Anslutningsprocess vid komplexa anslutningar

1

Anslutningsindikation 1-2 mån

Vi ger er ett grovt estimat över kostnader, tekniska lösningar och en uppskattning av tiden det kan ta att färdigställa anslutningen. Anslutningsindikationen är kostnadsfri.
Du behöver veta:
* Önskad effekt
* Geografisk anslutningsplats
* Önskad tidpunkt för anslutning

2

Nätutredningskontakt ca 4 mån

Nästa steg i processen är en nätutredning som går djupare in på tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för anslutningen. Nätutredningskontraktet signeras och faktureras blivande kund vid redovisning.
* Övergripande beskrivning av tekniska läsningar
* Enlinjeschema för nätutformning
* Kartskiss
* Grov beräkning av anslutningsavgift

3

Nätutredningskontakt ca 4 mån

Nästa steg i processen är en nätutredning som går djupare in på tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för anslutningen. Nätutredningskontraktet signeras och faktureras blivande kund vid redovisning.
* Övergripande beskrivning av tekniska läsningar
* Enlinjeschema för nätutformning
* Kartskiss
* Grov beräkning av anslutningsavgift

4

Beställning av anslutning
Föranmälan skickas till Österlens Kraft AB enligt gällande praxis.

5

Beredning ca 4 mån

6

Byggnation ca 4-12 mån

I byggnationsfasen sker själva byggnationen som krävs för att den nya eller ändrade anslutningen ska kunna genomföras. Arbetet tar i normalfall ca 2-12 månader, men kan ta längre tid om det handlar om en komplex anslutning eller om yttre faktorer påverkar som vi som distributionsföretag inte kan råda över.

7

Driftsättning

8

Fakturering av kund
Rulla till toppen