Nätavgifter effektkunder

Gäller från och med 2021-01-01

Leveransspänning 10 kV Högspänning 0,4 kV Lågspänning
Fast avgift kr/år 21 467 17 396
Effektavgift kr/kW, år 537 448
Elöverföring öre/kWh 6,8 7,5

I de fasta avgifterna ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Priserna är angivna exkl. mervärdesskatt