Fjärrvärme priser privat

Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamns tätort tryck här för att fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig sen.

Priser på värmeleveranser 2021

Österlens Krafts fjärrvärme produceras till 99 % av fossilfritt skogsbränsle som huvudsakligen har sitt ursprung i södra Sverige, vilket gör att vi minimerar transporterna. Fjärrvärme är ett miljövänligt, bekvämt och tryggt uppvärmningsalternativ med få avbrott.

Priser Fjärrvärme 2021

Rörligt pris inkl momsRörligt pris exkl moms
88 öre/kWh70,4 öre/kWh
Fast avgift tas ej ut

Ny prismodell för fjärrvärme från 1 juli 2022

Vårt mål har varit att skapa en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads- och miljöriktig. Ny mätteknik har gett oss den möjligheten då vi kan utgå från verklig uppmätt förbrukning, vilket leder till att flera fördelar för dig som kund. Förändringen innebär att de som förbrukar mycket när det är högtryck (vintermånaderna) får en högre kostnad än den som har en jämn förbrukning. Detta innebär att den rörliga kostnaden kommer att vara olika under vintermånaderna (november-mars) och sommarmånaderna (april-oktober).
Det tillkommer även en fast avgift som är relaterad mot nyttjande av fjärrvärmenätet och den säkerställer att vi har resurser att underhålla fjärrvärmenätet.

Den nya prismodellen innebär inte mer intäkter till oss utan den blir mer rättvis.

Vinterpris (november-mars)

Fast avgift
inkl moms
Energipris
exkl moms
Energipris
inkl moms
187571,6 öre/kWh89,5 öre/kWh

Sommarpris (april-oktober)

Fast avgift
inkl moms
Energipris
exkl moms
Energipris
inkl moms
187556,6 öre/kWh70,75 öre/kWh

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk se nedanstående länk.

Österlens Kraft AB

Scroll to Top