgatan
Höstgatan
Vintergatan

FORTSATT FIBERUTBYGGNAD

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Bredband, Information, Kabel-TV

Till våren, eller möjligen sen höst om vädret tillåter det, kommer vi att erbjuda fiber till boende norr om Korsavadsvägen De som bor där har fått erbjudande hemskickat. Fortfarande erbjuder vi anslutning för 10 000 kr för nya kunder och för 5 000 kr till de som redan har en anslutning till oss

Information om ersättning vid strömavbrott

Written by lars rabe on . Posted in Elnät

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar.

Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har du i regel rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas de som separata avbrott.

Avbrottsperioden anses starta då vi  har fått kännedom om avbrottet.

Vid strömavbrott i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor
(2015  900 kr). För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Ersättningen betalas ut automatiskt genom avräkning på din elfaktura. Inom två månader från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör du kontakta oss

Utöver detta kan du som drabbats  av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen  ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit. Detta måste du dock ansöka om och dina skadekostnader måste kunna styrkas.

Vill du veta mer om detta kontakta elnätschef Andy Karlsson
e-post: andy@osterlenskraft.se 
telefon: 0414-285 66

Nu finns vi i Sjöbo

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad

Sedan årsskiftet är vi anvisningsleverantör till Sjöbo Elnät. Det innebär att du som flyttar till en anläggning i Sjöbos Elnät får din el från oss, om du inte i förväg har valt annan elleverantör. Du kommer att få meddelande om det på posten. Välkommen att kontakta oss för att få ett elavtal som passar dig. Vi finns på Sjöbo Elnäts kontor fredagar kl.9-12,13-15. Ring annars Lars Hörbo, 0414-285 51 eller maila till lars@osterlenskraft.se

När du flyttar till en ny adress är elnätsägaren skyldig att se till att du har ström på inflyttningsdagen

Fiberutbyggnaden i Simrishamn tar fart!

Written by lars rabe on . Posted in Bredband, Elkraftens röst

Det har blivit stort intresse för fiber från Österlens Kraft inne i Simrishamns tätort. Vi kommer därför att intensifiera utbyggnaden så mycket som det är praktiskt möjligt. För närvarande är det dessvärre brist på anläggningspersonal. Men mycket händer trots detta.

I vecka 39 fick bostadsrättsföreningen Simrishamnshus nr 2 med 52 lägenheter tillång till snabbt bredband via fiber med hjälp av oss och våra entreprenörer. I vecka 40 börjar vi bygga ett internt nät åt bostadsrättsföreningen Ekelunden. Detta gör att lägenhetsinnehavarna kan välja vilken operatör de önskar, under förutsättning att operatören vill leverera till föreningen.

Vi kommer naturligtvis att erbjuda våra egna tjänster där. Vi har också anslutit ett större antal kunder till fibernätet där vi redan hade förbindelse för kabel-TV. Vi har gjort enkätutskick till vissa delar av Simrislund, för att se hur intresset för fiber var där. På Korngatan och Havregatan var intresset så stort att vi kallade till informationsmöte på vårt kontor och ett drygt tjugotal intresserade kom. I samband med informationen fick vi ett antal kontrakt underskrivna.

De som ännu inte skrivit på får ett avtalsförslag hemskickat för att kunna ta del av vårt erbjudande. Eftersom det redan finns tillräckligt antal intresserade kan vi redan fastslå att utbyggnaden kommer att starta under hösten och händer det inget oförutsett kan de som ansluter sig få bredband till jul.

Fortsätt att anmäla ert intresse till oss, vi håller listan uppdaterad och kommer att göra fler riktade kampanjer i de områden där det finns störst intresse. Vår anslutningsavgift för närvarande är 10 000 kr inkl. moms och vi ser idag inget behov av att höja densamma, men det finns inga garantier för framtiden. För anslutningsavgiften gräver vi fram till tomtgränsen medan ni själva får ombesörja grävningen på er tomt.

När väl kanalisationen är på plats kommer vi och blåser in fibern och gör installationen färdig i huset. Ni förbinder er inte att köpa något därefter, utan det kan ni avgöra senare och då betalar ni naturligtvis enbart för de tjänster som ni önskar. Detta gör att ni i lugn och ro kan vänta ut er redan bundna avtal utan att kostnaden stiger.

Göran Andersson, VD

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]