österlenskraft glödlampa

Elhandel

El från Österlens Kraft

Österlens Kraft levererar el till hela Sverige. Var du än bor i vårt avlånga land kan du bli elhandels kund hos oss. Då får du lite av ljuset och kraften från Österlen med dig hem. Det behövs då kraften från engagerade människor. Därför är ett medlemsägda och kundnära företag med kontor i Simrishamn. Vårt överskott går till föreningar på Österlen.
Vi säljer el som alla andra till ungefär samma pris. Skillnaden är att vi bry oss om Österlen lika mycket som du gör samt att vi ger dig personlig service av kunnig personal, utan långa telefonköer.

Elhandel Österlens kraft

Våra produkter

Du kan välja mellan fast och rörligt avtal. Mot tillägg köper vi enbart förnyelsebar el till dig.

Här kan du se våra aktuella priser:

Fast pris

Detta är dessvärre inget vi kan erbjuda för tillfälligt på grund av det turbulenta marknadsläget.

Rörligt pris

Om fast pris motsvarar ett bundet lån i bank så motsvarar rörligt pris givetvis en rörlig ränta som har en koppling till en marknadsränta med visst påslag. Elpriset har motsvarande koppling till marknadspriset på den nordiska elbörsen.
Vårt rörliga pris består av medelspotpriset på den nordiska elmarknaden Nordpool, elområde, avgifter för elcertifikat, mäklararvode, avgifter till Svenska kraftnät, e-sett samt vårt påslag och fast avgift. Avtalet är giltigt tillsvidare och har en månads uppsägningstid.

Timavtal

Timavtal innebär att du betalar det priset som är den timmen du använder strömmen.
Vårt timpris består av det timvisa spotpriset på den nordiska elmarknaden Nord Pool (priset redovisas i normaltid), avgifter för elcertifikat, mäklararvode, avgifter till Svenska kraftnät, e-sett samt vårt påslag och fast avgift. Avtalet är giltigt tillsvidare och har en månads uppsägningstid.

Fast avgift

På avtalet finner du den fasta avgift vi tar ut för den produkt du valt. Avgiften delas upp över året över samma perioder som du betalar dina förbrukningsavgifter för, det vill säga månadsvis eller i vissa fall kvartalsvis. Om din fasta avgift exempelvis är 325 kr/år betalar du 27,08 kr per månad eller 81,25 kr per kvartal inkl. moms.

Miljö-el

Som tillägg till alla våra produkter ovan kan du välja el från förnyelsebara källor. Vi kan erbjuda ursprungsgaranti för el från vattenkraft mot ett tillägg.

Österlens Kraft Försäljnings AB

Scroll to Top