skorstenar-varme

Information om vårt elnät

Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra.

Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby.
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.

Högspänning Luftledning0 km
Högspänning kabel168 km
Totalt Hsp170 km
Lågspänning Luftledning1 km
Lågspänning kabel486 km
Totalt Lsp487 km
Antal trafostationer185 st
Toppeffekt mottagningsstn Simrishamn20 300 kW
Toppeffekt mottagningsstn Vitaby13 100 kW
Överförd energimängd145 000 MWh
Antal nätkunderca 7 500 st

Österlens Kraft AB

Scroll to Top