Köp el av oss

Köp el av oss

El från Österlens Kraft

Österlens Kraft levererar el till hela Sverige. Var du än bor i vårt avlånga land kan du bli elhandels kund hos oss. Då får du lite av ljuset och kraften från Österlen med dig hem. Vi är medlemsägda och ett kundnära företag med kontor i Simrishamn. Dessutom går vårt överskott till föreningar på Österlen.
Vi säljer el som alla andra till ungefär samma pris. Skillnaden är att vi bry oss om Österlen lika mycket som du gör samt att vi ger dig personlig service av kunnig personal, utan långa telefonköer.

Elhandel Österlens kraft

Våra produkter

Du kan välja mellan fast och rörligt avtal. Alla våra avtal är fossilfria, det vill säga från elen kommer från kärnkraft, sol, vind, vatten och biobränsle. Mot tillägg köper vi enbart förnyelsebar el till dig.
Här kan du se våra aktuella priser:

Fast pris

Detta är inget vi erbjuder för tillfälligt.

Spotpris Månadsavläst

Om fast pris motsvarar ett bundet lån i bank så motsvarar Spotpris Månadsavläst givetvis en rörlig ränta som har en koppling till en marknadsränta med visst påslag. Elpriset har motsvarande koppling till marknadspriset på den nordiska elbörsen.
Vårt Spotpris Månadsavläst baseras på medelspotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pools elpris för aktuellt elområde, vägt med förburkningen i akutellt elområde, avgifter till den nordiska elbörsen, Svenska kraftnät, avgifter för elcertifikat, mäklararvode, samt vårt påslag och fast avgift. Månads avläst spotpris är inte tillgängligt för dig som har 63 A eller har ett avtal om leverans av överskottsproduktion. Avtalet är giltigt tillsvidare och har en månads uppsägningstid.

Spotpris Timavläst

Spotpris Timavläst innebär att du betalar det priset som är på elbörsen Nord Pool den timmen du använder strömmen.
Vårt Spotpris Timavläst består av det timvisa spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool (priset redovisas i normaltid) för aktuellt elområde, avgifter för elcertifikat, mäklararvode, avgifter till Svenska kraftnät samt vårt påslag och fast avgift. Avtalet är giltigt tillsvidare och har en månads uppsägningstid.

Fast avgift

På avtalet finner du den fasta avgift vi tar ut för den produkt du valt. Avgiften delas upp över året över samma perioder som du betalar dina förbrukningsavgifter för, det vill säga månadsvis eller i vissa fall kvartalsvis. Om din fasta avgift exempelvis är 325 kr/år betalar du 27,08 kr per månad eller 81,25 kr per kvartal inkl. moms.

Miljö-el

Som tillägg till alla våra produkter ovan kan du välja el från förnyelsebara källor. Vi kan erbjuda ursprungsgaranti från vattenkraft mot ett tillägg.

Österlens Kraft Försäljnings AB

Rulla till toppen
Scroll to Top