Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamns tätort, kontakta vår kundtjänst för offert.

Priser på värmeleveranser 2021

På grund av ändrade marknadspriser för bränsle mm måste vi höja priset på fjärrvärmeleveranserna med 2 öre/kWh inkl. moms från och med 1 januari 2021.

Denna prisökning gäller för alla kunder. Eftersom vi behåller vår priskonstruktion med enbart en rörlig komponent som helt är relaterad till förbrukningen, är det enkelt att själv beräkna vad prisökningen innebär.

Exempel: En kund som förbrukar 20 000 kWh/år får en kostnadsökning med
20 000 x 0,02 kr = 400 kr/år.

Vår målsättning är att fjärrvärmen även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ och att vårt pris ska vara lägre än hos de stora fjärrvärme-aktörerna i Skåne.

Österlens Krafts fjärrvärme produceras till 99 % av fossilfritt skogsbränsle som huvudsakligen har sitt ursprung i södra Sverige, vilket gör att vi minimerar transporterna. Fjärrvärme är ett miljövänligt, bekvämt och tryggt uppvärmningsalternativ med få avbrott.

PRISER FJÄRRVÄRME 2020

Rörligt pris Moms
68,8 öre/kWh exkl. moms
86,0 öre/kWh inkl. moms
Fast avgift tas ej ut

PRISER FJÄRRVÄRME 2021

Rörligt pris
70,4 öre/kWh
88 öre/kWh
Fast avgift tas ej ut

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk.

I nedanstående tabeller framgår hur kostnaden blir för olika förbrukningar. Redovisat enligt energimarknad inspektionens anvisningar. Kostnaderna avser inkl. moms 2018

Tabell1 Kundkategori småhus:

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 12 900 0 12 900
20 000 kWh 17 200 0 17 200
30 000 kWh 25 800 0 25 800
40 000 kWh 34 400 0 34 400

Tabell2 Kundkategori övriga kunder:

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 68 800 0 68 800
193 MWh 165 980 0 165 980
500 MWh 430 000 0 430 000
1000 MWh 860 000 0 860 000

Vill du veta mer?

Filip Kyhlsgård
Fjärrvärmechef
filip@osterlenskraft.se
Ida Widerberg
Säljkoordinator
ida.w@osterlenskraft.se
Christer Mårtensson
Fjärrvärmemaskinist
christer.m@osterlenskraft.se