Leveranssäkerheten i elnätet

Enligt ellagen ska ett elnätsbolag informera el användarna om leveranssäkerheten i nätet. Klicka här för information om leveranssäkerheten i elnätet 2020.

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns statistik för Sveriges alla elnätbolag http://www.ei.se

Vill du veta mer?

Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se