Felanmälan 0414-28560

OM OSS

Österlens Kraft är ett litet lokalt företag som sätter dig som kund i centrum. Vi har som mål att kunna serva dig på bästa sätt.

Det innebär bl.a. att vi strävar efter att du ska kunna nå oss på telefon eller med besök när du så önskar. Österlens Kraft är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna på Österlen. Det finns ingen ägare utöver medlemmarna som ställer krav på avkastning.

Vi söker en elnätschef.
För att söka tjänsten eller få att få mer information läs här.
Vi söker även Drifttekniker till vårt fjärrvärmeverk. Du kan läsa mer om tjänsten här , där hittar du även hur du söker tjänsten.

Österlens Kraft arbetar aktivt för en hållbar utveckling och förebyggande av föroreningar. Vår målsättning är att negativ miljöpåverkan från verksamheten i Simrishamn med omnejd skall minimeras och eller ersättas av förnyelsebara råvaror. Vi arbetar med ett livscykeltänkande för att förbrukningen av naturresurser för produktion av värme och el så långt möjligt minimeras och eller ersätts av förnyelsebara råvaror.
Österlens Kraft, är genom långsiktigt engagemang ett smidigt alternativ för medvetna kunder. Genom att fokusera på kundens behov och förväntningar levererar vi alltid rätt produkt och rätt tjänst i rätt tid. Därmed är vi alltid tillgängliga för felanmälningar medan vi i övriga ärenden är tillgängliga på kontorstid. Genom korta beslutsvägar och delegerat ansvar kan vi hantera önskemål, klagomål och reklamationer omedelbart. Vi följer gällande lagstiftning och andra bindande krav. Vi ska ständigt förbättra och effektivisera företagets arbetsprocesser och ledningssystem.

Vitabyortens Energiförening startade 1922
Även om företaget Österlens Kraft AB bara funnits i sin nuvarande form sedan 1999 år så har det en anrik historia. Faktum är att den började redan 1922. Då bildades nämligen Vitabyortens Energiförening. Det blev en ekonomisk förening, startad av några storbönder som gick samman för att kunna tillgodose sitt elbehov på bästa sätt. Föreningen byggde upp ett elnät till sina medlemmar och i takt med att antalet medlemmar växte utvidgades nätet till att omfatta stora delar av nuvarande norra Simrishamns kommun samt Brösarp och S:a Björstorp i Tomelilla kommun. Verksamheten växte snabbt och blev en angelägenhet för tusentals hushåll och man bytte namn till Österlens Kraft Ek. För.

Samgående med Simrishamns Energi 1998
1998 skedde en överenskommelse med Simrishamns Energi om samgående, vilket skedde den 31/12 1998. Verksamheten flyttade strax därefter till nuvarande lokaler på Testgatan 3 i Simrishamn.
Simrishamns Energi AB med dotterbolaget Simrishamns Eldistribution AB har sitt ursprung i Simrishamns Elverk. Även detta elverk startade på 1920-talet som en kommunal förvaltning men bolagiserades 1994 i samband med avregleringen av energimarknaden. 1995 köptes Simrishamns Kabel-TV AB.

Fortsatt kundägande
Föreningen ägs alltså av de av sina kunder som har valt att bli medlemmar. Österlens Kraft Ekonomisk Förening, ägare till aktiekapitalet i dotterbolaget Österlens Kraft AB, har i dag c:a 400 medlemmar. Under senare år har alla vinstmedel stannat i föreningen för att användas till investeringar, inte minst i elnätet.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB