Information om leveranssäkerheten i elnätet

Vi på Österlens Kraft har de senaste 10 åren satsat hårt på att plocka bort våra luftledningar och det har resulterat i ett driftsäkrare elnät. Därmed har inte arbetet avstannat utan nu lägger vi fokus på underhåll och att bygga om nätstationer för att bibehålla den höga leveranssäkerheten.

Avbrottsstatistik

Förklaringar av några nyckeltal

SAIDI= Summa av all kundavbrottstid/ Totalt antal kunder
SAIDI beskriver den genomsnittliga avbrottstiden för samtliga kunden inom Österlens Krafts elnätsområde. Den redovisas vanligtvis i minuter.

SAIFI= Summa antal kundavbrott/ totalt antal kunder
SAIFI beskriver den genomsnittliga antalet avbrott för samtliga kunder inom Österlens Krafts elnätsområde.

MAIFI= Summa antal korta kundavbrott/ totalt antal kunder
MAIFI beskriver det genomsnittliga antalet korta avbrott (100 millisekunder upp till 3 minuter) för samtliga kunder inom Österlens Krafts elnätsområde. Denna typen av avbrott kommer främst från överliggande regionnät, det vill säga E.on eller Svenska kraftnät.

ÅRSAIDISAIFIMAIFI
20199,60,640
20200,630,0050
202110,0220
Oaviserade avbrott
SAIDISAIFI
0,110,02
0,310,078
0,70,15
Aviserade avbrott

Österlens Kraft AB

Scroll to Top