Information om leveranssäkerheten i elnätet

Enligt ellagen ska ett elnätsbolag informera el användarna om leveranssäkerheten i nätet. Klicka här för information om leveranssäkerheten i elnätet 2020.

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns statistik för Sveriges alla elnätbolag http://www.ei.se

Scroll to Top