Felanmälan 0414-28560

FJÄRRVÄRME

Historik över fjärrvärmeutbyggnaden i Simrishamn.

I september 1985 beslöt kommunen att bygga ut fjärrvärmen i Simrishamn. I december 1985 levererades den första fjärrvärmen till HSB och Riksbyggen. Sedan dess har nätet stadigt byggts ut. Idag har ca 85% av flerbostadsbebyggelsen och offentlig förvaltning och 10% av industrin i Simrishamn fjärrvärme.

Fjärrvärme Österlens kraft

1998 köpte Österlens Kraft Ek.För fjärrvärmen av kommunen och fortsatte att utveckla anläggning, bland annat med en helt ny biobränslepanna som togs i drift 2010.

Österlens Kraft – minskar miljöpåverkan från värmeproduktionen.

Vi på värmeverket strävar efter att minska miljöpåverkan från värmeproduktionen kontinuerligt. Detta gör vi dels genom investeringar men också genom ett aktivt optimerande av produktionen. En stor miljöpåverkan utgörs av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen då detta påverkar växthuseffekten. Därför eftersträvar vi minimering av fossila bränslen på bekostnad av förnyelsebara. Vid förbränning av förnyelsebar bränslen motsvaras utsläppen de naturliga som skulle ha uppstått om kvistar och grenar fått multna i skogen.

Under 2023 producerades 99,4 % av värmen med förnyelsebar energi, träflis. Resterande del producerades med eldningsolja. Det måste finnas en reserv för belastningstoppar och driftstörningar som är lätt att reglera. Därför ha vi ett antal oljepannor för ändamålet, men försöker att använda dem så lite som möjligt.

Fjärrvärmen byggs ut i Simrishamn.

Fjärrvärmen byggs ut etappvis, i första hand där kundunderlaget medger. Ta kontakt med oss så får du veta mer om och när det är aktuellt med utbyggnad i det område som är intressant för dig.

Övrig information

– Miljövänligt biobränsle, som ingår i det naturliga kretsloppet.
– Energimängd: Ca 50 000 MWh/år, vilket motsvarar värmebehovet för 3 300-3 500 normala villor.
– Nätlängd: Ca 27 km dubbla rör.
– Övrigt: Där vi installerar fjärrvärme, erbjuder vi även tillgång till fiber för snabb internetuppkoppling.

Österlens Kraft Fjärrvärme AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB