Prishöjning på fjärrvärme

Prishöjning på fjärrvärmen

På grund av kraftigt höjda kostnader för biobränslet till vår fjärrvärme produktion så höjer vi priser på fjärrvärme med 2 öre/kWh ink moms från den 1 juli 2022.
Det avser endast den rörliga delen som berörs av höjningen, den fasta ligger kvar som tidigare och berörs inte av prishöjningen.

Österlens Kraft AB

Scroll to Top