Elens ursprung

Vi tillhandahåller förnybar el, dels som ursprungsgarantier och dels genom Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”. För våra kunder som har tecknat avtal med något tillval för förnyelsebar el köper vi in lika mycket el som de förbrukar av det slag av miljöel som beställts. Till övriga köper vi enligt residualmixen, se nedan. Då vår försäljning av förnyelsebar el är försumbar ser vår ursprungsdeklaration ut som residualmixen.

Residualmix 2021 Österlenskraft

Österlens Kraft Försäljnings AB

Scroll to Top