Anslutning småskalig elproduktion

Så här går du tillväga för att bli micro producent:

  1. Undersök vad det är du vill ha och ta in offerter från olika certifierade och behöriga aktörer.
  2. Kontakta din kommun för att höra om det krävs bygglov för din produktion.
  3. Behörig installatör skickar in en föranmälan till elnätsföretaget. Där tar elnätsföretaget ställning till om det är möjligt eller inte utifrån elnätets synvinkel.
  4. Installera din produktionsanläggning med hjälp av behörig installatör.
  5. När installationen är klar så ska anläggningen godkännas av elnätsföretaget och elmätaren byts (detta är kostnadsfritt i vårt nätområde). Mätare byts för att uttag och inmatning ska registreras korrekt. Tänk på att anläggningen behöver underhållas löpande för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas, det är innehavarens ansvar. Elnätsbolaget gör ingen besiktning av anläggningen utan byter endast mätaren, att anläggningen är godkänd är innehavarens ansvar.
  6. Glöm inte skriva avtal med ett elhandelsbolag om att sälja överskottet av din produktion. Det går att sälja till oss via Österlens kraft försäljning AB.

Mer att läsa

» Elcertifikat och ursprungsgarantier

Skatteverket

» För förnyelsebar elproduktion kan man få skattereduktion, all information om detta går att läsa här på Skatteverket

Österlens Kraft AB

Scroll to Top