Höjda avgifter på elnätet 2019

För tredje året i rad  har vi fått ökade avgifter på regionnätet, d.v.s. vår kostnad för att få in el till vårt nät. Därför måste vi justera våra elnätsavgifter från och med 1 januari 2019. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Exempel på prisförändringen inkl. moms

Lägenhet 16 A +  8,60 kr per månad
Villa 16 A + 28,40kr per månad
Villa 20 A + 36,40kr per månad
Villa 25 A + 44,50 kr per månad

 

Den rörliga så kallade elöverföringsavgiften är oförändrat 10 öre/kWh inkl moms

https://www.osterlenskraft.se/el/elnat/tariffer/