Uppdaterad: Strömavbrott Vitaby mot Grevlunda.

Written by andy on . Posted in Elnät

Torsdagen den 5/1-17 kl 09:12 frånkopplade en brytare i Vitaby mot Grevlunda.

Vid 09:47 slog vi till brytaren och alla skall ha fått tillbaka strömmen.

Vi har inte fått klarhet i orsaken och kommer titta över alla stationer på linjen.
Vi misstänker att det varit en mus som vill in och värma sig på en transformator vilket är vanligt vid denna årstid.

Om Ni fortfarande är utan ström eller har dålig spänning så hör gärna av Er snarast.

Nya elnätsavgifter 2017

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elnät

På grund av ökade avgifter på regionnätet, d.v.s. vår kostnad för att få in el till vårt nät, måste vi justera våra elnätsavgifter från och med 1 januari 2017. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Exempel på prisförändringen inkl. moms

Lägenhet 16 A + 9 kr per månad
Villa 16 A + 9 kr per månad
Villa 20 A + 36 kr per månad
Villa 25 A + 44 kr per månad
  Den rörliga så kallade elöverföringsavgiften är oförändrat 10 öre/kWh inkl moms

 

Nätavgifter säkringskunder        
Gäller fr o m 2017-01-01          
             
Fasta avgifter            
             
Säkring Fast nätavgift/år
inkl. moms
         
             
Koloni                1 384             
Lägenhet                1 384             
16 A                4 555             
20 A                5 835             
25 A                7 117             
35 A                9 712             
50 A              13 600             
63 A              16 987             
80 A              21 452             
100 A              26 654             
125 A              33 207             
160 A              42 382             
200 A              52 911             
250 A              56 574             
             
Rörliga avgifter            
             
Elöverföring 10 öre/kWh          
             
I de fasta avgifterna ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.
             
Nätavgifter effektkunder        
Gäller fr o m 2017-01-01            
             
             
             
Leveransspänning     10 kV Högspänning 0,4 kV Lågspänning
             
Fast avgift kr/år            20.063            16.258   
Effektavgift kr/kW,år                  502   419  
löverföring öre/kWh                   6,8               7,5   
             
             
             
I de fasta avgifterna ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Information om ersättning vid strömavbrott

Written by lars rabe on . Posted in Elnät

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar.

Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har du i regel rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas de som separata avbrott.

Avbrottsperioden anses starta då vi  har fått kännedom om avbrottet.

Vid strömavbrott i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor
(2015  900 kr). För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Ersättningen betalas ut automatiskt genom avräkning på din elfaktura. Inom två månader från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör du kontakta oss

Utöver detta kan du som drabbats  av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen  ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit. Detta måste du dock ansöka om och dina skadekostnader måste kunna styrkas.

Vill du veta mer om detta kontakta elnätschef Andy Karlsson
e-post: andy@osterlenskraft.se 
telefon: 0414-285 66

Fakta om vårt elnät

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Vi har två nätområden i vårt elnät; Norra och Södra.
Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby.
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Nätuppgifter
Högspänning Luftledning     6 km
Högspänning kabel 164 km
Totalt Hsp 170 km
Lågspänning Luftledning   35 km
Lågspänning kabel 449 km
Totalt Lsp 484 km
Antal trafostationer 177 st
Toppeffekt
Simrishamn 19 720 kW
Vitaby 13 100 kW
Energimängd 135 000 MWh
Antal nätkunder 7 150 st

Avgifter

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn, se närmare under ”Fakta om vårt elnät”. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Priser gäller från 2017-01-01.

Avtalsvillkor

Övrig information

  • Räkningen utsändes varje månad för abonnenter med beräknad årsförbrukning överstigande 5.000 kWh. Övriga får normalt räkningen var tredje månad men du kan få månadsdebitering om du vill. Kontakta vår kundtjänst.
  • Eftersträva att betala elräkningarna i tid och undvik därmed extra kostnader i form av påminnelse- och inkassoavgifter samt ränta.
  • Betalningspåminnelseavgift en är 50 kronor. Inkassoavgiften är 150 kronor. Ränta utgår efter sista betalningsdag med gällande referensränta + 8 %.
  • Autogiro är ett bra sätt att se till att räkningen blir betald i rätt tid, även om du är på semester. Kontakta vår kundtjänst för blankett eller fyll i autogiroblanketten direkt här.
  • I övrigt regleras leveransen enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Kabelanvisning

Written by barbro on . Posted in Elnät

Riskera aldrig att gräva av en ledning!

Visning av våra kablar utförs kostnadsfritt under ordinarie arbetstid. För en smidig hantering måste vi ha beställningen ett par dagar innan grävning. Skulle en kabel skadas utan att ni har begärt visning, kommer vi debitera Er för reparationen. Tänk på att det kan finnas fler ledningsägare som bör kontaktas vid grävning, t.ex. Telia, kommunen m.fl.

För visning gå in på www.ledningskollen.se(Vi önskar att Ni använder denna tjänst i första hand)

www.ledningskollen,se är en samlad plats för alla anslutna ledningsägare t.ex Telia E.ON Vattenfall m.fl.
Ni behöver då endast beställa visning en gång för att Vi och Tele skall komma ut.

Det går även bra att kontakta oss under arbetstid, vardagar mellan kl 08.00-16.00

För visning kontakta nedanstående.
Tel 0414-28560 (0414-28566)
Fax 0414-17225

E-post info@osterlenskraft.se
Ej ordinarie arbetstid
SOS Alarm 040-6769088

Klicka här för kabelanvisning

Anslutning småskalig elproduktion

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Förfrågningar om småskalig elproduktion har ökat. Från och med 1/1-2015 gäller nya regler för mikroproduktion när det gäller ersättning m.m. Vi håller på att undersöka de nya reglerna och kommer inom snar framtid att uppdatera dessa sidor. Vi behöver inte ändra vårt nuvarande arbetssätt.

Det innebär att vi installerar en elmätare hos kunden och rapporterar produktionen per timme till Svenska Kraftnät. Kunden får sedan sälja elen till valfri elhandlare, t.ex. Österlens Kraft Försäljnings AB.

Har ni fler frågor vänligen kontakta Andy Karlsson på 0414-285 66.

Anslutningsavgifter

Written by Lars Hörbo on . Posted in Elnät

Lågspänning

Säkring Ansl avg
exkl moms
Ansl avg
inkl moms
Max kabel Ev rör Kabel som
ingår. meter
Koloni 15 000 kr 18 750 kr N1XV 4G10 50 mm 45 m
16-25A 21 500 kr 26 875 kr N1XV 4G10 50 mm 75 m
35-63A 29 500 kr 36 875 kr N1XV 4G50 110 mm 75 m
80-125A 35 000 kr 43 750 kr N1XV 4G95 110 mm 50 m
160A 41 000 kr 51 250 kr N1XV 4G150 110 mm 50 m
200A 50 000 kr 62 500 kr N1XV 4G240 160 mm 50 m

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]