Fjärrvärme

Written by Lars Hörbo on . Posted in Fjärrvärme

  • Miljövänligt biobränsle, som ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Energimängd: Ca 50 000 MWh/år, vilket motsvarar värmebehovet för 1800-1900 normala villor.
  • Nätlängd: Ca 24 km dubbla rör.
  • Övrigt: Där vi installerar fjärrvärme, erbjuder vi även tillgång till fiber för snabb internetuppkoppling.

Historik över fjärrvärmeutbyggnaden i Simrishamn.

I september 1985 beslöt kommunen att bygga ut fjärrvärmen i Simrishamn. I december 1985 levererades den första fjärrvärmen till HSB och Riksbyggen. Sedan dess har nätet stadigt byggts ut. Idag har ca 85% av flerbostadsbebyggelsen och offentlig förvaltning och 10% av industrin i Simrishamn fjärrvärme.

Österlens Kraft – minskar miljöpåverkan från värmeproduktionen.

Vi på värmeverket strävar efter att minska miljöpåverkan från värmeproduktionen kontinuerligt. Detta gör vi dels genom investeringar men också genom ett aktivt optimerande av produktionen. En stor miljöpåverkan utgörs av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen då detta påverkar växthuseffekten. Därför eftersträvar vi minimering av fossila bränslen på bekostnad av förnyelsebara. Vid förbränning av förnyelsebar bränslen motsvaras utsläppen de naturliga som skulle ha uppstått om träet fått multna i skogen

Under 2011 producerades 96% av värmen med förnyelsebar energi, träflis. Resterande del producerades med olja. En ny biobränslepanna är under uppförande och när denna är i full drift kommer andelen fossila bränslen vara försumbar.

Fjärrvärmen byggs ut i Simrishamn.

Fjärrvärmen byggs ut etappvist, i första hand där kundunderlaget medger. Ta kontakt med oss så får du veta mer om och när det är aktuellt med utbyggnad i det område som är intressant för dig.

Klicka här om vill veta mer om fjärrvärme – Länk till Svensk fjärrvärme.

Fjärrvärme priser

Written by Lars Hörbo on . Posted in Fjärrvärme

Priserna gäller tillsvidare (2012-01-01) med reservation för ändringar.

Inkopplingsavgift är enligt offert.

Pris
65,2öre/kWh exkl. moms
81,5öre/kWh inkl. moms

I nedanstående tabeller framgår hur kostnaden blir för olika förbrukningar. Redovisat enligt energimarknad inspektionens anvisningar. Kostnaderna avser inkl. moms.

Tabell1 Kundkategori småhus:

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh
12 225
0
12 225
20 000 kWh
16 300
0
16 300
30 000 kWh
24 450
0
24 450
40 000 kWh
32 600
0
32 600

 

Tabell2 Kundkategori övriga kunder:

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh
65 200
0
65 200
193 MWh
157 295
0
157 295
500 MWh
407 500
0
407 500
1000 MWh
815 000
0
815 000

Svenska elmarknaden

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen NordPool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna förutom Island, senare har anslutit sig till.

Under de första tre åren av avregleringen var konsumenterna tvungna att installera och betala för en särskild timmätare, det vill säga en mätare som mäter förbrukningen timme för timme, för att kunna utnyttja möjligheten att byta elhandelsföretag. Detta krav avskaffades 1 november 1999 då den så kallade schablonreformen genomfördes. Sedan dess kan alla elkonsumenter kostnadsfritt välja vilket elhandelsbolag de vill köpa sin el ifrån.

Elnät & elhandel

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal, med det elnätföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Det här betalar du för – elprisets delar

Elnätet – säkringen och var du bor påverkar kostnaden

För varje nätområde finns ett elnätsföretag som har ensamrätt (koncession)att transportera el. Du kan därför inte fritt välja elnätsbolag, du måste ha det företag som har koncession där du har din elanläggning. Elnätskostnaden varierar mellan olika område, det är oftast billigare i tätorter än på landsbygden, där det är få kunder per kilometer ledning. Elnätföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar samt avläsningar. Elnätskostnaden består av avgift för abonnemang och en avgift per förbrukad kilowattimme (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Att kundernas elnätskostnader är skäliga kontrolleras av Energimarknadsinspektionen inom Statens Energimyndighet.

 

Elhandel – här kan du välja leverantör

Elhandelsföretaget tar betalt för den el du förbrukar. De kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal, till exempel med ett fast eller ett rörligt elpris. Ofta tillkommer också en fast årsavgift. Skriver du ett avtal med ett fast elpris är detta bundet under en viss tid – ofta ett, två eller tre år. Ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Fast pris kan jämföras med ett bundet lån på banken, där du hela tiden betalar samma ränta. Fördelen är att du vet ditt elpris hela den avtalade perioden. Nackdelen är att man brukar kunna konstatera att fastprisavtal är lite dyrare än spotprisets utveckling under samma period.  Man kan se det som en lite försäkringspremie som skyddar för toppar i elpriset.

Om fast pris motsvarar ett bundet lån i bank så motsvarar rörligt spotpris givetvis en rörlig ränta som har en koppling till en marknadsränta med visst påslag. Elpriset har motsvarande koppling till marknadspriset på den nordiska elbörsen.

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor) samt moms. Energiskatten skiljer sig mellan norra och södra Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifter betalas av alla oavsett elavtal.

Energiskatten på el för år 2012 uppgår till 29 öre/kWh exkl. moms för privatpersoner.

Skillnaden elnät – elhandel.

Om du jämför med järnvägsnätet kan man se det som att elnätet är lika med järnvägsrälsen. Den har kostat att anlägga och den kostar att hålla i stånd. Därför får du betala en viss fast avgift för att du ska kunna använda den. När du sedan använder den, får du betala en transportkostnad, vilket motsvaras av den rörliga elnätsavgiften. Då har du räls och vagnar, men inget gods. Elenergin, som du köper av valfritt elhandelsföretag,  kan liknas vid godset på järnvägen, och det godset får du ju givetvis betala för.

ELOMRÅDEN

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elmarknad

Sedan den första november 2011 har landets dittills enda elområde uppdelats i fyra, från norr till söder Luleå, (1)Sundsvall (2), Stockholm(3) och  Malmö(4). Priserna skiljer sig mellan elområdena och kan generellt vara lägst i norr där det är mycket elproduktion men låg förbrukning och högst i söder där det omvända förhållandet råder.

 

Kabel-TV priser

Written by Lars Hörbo on . Posted in Kabel-TV

Inkopplingar

Typ av inkoppling inkl. moms exkl. moms
Ny fiberanslutning (Standard) 10000:- 8000:-
Ny fiberanslutning (Extra grävning) Offereras
Byte från koax till fiber 5000:- 4000:-

Månadsavgift

Litet basutbud 133:-/mån
Stort basutbud 179:-/mån
Modulavgift (Digitalt utbud) 35:-/mån per modul
Ca-modul/box 750:-/st

Priserna är inkl. moms och gäller tillsvidare (2015-12-15) med reservation för ändringar.

 

Diverse tjänster

Kanalsökning på TV 100:-
TV-uttag 100:-
TV-uttag inkl. byte 150:-

Priserna är inkl. moms och gäller tillsvidare (2010-01-01) med reservation för ändringar.

Bredband priser – privat

Written by Lars Hörbo on . Posted in Bredband

Priserna gäller tillsvidare (2017-01-01) med reservation för ändringar. Det krävs att man har tillgång till vårt koax eller fibernät i Simrishamn. Samt att datorn som ska kopplas in har nätverkskort.

Kabel-TV modem

Hastighet Pris (inkl. moms)
2-1Mbit/s 199:-/mån
8-1Mbit/s 259:-/mån
20-5Mbit/s 309:-/mån
(download-upload) Alla hastigheter är upp till angiven Mbit/s

Startavgift: 495:- inkl modem
Startavgift 12mån bindningstid: 0:- inkl modem
Återöppnande av stängt abonnemang: 200:-

Fiber

Hastighet Pris (inkl. moms)
2-2Mbit/s 149:-/mån
10-10Mbit/s 229:-/mån
100-100Mbit/s 299:-/mån
(download-upload) Alla hastigheter är upp till angiven Mbit/s

 

Ip-telefoni via Telavox (Förutsätter att man har ett bredbandsabonnemang)

Pris (inkl. moms)  
199:- Startavgift 12mån bindningstid (Frakt tillkommer)
199:- Porteringsavgift (behålla befintligt nummer)
49:-/mån Bredband via Österlens Kraft
0,45:- Öppningsavgift per samtal
0:-/min Sverigesamtal
0,99:-/min Mobilsamtal

Kabelvisning

Written by Lars Hörbo on . Posted in Fjärrvärme, Okategoriserade

Kabelvisning av våra kablar utförs kostnadsfritt under ordinarie arbetstid. För en smidig hantering måste vi ha beställningen ett par dagar innan grävning. Skulle en kabel skadas, utan att ha begärt visnig kommer vi debitera dig för reparationen. Tänk på att det kan finnas fler ledningsägare som bör kontaktas vid grävning, t.ex. Telia Kommunen m.m.

För visning kontakta nedanstående.
Tel 0414-28560 (0414-28566)
Fax 0414-17225

E-post info@osterlenskraft.se
Ej ordinarie arbetstid
SOS Alarm 040-6769088

För övriga ledningsägare se www.ledningskollen.se

Klicka här för kabelanvisning www.ledningskollen.se/

https://www.ledningskollen.se/

 

Kabel-TV basutbud

Written by Lars Hörbo on . Posted in Kabel-TV

Litet (133:-/mån)

Kanal
SVT 1
SVT 2
TV 3 (Krypterad digitalt)
TV 4
Kanal 5 (Krypterad digitalt)
TV 6
Sjuan (Krypterad digitalt)
TV12 (Krypterad digitalt)
Eurosport N (Krypterad digitalt)
Discovery (Krypterad digitalt)
National Geografic (Krypterad digitalt)
Nature/Crime (Krypterad digitalt)
MTV (Krypterad digitalt)
Barnkanalen
Kunskapskanalen
DR 1 (DK) (Krypterad digitalt)
TV2 (DK) (Krypterad digitalt)
Info. kanalen

Stort (179:-/mån)

Kanal
SVT 1
SVT 2
TV 3 (Krypterad digitalt)
TV 4
Kanal 5 (Krypterad digitalt)
TV 6
Sjuan (Krypterad digitalt)
TV8 (Krypterad digitalt)
kanal 9 (Krypterad digitalt)
TV10 (Krypterad digitalt)
TV11 (Krypterad digitalt)
TV12 (Krypterad digitalt)
Eurosport N (Krypterad digitalt)
Discovery (Krypterad digitalt)
National Geografic (Krypterad digitalt)
TV4 Fakta (Krypterad digitalt)
Nature/Crime (Krypterad digitalt)
MTV (Krypterad digitalt)
Barnkanalen
Kunskapskanalen
DR 1 (DK) (Krypterad digitalt)
TV2 (DK) (Krypterad digitalt)
Info. kanalen Ladda ner PDF

Är du osäker på vilket av basutbuden du kan se så hör av er till 0414-28553.

Detta är en spegling av det analoga utbudet. För att kunna se dessa kanaler digitalt krävs en DVB-C box, inbyggd i tv:n eller som extern box.

För att kunna se (krypterad digitalt)

Ca-modul (för att kunna se kanaler direkt i TV:n) 750:-
Box: Dilog DC-235 HD 750:-
Box: Dilog DCH-760 (kan spela in 2 prog. samtidigt.) 2395:-
Månadskostnad 35:-/mån per kort

Priserna är inkl. moms och gäller tillsvidare (2015-12-15) med reservation för ändringar.

För att söka in kanalerna kan följande uppgifter behöva skrivas in. Kan du välja snabbsökning brukar det fungera bäst.

Startfrekvens: 306000Khz (306Mhz)
Symbolhastighet: 6875
Modulering: 64 QAM
Nätverks ID: 41001

Bredband priser – företag

Written by Lars Hörbo on . Posted in Bredband

Priserna gäller tillsvidare (2012-01-01) med reservation för ändringar.
Det krävs att man har tillgång till vårt koax eller fibernät i Simrishamn. Samt att datorn som ska kopplas in har nätverkskort.

Kabel-TV modem

Hastighet Pris (exkl. moms)
512-256 Kbit/s 180:-/mån
2-1 Mbit/s 220:-/mån
8-1 Mbit/s 270:-/mån
20-5 Mbit/s 309:-/mån
(download-upload) Alla hastigheter är upp till angiven Mbit/s

Fiber

Hastighet Pris (exkl. moms)
2-2 Mbit/s 220:-/mån
10-10 Mbit/s 270:-/mån
100-100 Mbit/s 350:-/mån
(download-upload) Alla hastigheter är upp till angiven Mbit/s

Återöppnande av stängt abonnemang: 200:-

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]