Planerat avbrott på fjärrvärmeleveranser

Med anledning av underhållsarbete på fjärrvärmenätet måste vi stänga av fjärrvärmeleveranserna till östra delen av staden natten mellan 7/8 och 8/8

kl.23 00—04.00. Områden som berörs är till största delen öster om en linje från rondellen vid Bruksgatan i söder till gamla kyrkogården vid Kristianstadvägen i norr, samt Fabriksgatan och Allgatan öster om Peder Mörcks väg. Avstängningen innebär givetvis att det inte finns varmvatten under tiden.