Felanmälan 0414-28560

Aktuella elpriser

Här nedan kan du se aktuella elpriser för elområde 4, södra Sverige. Det rörliga priser som visas är föregående månads pris eftersom det är ett snittpris så kan vi inte säga vad priset blir för innevrande månad förrän den är över. Priserna gäller med start från och med nästkommande månadsskifte. För priser med andra startdatum och i andra elområde var vänlig kontakta oss. 0414-285 60 eller info@osterlenskraft.se

På grund av en just nu orolig elmarknad med höga priser så säljer vi just nu bara rörligt pris och timavtal.

PristypElpris inkl elcertifikat öre/kWhMoms öre/kWhSumma exkl fast avgift öre/kWh
Rörligt månadspris76,819,296,0
Anvisningspris **)90,822,7113,5

Till dessa priser kommer en fast avgift på 30 kr per månad.

Tillägg

Det finns möjlighet att välja till miljöval. Där finns ett alternativ att välja på, Ursprungsgaranti vatten- det innebär att den el som handlas för din räkning uteslutande är från vatten, just är priser 4,0 öre/kWh exkl moms och 5,0 öre/kWh inkl. moms.

Jämförpriser

I nedanstående prisexempel har vi dividerat vår fasta avgift, 30 kr/månaden inkl moms; med din förbrukning och lagt till elpriserna enligt ovan. Detta ger det totala priser inklusive alla avgifter, skatter och moms som du betalar. Du vet väl att du kan jämföra alla elbolags priser på Energimarknadsinspektionens Elpriskollen https://www.ei.se/elpriskollen/ Detta är bara exempel, du betalar alltid elpris enligt ovan för din förbrukning plus den fasta årsavgiften. För att få ett jämförpris per kWh på din egen förbrukning dividerar du den fasta avgiften med din årsförbrukning i kWh och adderar med det rörliga kWh-priset. Nätbolagets avgifter tillkommer.

Pristyp2000 kWh5000 kWh20000 kWh
Rörligt månadspris114,0103,297,8
Anvisningspris**131,5120,7115,3

**) Anvisningspris har du som ännu inte valt elavtal. Från och med 1 April 2021 kommer Anvisningspriset att vara rörligt vilket innebär att det kommer att ändra sig varje månad. Elen kommer även att komma från förnyelsebara energikällor.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg och nöjd med oss på Österlens Kraft. Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte lever upp till dina förväntningar eller om vi har gjort något fel, så är det viktigt att du hör av dig till vår kundservice info@osterlenskraft.se eller 0414-28560 så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.

Dina rättigheter och skyldigheter

Det finns flera olika lagar som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
* Kapitel 11 i ellagen på Sveriges Riksdags webbplats
* Konsumentköplagen på Sveriges Riksdags webbplats
* Konsumenttjänstlagen på Sveriges Riksdags webbplats

Avtalsvillkor

I ditt avtal och i dina avtalsvillkor hittar du mycket information om vad som gäller för ditt elhandelsavtal. Du hittar de allmänna avtalsvillkoren längst ned på denna sidan.

Hantering av personuppgifter

Ta del av riktlinjerna som vi följer för att behandla personuppgifter enligt GDPR här.

Ångerrätt

När du tecknar ett avtal via telefon, internet, brev eller e-post har du alltid rätt att ångra dig inom 14 dagar, utan att behöva ange något skäl. Ångerfristen börjar dagen efter att du ingått avtalet. Det räcker med att du meddelar oss att du ångrar dig innan ångerfristen har gått ut för att avtalet ska sägas upp. Om du har begärt att vi påbörjar leverans av tjänsten under de 14 dagar som du har ångerrätt, ska du betala för det vi redan har levererat fram till det att vi har fått ditt besked om att du ångar avtalet. Du kan läsa med om detta i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på konsumentverkets hemsida.

Så här gör du om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundservice om du har klagomål, info@osterlenskraft.se eller via telefon 0414-28560. Vår brevadress är Österlens Kraft AB, Testgatan 3, 27236 Simrishamn.

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret som du får från kundservice kan du skriftligen kontakta oss med en reklamation så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post info@osterlenskraft.se eller skicka ett brev till, Österlens Kraft AB, Testgatan 3, 27236 Simrishamn.

Extern rådgivning

Konsumentverket

Konsumentverket kan ge information både före och efter ett köp samt hjälper dig med dina rättigheter som konsument. Läs mer på konsumentverkets webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgifter för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information hittar du på ARNs webbplats.

Sveriges domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Du bör däremot först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat som kan bedöma ditt ärende. Du kan läsa mer på Sveriges domstolars webbplats.

Oberoende användarrådgivning

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviserade åtgärder via din kommun. Rådgivarna vänder sig till konsumenter, små och medelstora företag samt organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. Mer information hittar du på din kommuns webbplats.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarkandsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Mer information hittar du på Energimarknadsbyråns webbplats.

Hallå konsument

Du kan få oberoende vägledning via konsumentverket, mer information hittar du på Hallå konsuments webbplats.

Energimyndigheten

Information om oberoende användarrådgivning, där kan du få råd om tillgängliga energieffektiviserande åtgärder. Mer information hittar du energimyndighetens webbplats.

Leveransen regleras enligt “Allmänna avtalsvillkor”. Dessa hittar du här.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB