Fjärrvärme priser

Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamns tätort, kontakta vår kundtjänst för offert.

Priser på värmeleveranser 2021

På grund av ändrade marknadspriser för bränsle mm måste vi höja priset på fjärrvärmeleveranserna med 2 öre/kWh inkl. moms från och med 1 januari 2021.

Denna prisökning gäller för alla kunder. Eftersom vi behåller vår priskonstruktion med enbart en rörlig komponent som helt är relaterad till förbrukningen, är det enkelt att själv beräkna vad prisökningen innebär.

Exempel: En kund som förbrukar 20 000 kWh/år får en kostnadsökning med
20 000 x 0,02 kr = 400 kr/år.

Vår målsättning är att fjärrvärmen även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ och att vårt pris ska vara lägre än hos de stora fjärrvärme-aktörerna i Skåne.

Österlens Krafts fjärrvärme produceras till 99 % av fossilfritt skogsbränsle som huvudsakligen har sitt ursprung i södra Sverige, vilket gör att vi minimerar transporterna. Fjärrvärme är ett miljövänligt, bekvämt och tryggt uppvärmningsalternativ med få avbrott.

Priser Fjärrvärme 2021

Rörligt pris inkl. momsRörligt pris exkl. moms
88 öre/kWh70,4 öre/kWh
Fast avgift tas ej ut

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk.

I nedanstående tabeller framgår hur kostnaden blir för olika förbrukningar. Redovisat enligt energimarknad inspektionens anvisningar. Kostnaderna avser inkl. moms 2021

Tabell 1 kundkategori småhus:

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh13 200013 200
20 000 kWh17 600017 600
30 000 kWh26 400026 400
40 000 kWh35 200035 200

Tabell 2 kundkategori övriga kunder:

Årlig förbrukning i MWhTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
80 MWh70 400070 400
193 MWh169 8400169 840
500 MWh440 0000440 000
1000 MWh880 0000880 000
Scroll to Top