VI BYGGER UT VÅRT FIBERNÄT I SIMRISHAMNS KOMMUN!

Written by Lars Hörbo on . Posted in Bredband, Information, Våra produkter

Under många år har vi på egen bekostnad byggt bredbandsnät i Simrishamns tätort. Från början med koaxialkabel, de senaste åren med fiber. Koaxialnätet byts nu ut mot fiber i den takt våra kunder efterfrågar. En konvertering från koaxialkabel till fiberanslutning kostar 5 000 kr.

Det finns några områden där vi inte är -ännu! Under detta år kommer dessa område att byggas ut. Ju fler ni är på området, ju fortare kommer vi att bygga. Priset för en ny fiberanslutning är 10 000 kr.

Ovanstående gäller för villor i Simrishamns tätort. Ni som bor i flerbostadshus är hänvisade fastighetsägarens val.

Om du skaffar en fiberanslutning kan du välja i vårt utbud av bredband i olika hastigheter, TV och telefoni. Mer om detta finns att läsa under ”Bredband” och under ”Kabel-TV” på annan plats på denna hemsida.

Anmäl ditt intresse på fiber@osterlenskraft.se  eller på telefon 0414-285 51.

Ett försök till att reda ut hur elmarknaden fungerar

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elkraftens röst, Elmarknad

Tidigare har jag i denna skrift skrivit om en del av de reformer som görs för att förändra energimarknaden. Den största förändringen skedde när elmarknaden avreglerades, eller egentligen omreglerades, 1996. Vid denna reglering framfördes från politiska håll att elpriserna skulle bli lägre. Det blev de också under en kortare tid för att därefter stiga igen. Anledningen till prisökningen är till stor del de reformer som kommer från våra politiker. Mycket som förs fram från politikerna är bra, men man missar i informationen att det kommer att kosta pengar för våra kunder. Men vad består elkostnaden av? I nedanstående diagram visar jag hur kostnaden fördelas för en kund på Österlens Krafts nät som förbrukar 20 000 kWh/år och som gjort ett aktivt val med bundet elpris i tre år.

ELSKATT
Elskatt och moms utgör alltså hela 38 % av elkostnaden! Dessutom innehåller själva elpriset ett antal parametrar som är helt beroende av politiska reformer. Några av dessa framgår nedan:

4elomraden

ELCERTIFIKAT
Elcertifikat infördes för att gynna förnyelsebar el producerad från nya anläggningar. Man har satt ett kvotsystem där elhandlaren är skyldig mot vite att köpa en viss, ökande andel av förnyelsebar el. Detta görs på en marknad där certifikaten handlas. Priset är idag ca 20 öre/kWh som tillfaller producenten. För konsumenterna innebär detta ett prispåslag på för närvarande 4-5 öre/kWh.

UTSLÄPPSRÄTTER
Utsläppsrätter har införts i hela EU och ambitionen är att minska på utsläppen av fossilt koldioxid (CO2). Den som släpper ut CO2 måste köpa in motsvarande mängd utsläppsrätter från en handelsplats där kvoterna successivt skall minskas. Utsläppsrätterna handlas idag för ca 5 €/ton CO2, men för ett drygt år sedan kostade de 25 €/ton. Eftersom elpriserna sätts efter den dyraste aktuella produktionen, påverkas alla elpriser. Idag är denna påverkan ca 1 öre/kWh men när priset var högt var påverkan ca 3-4 öre/kWh.

ELOMRÅDEN
I november 2011 indelades Sverige i fyra olika så kallade elområden, där vart och ett ska kunna utgöra prisområde. För närvarande är merkostnaden för en kund i södra Sverige ca 3 öre/kWh i förhållande till de som bor i Stockholm. Förutom dessa redan genomförda reformer kommer fler, och de kommer att kosta pengar. Det skulle vara trevligt om våra politiker kunde och vågade vara ärliga och tala om för oss medborgare redan i förväg vad vi kan förvänta oss om deras påverkan på elmarknaden.

Fakta om vårt elnät

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Vi har två nätområden i vårt elnät; Norra och Södra.
Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby.
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Nätuppgifter
Högspänning Luftledning     6 km
Högspänning kabel 164 km
Totalt Hsp 170 km
Lågspänning Luftledning   35 km
Lågspänning kabel 449 km
Totalt Lsp 484 km
Antal trafostationer 177 st
Toppeffekt
Simrishamn 19 720 kW
Vitaby 13 100 kW
Energimängd 135 000 MWh
Antal nätkunder 7 150 st

Avgifter

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn, se närmare under ”Fakta om vårt elnät”. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Priser gäller från 2017-01-01.

Avtalsvillkor

Övrig information

  • Räkningen utsändes varje månad för abonnenter med beräknad årsförbrukning överstigande 5.000 kWh. Övriga får normalt räkningen var tredje månad men du kan få månadsdebitering om du vill. Kontakta vår kundtjänst.
  • Eftersträva att betala elräkningarna i tid och undvik därmed extra kostnader i form av påminnelse- och inkassoavgifter samt ränta.
  • Betalningspåminnelseavgift en är 50 kronor. Inkassoavgiften är 150 kronor. Ränta utgår efter sista betalningsdag med gällande referensränta + 8 %.
  • Autogiro är ett bra sätt att se till att räkningen blir betald i rätt tid, även om du är på semester. Kontakta vår kundtjänst för blankett eller fyll i autogiroblanketten direkt här.
  • I övrigt regleras leveransen enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Kabelanvisning

Written by barbro on . Posted in Elnät

Riskera aldrig att gräva av en ledning!

Visning av våra kablar utförs kostnadsfritt under ordinarie arbetstid. För en smidig hantering måste vi ha beställningen ett par dagar innan grävning. Skulle en kabel skadas utan att ni har begärt visning, kommer vi debitera Er för reparationen. Tänk på att det kan finnas fler ledningsägare som bör kontaktas vid grävning, t.ex. Telia, kommunen m.fl.

För visning gå in på www.ledningskollen.se(Vi önskar att Ni använder denna tjänst i första hand)

www.ledningskollen,se är en samlad plats för alla anslutna ledningsägare t.ex Telia E.ON Vattenfall m.fl.
Ni behöver då endast beställa visning en gång för att Vi och Tele skall komma ut.

Det går även bra att kontakta oss under arbetstid, vardagar mellan kl 08.00-16.00

För visning kontakta nedanstående.
Tel 0414-28560 (0414-28566)
Fax 0414-17225

E-post info@osterlenskraft.se
Ej ordinarie arbetstid
SOS Alarm 040-6769088

Klicka här för kabelanvisning

Anslutning småskalig elproduktion

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Förfrågningar om småskalig elproduktion har ökat. Från och med 1/1-2015 gäller nya regler för mikroproduktion när det gäller ersättning m.m. Vi håller på att undersöka de nya reglerna och kommer inom snar framtid att uppdatera dessa sidor. Vi behöver inte ändra vårt nuvarande arbetssätt.

Det innebär att vi installerar en elmätare hos kunden och rapporterar produktionen per timme till Svenska Kraftnät. Kunden får sedan sälja elen till valfri elhandlare, t.ex. Österlens Kraft Försäljnings AB.

Har ni fler frågor vänligen kontakta Andy Karlsson på 0414-285 66.

Anslutningsavgifter

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Lågspänning

Säkring Ansl avg
exkl moms
Ansl avg
inkl moms
Max kabel Ev rör Kabel som
ingår. meter
Koloni 15 000 kr 18 750 kr N1XV 4G10 50 mm 45 m
16-25A 21 500 kr 26 875 kr N1XV 4G10 50 mm 75 m
35-63A 29 500 kr 36 875 kr N1XV 4G50 110 mm 75 m
80-125A 35 000 kr 43 750 kr N1XV 4G95 110 mm 50 m
160A 41 000 kr 51 250 kr N1XV 4G150 110 mm 50 m
200A 50 000 kr 62 500 kr N1XV 4G240 160 mm 50 m

Kabel-TV

Written by Lars Hörbo on . Posted in Kabel-TV

Bor du i ett hus som är anslutet till Österlens Krafts Kabel-TVnät har du tillgång till en händelserik värld. TV sägs vara som bäst när det finns så många bra filmer och program att det nästan blir svårt att välja. Hos oss får du 17 stycken TV-kanaler i basutbudet. Du kan dessutom utöka kanalerna med våra extrautbud. Som om inte detta var tillräckligt kan du dessutom skaffa bredband hos oss via i samma kabel.

Kabel-TVnätet byggs successivt ut och i dagsläget är ca 2000 hushåll anslutna. Vi förbereder och kopplar ofta in nya kunder i samband med att fjärrvärme nätet byggs ut. Är du intresserad av att bli ansluten till vårt kabel-TVnät så tveka inte att kontakta oss.

Kontakta vår kabel-TV avdelning antingen via kabel-tv@osterlenskraft.se eller ring 0414-285 53 för mer information.

Bredband

Written by Lars Hörbo on . Posted in Bredband

För våra abonnenter av kabel-TV kan Österlens Kraft erbjuda en snabb och billig Internetanslutning i Simrishamn.

Du är ständigt uppkopplad och kan surfa på Internet samtidigt som din vanliga telefon är ledig för samtal. Du använder din vanliga dator och har ett kabel-TV modem som du köper av oss eller kanske har sedan innan.

För att beställa, ring 0414-285 60 (Växel)

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]