Felanmälan 0414-28560

Anslutning småskalig elproduktion

Så här går du tillväga för att bli micro producent:

 1. Undersök vad det är du vill ha och ta in offerter från olika certifierade och behöriga aktörer.
 2. Kontakta din kommun för att höra om det krävs bygglov för din produktion.
 3. Behörig installatör skickar in en föranmälan till elnätsföretaget. Där tar elnätsföretaget ställning till om det är möjligt eller inte utifrån elnätets synvinkel.
 4. Installera din produktionsanläggning med hjälp av behörig installatör.
 5. När installationen är klar så ska behörig installatör skicka in en färdiganmälan på att installationen är klart och anläggningen godkännas av elnätsföretaget. Om elmätaren inte redan är bytt så kommer elnätsföretaget att byta ut den (detta är kostnadsfritt i vårt nätområde). Mätare byts för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Tänk på att anläggningen behöver underhållas löpande för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas, det är innehavarens ansvar. Elnätsbolaget gör ingen besiktning av anläggningen utan byter endast mätaren, att anläggningen är godkänd är innehavarens ansvar.
 6. Glöm inte skriva avtal med ett elhandelsbolag om att sälja överskottet av din produktion. Det går att sälja till oss via Österlens kraft försäljning AB.

Produktionsanläggningar i våra elnät

I Kiviks nätet och Vitaby nätet kan vi dessvärre inte ta emot mer produktion då elnätet är fullt (hänvisning Ellagen 1997:857, kap 4,§2). Vi har beslutat att tillfälligt stoppa anslutningar av nya produktionsanläggningar till dela av vårt elnät. Detta görs eftersom varje ny installerad microproduktion minskar den kortslutningseffekt som finns i vårt elnät. Om den kortslutningseffekten blir för låg kan vi inte garantera en säker elleverans till alla anslutna anläggningar. Vi jobbar hårt för att förstärka vårt elnät och hoppas kunna slutföra dessa förstärkningar inom 2-5 år. De som redan har fått installationsgodkännande kommer att kunna ansluta sina anläggningar som planerat. Kontakta oss för mer information eller om ni har några frågor.

Regler för elproduktionsanläggningar (RfG)

Många medlemsstater i EU investerar i förnybar elproduktion för att uppnå EU:s miljömål. Förnybar elproduktion är svårare att planera, eftersom flödet av el i näten varierar betydligt mer.

Gemensamma regler för anslutning till elnätet

Genom kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer, RFG, införs gemensamma regler för elproduktionsanläggningar som ska anslutas till elnäten. Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktions­anläggning ska klara av, och i vilken omfattning.

Kommissionens förordning, krav på generatorer (requirements for generators, RfG) ska:

 • ta fram regler för anslutning av nya produktionsanläggningar
 • säkerställa elproduktionsanläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
 • bidra till att elnäten klarar av att ta emot mer förnybar elproduktion
 • införa harmoniserade spelregler i EU för elproducenter

Anläggningar delas in i fyra olika klasser

Kraftproduktionsanläggningar synkrona produktionsmoduler delas in fyra i klasser. De klassas från typ A till D, beroende på anläggningens maximala kontinuerliga effekt och spänningsnivån i anslutningspunkten. Kraven är lägst för typ A- och högst för typ D-anläggningar. Dessa krav gäller för nya och i vissa fall när befintliga anläggningar är moderniserade.

Effektintervall för de olika klasserna

Följande effektintervall gäller för de olika typklasserna:

 • Typ A gäller för anläggningar ≥ 0,8kW < 1,5MW.
 • Typ B gäller anläggningar ≥ 1,5MW < 10MW.
 • Typ C gäller anläggningar ≥ 10MW < 30MW.
 • Typ D gäller anläggningar ≥30MW eller om spänningen är ≥ 110kV.

Mer information

Nätanslutning av generatorer (RfG)- Energimarknadsinspektionen

Mer att läsa

» Styrmedel för elproduktion
» Solelportalen- en vägledning om solceller

Skatteverket

» För förnyelsebar elproduktion kan man få skattereduktion, all information om detta går att läsa här på Skatteverket

Österlens Kraft Elnät AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB