Anslutningsavgifter

Här hittar du priserna för en nyanslutning på vårt område.

Säkring Ansl avg exkl moms Ansl avg inkl moms Max kabel Avstånd från anslutningspunkt
Koloni 15 000:- 18 750:- N1XV 4G10
16-25A 30 000:- 37 500:- N1XV 4G10 200 m
16-25A 30 000:- + 257:-/meter 37 500:- + 321:-/meter N1XV 4G10 200-600 m

För större anslutningar eller längre avstånd till anslutningspunkt kontakta oss för offert.

Avgifterna för en nyanslutning bestäms utifrån vilken huvudsäkrning du behöver samt hur långt avståndet är (fågelvägen) från anslutningspunkten till ditt mätarskåp.

Vi följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning av nyanslutningar, vill du veta mer så läs på Energimarknadsinspektionens hemsida. Metod för beräkning av anslutningsavgifter