Felanmälan 0414-28560

Sälj din solel

Vi köper ditt överskott från din mikroproduktion.

Är du mikroproducent så innebär det att du producerar el för eget bruk och den elen du inte kan använda i din anläggning säljer du till oss.

Förutsättningen för att vi ska köpa ditt överskott är att du även har ett avtal på din konsumtion hos oss, har du redan ett elhandelsavtal med oss idag så kommer du per automatik att få ett avtal för din mikroproduktion med.

Så här fungerar det:

  1. Anslut din produktionsanläggning till elnätet. Se till så att du har ett abonnemang med anläggnings id för din produktionsanläggning hos ditt nätbolag.
  2. Se till så att din anläggning uppfyller kraven. För att vara mikroproducent så har du en inmatnings effekt som högst 500 kW.
  3. Bli elhandelskund hos oss. Är du redan elhandelskund hos oss så kommer du per automatik att få ett avtal tillhanda så fort anläggningen kommer in hos oss. Du kan inte skriva något avtal på produktionen innan anläggningen är i drift, då det krävs ett anläggnings id.
  4. Börja sälja din el. Ersättningen för ditt överskott är det timvisa spotpriset på Nord Pool för de elområdet där anläggningen finns vid den tidpunkt då inmatningen av överskottsproduktion sker till elnätet. Ersättningen fastställs alltså timme för timme för inmatad volym, priset redovisas i normaltid.

Våra avtalsvillkor hittar du här:
Avtalsvillkor konsument
Avtalsvillkor näringsidkare
Avtalsvillkor konsument nya kunder 2024-01-01
Avtalsvillkor näringsidkare nya kunder 2024-01-01

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

© 2024. Österlens Kraft AB