österlenskraft glödlampa

Elhandel

El från Österlens Kraft

Österlens Kraft levererar el till hela Sverige. Var du än bor i vårt avlånga land kan du bli elhandels kund hos oss. Då får du lite av ljuset och kraften från Österlen med dig hem. Vi är ett kundägt och kundnära företag med kontor i Simrishamn. Vi ger dig personlig service av kunnig personal, utan långa telefonköer.

Elhandel Österlens kraft

Våra produkter

Du kan välja mellan fast och rörligt avtal. Mot tillägg köper vi enbart förnyelsebar el till dig.

Här kan du se våra aktuella priser:

Fast pris

Fast pris kan jämföras med ett bundet lån på banken, där du hela tiden betalar samma ränta. Fördelen är att du vet ditt elpris hela den avtalade perioden. I god tid innan avtalet löper ut får du ett erbjudande att förlänga ditt avtal. Då kan Du byta avtalsform och bindningstid.

Rörligt pris

Om fast pris motsvarar ett bundet lån i bank så motsvarar rörligt pris givetvis en rörlig ränta som har en koppling till en marknadsränta med visst påslag. Elpriset har motsvarande koppling till marknadspriset på den nordiska elbörsen.
Vårt rörliga pris består av det timvisa spotpriset på den nordiska elmarknaden Nordpool sammanvägt med den timvisa förbrukningen i kundens elområde, avgifter till den nordiska elbörsen och Svenska kraftnät samt mäklararvode. Till detta kommer aktuell avgift för elcertifikat, vårt påslag grundavgift samt moms. Rörligt pris kan bindas när som helst till dagsaktuella priser med giltighet från och med kommande månadsskifte.

Fast avgift

På avtalet finner du den fasta avgift vi tar ut för den produkt du valt. Avgiften delas upp över året över samma perioder som du betalar dina förbrukningsavgifter för, det vill säga månadsvis eller i vissa fall kvartalsvis. Om din fasta avgift exempelvis är 325 kr/år betalar du 27,08 kr per månad eller 81,25 kr per kvartal inkl. moms.

Miljö-el

Som tillägg till alla våra produkter ovan kan du välja el från förnyelsebara källor. Vi kan erbjuda ursprungsgaranti för el från vattenkraft eller vindkraft mot ett tillägg. Dessutom tillhandahåller vi Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval –El”,mot tillägg.  Då får du även ett diplom som visar ditt miljöengagemang. Ring oss för mer information.

Österlens Kraft Försäljnings AB

Scroll to Top