Felanmälan 0414-28560

Anslutningsprocess vid komplexa anslutningar

Anslutningsindikation 1-2 mån

Vi ger er ett grovt estimat över kostnader, tekniska lösningar och en uppskattning av tiden det kan ta att färdigställa anslutningen. Anslutningsindikationen är kostnadsfri.
Du behöver veta:
* Önskad effekt
* Geografisk anslutningsplats
* Önskad tidpunkt för anslutning

Nätutredningskontakt ca 4 mån

Nästa steg i processen är en nätutredning som går djupare in på tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för anslutningen. Nätutredningskontraktet signeras och faktureras blivande kund vid redovisning.
* Övergripande beskrivning av tekniska läsningar
* Enlinjeschema för nätutformning
* Kartskiss
* Grov beräkning av anslutningsavgift

Projekteringskontrakt ca 4 månader

Projektering görs för att kartlägga anslutningen detaljerat nog för att ligga till grund för ett anslutningsavtal – det faktiska kostnadsförslaget och tidplanen för att bygga anslutningen. Önskar ni fler alternativ för anslutningen gör vi ytterligare nätutredning. Projekteringskontrakt signeras och faktureras blivande kund vid redovisning.
* Teknisk lösningsbeskrivning
* Tidplan
* Fastslagen anslutningskostnad, offert skickas till blivande kund

Beställning av anslutning
Föranmälan skickas till Österlens Kraft AB enligt gällande praxis.

Beredning ca 4 mån

Byggnation ca 4-12 mån

I byggnationsfasen sker själva byggnationen som krävs för att den nya eller ändrade anslutningen ska kunna genomföras. Arbetet tar i normalfall ca 2-12 månader, men kan ta längre tid om det handlar om en komplex anslutning eller om yttre faktorer påverkar som vi som distributionsföretag inte kan råda över.

Driftsättning

Fakturering av kund

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB