Felanmälan 0414-28560

Fjärrvärme priser privat

Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamns tätort tryck här för att fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig sen.

Priser på värmeleveranser

Österlens Krafts fjärrvärme produceras till 99 % av fossilfritt skogsbränsle som huvudsakligen har sitt ursprung i södra Sverige, vilket gör att vi minimerar transporterna. Fjärrvärme är ett miljövänligt, bekvämt och tryggt uppvärmningsalternativ med få avbrott.

Ny prismodell för fjärrvärme från 1 juli 2022

Vårt mål har varit att skapa en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads- och miljöriktig. Ny mätteknik har gett oss den möjligheten då vi kan utgå från verklig uppmätt förbrukning, vilket leder till att flera fördelar för dig som kund. Förändringen innebär att de som förbrukar mycket när det är högtryck (vintermånaderna) får en högre kostnad än den som har en jämn förbrukning. Detta innebär att den rörliga kostnaden kommer att vara olika under vintermånaderna (november-mars) och sommarmånaderna (april-oktober).
Det tillkommer även en fast avgift som är relaterad mot nyttjande av fjärrvärmenätet och den säkerställer att vi har resurser att underhålla fjärrvärmenätet.

Den nya prismodellen innebär inte mer intäkter till oss utan den blir mer rättvis.

Nya fjärrvärmepriser från 1 januari 2024

Vi har fått kraftigt ökade driftskostnader avseende biobränsle och energiinköp inför 2024. Av den anledningen kommer vi att höja vårt energipris enligt nedan:
Den fasta avgiften kommer att vara 3 000 kr/år ink. moms.

Vinterpris (november-mars)

Energipris exkl. momsEnergipris inkl. moms
85,0 öre/kWh106,25 öre/kWh

Sommarpris (april-oktober)

Energipris exkl. momsEnergipris inkl. moms
70,0 öre/kWh87,5 öre/kWh

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk.

Österlens Kraft Fjärrvärme AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB