Felanmälan 0414-28560

Behandling av personuppgifter – GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny lag för hantering av personuppgifter. Lagen utgår från EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen på svenska. På den här sidan kan du läsa mer om hur Österlens Kraft behandlar de personuppgifter du lämnar till oss

Varför samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Österlens Kraft är primärt avsedda för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Personuppgifter kan även användas för marknadsföring, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Österlens Kraft registrerar personuppgifter via flera olika kanaler. Du kanske fyller i ett formulär på webbplatsen, skickar ett avtal, en beställning eller offert, skickar ett mejl eller pratar i telefon med vår kundservice etc. Vi får även information från offentliga register och liknande. Informationen på denna sida gäller oavsett hur data insamlats.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vilken information vi har lagrat om dig som kund eller leverantör beror främst på vilken eller vilka produkter eller tjänster du beställt, har eller haft avtal med oss om.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig som kund eller leverantör.

Även du som inte är kund eller leverantör till oss och kontaktar oss med frågor eller andra ärenden kan känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar bara uppgifter så länge de ärenden du har hos oss är aktuella.

Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Marknadsföring

De gånger vi samlar in personuppgifter för att använda till direktmarknadsföring så framgår detta vid insamlingstillfället och du har alltid möjlighet att tacka nej till att motta direktmarknadsföring från oss. Anmälan sker skriftligt till vår kundservice. Vid telefonmarknadsföring kontrolleras dina uppgifter mot existerande spärregister för att inte personer som aktivt avsagt sig intresse för marknadsföring ska kontaktas.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Österlens Krafts register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut. För övrigt sparar vi endast uppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla avtal med kunder, leverantörer eller övriga intressenter.

Hantering av personuppgifter hos andra parter

Vid behov överlämnas personuppgifter mellan Österlens Krafts bolag samt till underleverantörer och samarbetspartners. Till exempel kan detta ske vid installation eller underhåll av tjänster och produkter som du som kund beställt eller utnyttjar. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet, samt till kravhanteringsföretag vid uteblivna betalningar enligt avtal.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part för vidare behandling upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Vi på Österlens Kraft tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att, via respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa. En begäran av tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet. Kontakta vår kundservice om du har något av dessa ärenden. Invändningar mot hur Österlens Kraft använder personuppgifter kan även lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för Österlens Krafts samtliga insamlade personuppgifter är antingen Österlens Kraft Ekonomiska förening, Österlens Kraft Aktiebolag, Österlens Kraft Elnät Aktiebolag eller Österlens Kraft Fjärrvärme Aktiebolag, beroende på hos vem du är kund eller leverantör till eller har kontakt med i andra ärenden. För mer info kontakta oss via info@osterlenskraft.se eller via telefon, 0414-28560.

Mer information om GDPR

För en mer detaljerad beskrivning av dataskyddsförordningen rekommenderar vi Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

© 2024. Österlens Kraft AB