Österlens Kraft poster 7

Information om vårt elnät

Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra.

Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby.
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Högspänning Luftledning0 km
Högspänning kabel168 km
Totalt Hsp170 km
Lågspänning Luftledning1 km
Lågspänning kabel486 km
Totalt Lsp487 km
Antal transformatorstationer185 st
Toppeffekt mottagningsstn Simrishamn20 300 kW
Toppeffekt mottagningsstn Vitaby13 100 kW
Överförd energimängd145 000 MWh
Antal nätkunderca 7 500 st

Åtgärder enligt övervakningsplan

Den som har koncession för ett elnät (ensamrätt att distribuera el inom området) är skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med planen är att säkerställa att elnätsföretaget inser vikten av att agera objektivt och att inte särskilt gynna någon aktör på marknaden, till exempel ett elhandels företag inom samma koncern.

Elnätsföretaget är dessutom, enligt ellagen och gällande föreskrifter, skyldigt att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapporteringen sker till Energimarknadsinspektionen och rapporten skall också offentliggöras på lämpligt sätt.
Här kan du läsa vår rapport 2022.

Information om leveranssäkerheten i elnätet

Vi på Österlens Kraft har det senaste 10 åren satsat hårt på att plocka bort våra luftledningar och det har resulterat i ett driftsäkrare elnät. Därmed har inte arbetet avstannat utan nu lägger vi fokus på underhåll och att bygga om nätstationer för att bibehålla den höga leveranssäkerheten.

Avbrottsstatistik

Förklaringar av några nyckeltal

SAIDI= Summan av all kundavbrottstid/Totalt antal kunder
SAIDI beskriver den genomsnittliga avbrottstiden för samtliga kunder inom Österlens Krafts elnätsområde. Den redovisas vanligtvis i minuter.

SAIFI= Summan antal kundavbrott/totalt antal kunder
SAIFI beskriver den genomsnittliga antalet avbrott för samtliga kunder inom Österlens Krafts elnätsområde.

MAIFI= Summa antal korta kundavbrott/totalt antal kunder
MAIFI beskriver det genomsnittliga antalet korta avbrott (100 millisekunder upp till 3 minuter) för samtliga kunder inom Österlens Krafts elnätsområde. Denna typen av avbrott kommer främst från överliggande regionnät, det vill säga E.on eller Svenska kraftnät.

ÅRSAIDISAIFIMAIFI
20199,60,640
20200,630,0050
202110,0220
Oaviserade avbrott
SAIDISAIFI
0,110,08
0,310,078
0,70,15
Aviserade avbrott

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen
Scroll to Top