Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamns tätort, kontakta vår kundtjänst för offert.

Priser på värmeleveranser

Den blöta sommaren 2017 medförde att skogsägarna hade svårt att avverka skog eftersom detta skulle medfört stora markskador. När sen sommaren 2018 blev mycket torr kunde man inte heller avverka på grund av brandrisken. Detta har medfört att tillgången på skogsbränsle har minskat kraftigt vilket i sin tur innebär ökade priser. Eftersom Österlens kraft använder till 98 % skogsbränsle för produktionen av värme i fjärrvärmeverket påverkar prishöjningarna oss i stor utsträckning. Därför ser vi oss nödsakade att höja fjärrvärmepriserna. Vi har inte ändrat fjärrvärmepriset sedan 2012 och beklagar att vi behöver göra det nu, men vi bedömer att fjärrvärmen är ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ även i fortsättningen. Från 1 januari höjer vi fjärrvärmepriset med 2,5 öre inklusive moms. Kostnadsökningen för en villa som förbrukar 20 000 kWh blir 500 kr per år.

PRISER FJÄRRVÄRME 2019

Rörligt pris Moms
67,2 öre/kWh exkl. moms
84,0 öre/kWh inkl. moms
Fast avgift tas ej ut

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk

I nedanstående tabeller framgår hur kostnaden blir för olika förbrukningar. Redovisat enligt energimarknad inspektionens anvisningar. Kostnaderna avser inkl. moms 2018

Tabell1 Kundkategori småhus:

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 12 600 0 12 600
20 000 kWh 16 800 0 16 800
30 000 kWh 25 200 0 25 200
40 000 kWh 33 600 0 33 600

Tabell2 Kundkategori övriga kunder:

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 67 200 0 67 200
193 MWh 162 120 0 162 120
500 MWh 420 000 0 420 000
1000 MWh 840 000 0 840 000

Vill du veta mer?

Filip Kyhlsgård
Fjärrvärmechef
filip@osterlenskraft.se
Ida Widerberg
Säljkoordinator
ida.w@osterlenskraft.se
Christer Mårtensson
Fjärrvärmemaskinist
christer.m@osterlenskraft.se