Felanmälan 0414-28560
Vi ger kraft till Österlens lokala föreningar

Information om vårt elnät

Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra.

Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby.
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Högspänning Luftledning0 km
Högspänning kabel168 km
Totalt Hsp170 km
Lågspänning Luftledning1 km
Lågspänning kabel486 km
Totalt Lsp487 km
Antal transformatorstationer185 st
Toppeffekt mottagningsstn Simrishamn20 300 kW
Toppeffekt mottagningsstn Vitaby13 100 kW
Överförd energimängd125 000 MWh
Antal nätkunderca 7 500 st

Åtgärder enligt övervakningsplan

Den som har koncession för ett elnät (ensamrätt att distribuera el inom området) är skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med planen är att säkerställa att elnätsföretaget inser vikten av att agera objektivt och att inte särskilt gynna någon aktör på marknaden, till exempel ett elhandels företag inom samma koncern.

Elnätsföretaget är dessutom, enligt ellagen och gällande föreskrifter, skyldigt att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapporteringen sker till Energimarknadsinspektionen och rapporten skall också offentliggöras på lämpligt sätt.
Här kan du läsa vår rapport 2023.

Information om leveranssäkerheten i elnätet

Vi ansvarar för att distribuera den el som Österlens Krafts kunder köper av sitt elhandelsbolag. Detta gör vi så pass bra att leveranssäkerheten är 99,996 % under 2022. Det är vi både glad och stolta över, det innebär att du som kund har få elavbrott.

Österlens Kraft Elnät AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB