Fakta om vårt elnät

Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra. Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby. Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Nätuppgifter 2019

Högspänning Luftledning 0 km
Högspänning kabel 168 km
Totalt Hsp 170 km
Lågspänning Luftledning 1 km
Lågspänning kabel 486 km
Totalt Lsp 485 km
Antal trafostationer 185 st
Toppeffekt mottagningsstn Simrishamn 20 300 kW
Toppeffekt mottagningsstn Vitaby 13 100 kW
Överförd energimängd 145 000 MWh
Antal nätkunder ca 7 500 st

Vill du veta mer?

Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se